Všetky

Najbližšie udalosti

06.sep 2021
- 19.sep 2021
Ukáž sa - hlasovanie verejnosti
17.sep 2021
Slávnostné odovzdanie cien fair play za rok 2020 (SOŠM, Bratislava)
20.sep 2021
- 21.sep 2021
Medzinárodné fórum na posilnenie postavenia žien v slovenskom športe (Bratislava)
21.sep 2021
OLYMPIC FAMILY DAY 2021
22.sep 2021
- 24.sep 2021
ASAP - bilaterálna návšteva dánskeho NOV (Bratislava)
22.sep 2021
Ukáž sa - vyhlásenie výsledkov

OLYMPIJSKÁ SIEŇ SLÁVY

Všetky projekty

Projekty

OVEP

Olympijská výchova

Jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý prostredníctvom kontextu olympijských športov a hodnôt olympizmu pomáha rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti.

Odznak všestrannosti

Odznak všestrannosti

Je športový projekt realizovaný na školách zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je rozdelený na súťaž jednotlivcov a postupovú súťaž škôl.

Ukáž sa!

Ukáž sa!

Grantový program Nadácie SOŠV určený na podporu talentov do 18 rokov, alebo kolektívov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov.

Juniorský olympijský tím 2020

Juniorský olympijský tím

Finančná a nefinančná podpora športovcov v juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry. Športovcov nominujú športové zväzy na základe ich športových úspechov.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri