Marketing

Olympijské hry sú v porovnaní s inými športovými podujatiami nepochybne najdôležitejšou a najsledovanejšou udalosťou. Sú fenoménom, o ktorý prejavuje záujem tri a pol miliardy obyvateľov našej planéty. Olympijská rodina združuje 205 národných olympijských výborov. Televízne prenosy z olympijských hier sú sledované nielen športovcami a ich fanúšikmi, ale aj príležitostnými televíznymi divákmi športových prenosov, čiže z pohľadu sponzora veľkým počtom súčasných či potenciálnych klientov.

Sponzorovanie olympijského hnutia je významným marketingovým nástrojom s medzinárodným dosahom. Stať sa sponzorom národného olympijského tímu a olympijského hnutia je vynikajúcou investíciou v oblasti reklamy najmä preto, lebo všetky hodnoty, ktoré zákazník dostáva v spojení s olympijskou reklamou, sú pozitívne - priateľstvo, fair play, úspech...

Olympijské hry sú výhradným vlastníctvom Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorý vlastní všetky k tomu sa vzťahujúce marketingové práva. MOV riadi celkovú stratégiu olympijského marketingu s cieľom pomôcť financovať organizáciu olympijských hier a bežné aktivity olympijského hnutia.

Olympijský marketing zahŕňa všetky aspekty súkromného financovania. To znamená predaj práv na televízne a rozhlasové vysielanie, sponzorské a podporovateľské programy, programy mincí a známok, licenčný program, príjem z predaja vstupeniek na hry, atď.

Pozitívne vnímanie olympijských hier

Podľa medzinárodného výskumu, ktorý uskutočnila agentúra Meridian Marketing: www.mmgusa.com

 • 91 % respondentov považuje OH za najväčšie športové podujatie 
 • 87 % respondentov spája OH s najvyššou úrovňou úspechu 
 • 85 % predstavuje výborný hodnotový model pre mládež 
 • 81 % ich pokladá za zdroj národnej hrdosti a symbol medzinárodnej spolupráce
 • 77 % za nástroj, ktorý zbližuje svet

Aj z tohto dôvodu sa Slovenský olympijský a športový výbor orientuje na firmy, ktoré svojim renomé a kvalitou výrobkov či poskytovaných služieb neznížia prestíž olympizmu, a ktoré môžu reprezentovať svoju krajinu kdekoľvek na svete. Najlepším firmám vo svojom odbore ponúkame spoluprácu a možnosť zapojiť sa do podpory olympijského hnutia na Slovensku.

Predaj olympijskej symboliky

Symbol olympijských kruhov je celosvetovo známou značkou. Je to najznámejší symbol športového sveta. Tvorí ho päť olympijských kruhov, ktoré sú vzájomne prepojené a predstavujú spojenie piatich kontinentov a stretnutie športovcov celého sveta na olympijských hrách. Spája sa s najlepšími športovcami a je symbolom fair play.

Práva na používanie symboliky Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského olympijského tímu udeľuje Slovenský olympijský a športový výbor a predaj olympijskej symboliky zabezpečuje prostredníctvom obchodnej spoločnosti Slovenská olympijská marketingová, a. s., ktorej je SOŠV stopercentným vlastníkom.

Dôležité upozornenie! Podľa zákona NR SR č. 226/1994 č. 65 je použitie olympijskej symboliky na území Slovenskej republiky podmienené súhlasom Slovenského olympijského a športového výboru.

Čo ponúkame ?

Ponúkame Vám možnosť spojiť hodnoty olympizmu a hodnoty vašej spoločnosti.

Slovenský olympijský výbor cieľavedome buduje a rozvíja svoju sponzorskú rodinu. Byť jej členom znamená identifikovať sa aj vo svojej obchodnej a finančnej činnosti vysokým renomé, kvalitou značky či výrobku, mať povesť serióznosti.

Pred nami je zaujímavý a atraktívny olympijský program:

Kategórie reklamného partnerstva:

 • Exkluzívny partner
 • Generálny partner
 • Hlavný partner
 • Partner
 • Mediálny partner
 • Dodávateľ
 • Projektový partner

Slovenská olympijská marketingová, a.s., je pripravená pomôcť Vám s návrhmi a s výberom optimálnej kategórie. Tieto návrhy pripravíme na základe našich špecifických znalostí danej problematiky, ale i s ohľadom na zameranie Vašej firmy, cieľový trh, účinnosť pôsobení, investované finančné prostriedky atď.


Kontaktujte nás:

Kristína Czuczová, tel.: +421 903 749 200, [email protected]

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri