Nadácia SOŠV

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru vznikla 27. decembra 2007, s cieľom podporovať mladých talentovaných športovcov v rozvíjaní ich športového talentu. Nadácia SOŠV zároveň podporuje mládežnícke športové podujatia a športové osobnosti, ktoré nás v minulosti reprezentovali na domácich aj zahraničných podujatiach.

Zakladateľom nadácie je Slovenský olympijský a športový výbor so sídlom Kukučínova 26, 838 08 Bratislava, IČO: 30811082, zapísaná na MV SR 17.12.2004 číslo spisu: VV/1-900/90–7417-8, zastúpená prezidentom Antonom Sieklom. Predsedom správnej rady nadácie je Dušan Guľáš. Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 203/Na – 2002/889.

Kontaktujte nás:

Zuzana Vodáčková, tel.: +421 905 566 048, [email protected]

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri