O nadácii

Nadácia sa orientuje na pomoc športovcom a športovej rodiny od mládežníckeho veku až po seniorov. Chceme podporiť športovanie na Slovensku a pestovať u ľudí návyk na každodenný pohyb. Veríme, že vďaka pohybu bude naša krajina zdravšia a cez rôzne projekty nadácie sa nám podarí dostať pozitíva športovania medzi širokú verejnosť.

príbeh a poslanie   naše hodnoty   náš tím   kontakt

Podporujeme

Ukáž sa!

Ukáž sa!

Grantový program Nadácie SOŠV určený na podporu talentov do 18 rokov, alebo kolektívov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov.

prebieha
Juniorský olympijský tím

Juniorský olympijský tím

Finančná a nefinančná podpora športovcov v juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry. Športovcov nominujú športové zväzy na základe ich športových úspechov.

prebieha
Kvapka krvi

Kvapka krvi

Projekt Nadácie SOŠV s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú krv na záchranu svojho života. V rámci darovania krvi organizuje rôzne sprievodné aktivity, medzi ktoré patrí aj stretnutie s olympionikmi.

prebieha
Srdce pre seniorov

Srdce pre seniorov

Nadácia SOŠV v spolupráci s Kúpeľmi Dudince každoročne odmení olympionikov za ich športové výsledky a činnosť v športovom hnutí liečebnými poukazmi v Kúpeľoch Dudince.

prebieha
Dáme to!

Dáme to!

Grantový program Nadácie SOŠV je určený pre športových odborníkov, ktorí sa v čase korona krízy nevzdali a ďalej motivujú seba a aj svojich zverencov k aktívnemu pohybu a športu.

ukončené

“Šport stále nedostáva potrebnú pozornosť štátu. Aj keď sa pomalými krokmi snažíme zlepšiť podmienky, stále je priestor na zlepšovania. V nadácii častokrát suplujeme kompetentné subjekty a snažíme sa aspoň čiastočne poskytnúť podporu, ktorú mnohí potrebujú,“

prezident SOŠV Anton Siekel

Najbližšie udalosti

okt
01

Ukáž sa!: Tlačová konferencia

Tlačová konferencia, na ktorej slávnostne predstavíme nový ročník finalistov grantového programu Ukáž sa! bude v priebehu začiatkom OKTÓBRA.

okt
02

Správna rada

Zasadnutie členov správnej rady Nadácie SOŠV

zasadnutie č. 08/2020

dec
04

Správna rada

Zasadnutie členov správnej rady Nadácie SOŠV

zasadnutie č. 09/2020

dec
31

Ukáž sa!: Použitie finančných prostriedkov

Finalisti musia použiť finančné prostriedky do konca kalendárneho roka 2020. Akceptované sú pokladničné bloky a faktúry z celého roka 2020.

jan
10

Ukáž sa!: Vyúčtovanie

Finalisti sú povinní v stanovenom termíne predložiť vyúčtovanie finančného daru v písomnej aj elektronickej podobe.

Podporili sme

Ročník Príjemca Suma podpory Forma podpory Projekt
2020 Roman Hrčka 2 400€ Finančná podpora Juniorský tím
2020 Michaela Čukanová 2 400€ Finančná podpora Juniorský tím
2020 Romana Čisovská 2 400€ Finančná podpora Juniorský tím
2020 Peter Kuric 2 400€ Finančná podpora Juniorský tím
2020 Filip Lukáš 2 400€ Finančná podpora Juniorský tím
2020 Petra Horváthová 2 400€ Finančná podpora Juniorský tím
2020 Viktória Forster 2 400€ Finančná podpora Juniorský tím
2020 Nina Geršiová 2 400€ Finančná podpora Juniorský tím
2020 Filip Revaj 2 400€ Finančná podpora Juniorský tím
2020 Peter Benjamin Privara 2 400€ Finančná podpora Juniorský tím

Zuzana Vodáčková
+421 905 566 048
[email protected]

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri