Ocenenia a vyznamenania

Výročné ocenenia SOŠV

Výročné trofeje SOŠV sa udeľujú vždy za predošlý rok s platnosťou od roku 2003, Trofej SOŠV od roku 2002. Cena Vladimíra Černušáka sa predtým volala Cena za olympijskú výchovu. Cena Jána Popluhára mala v minulosti názvy Cena fair play predsedu SOŠV, resp. Cena fair play SOŠV a v rokoch 2005 – 2009 Cena Radovana Kaufmana. Ostatné ceny nesú súčasný názov od roku 2005. Od roku 2010 sú okrem Ceny Jána Popluhára v platnosti ako nové ocenenia Cena Jána Mráza a cena Olympijský klub roka, od roku 2011 Cena Pavla Demitru. Za rok 2004 SOŠV žiadne výročné ceny neudelil.

Vyznamenia SOŠV

Podľa novej smernice SOŠV počnúc rokom 2011 dostávajú Zlaté, Strieborné a Bronzové kruhy SOŠV už len výlučne olympijskí medailisti – podľa toho, akú medailu získajú. Prax v minulosti bola odlišná. Na ocenenie ďalších úspešných olympionikov, ktorí však medailu na OH/ZOH nezískali, slúži od roku 2011 nové vyznamenanie Medaila SOŠV. Ďalšie významné osobnosti slovenského športu a olympijského hnutia (tréneri, funkcionári, rozhodcovia, lekári, novinári, atď.) môžu po novom získať Zlatý, Strieborný alebo Bronzový odznak SOŠV. Osobnostiam, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú k rozvoju olympizmu a športu, udeľuje SOŠV od roku 2011 Medailu SOŠV.

Rok Typ ocenenia Nositeľ Poznámka
2020 Ocenenie MOV Ženy a šport Mária Mračnová
2019 Diplom Klubu fair play SOŠV Miroslav Gábor stolný tenis
2019 Cena Jána Popluhára Jozef Jankech futbal
2019 Diplom Klubu fair play SOŠV Štefan Kajda futbal
2019 Diplom Klubu fair play SOŠV Jaroslav Kaminský volejbal
2019 Diplom Klubu fair play SOŠV Jakub Krako zjazdové lyžovanie
2019 Ocenenie MOV Ženy a šport Zdenka Letenayová
2019 Diplom Klubu fair play SOŠV Miroslav Pupák ľadový hokej
2019 Cena Klubu fair play SOŠV Jana Riečanová za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
2019 Cena Klubu fair play SOŠV Michal Zeman za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri