Všetky

Najbližšie udalosti

11.okt 2021
- 26.nov 2021
Registrácia škôl do projektu Olympijského odznaku všestrannosti 2021/2022
25.okt 2021
Lucia Valová - účastník EH Minsk 2019, oslavuje svoje 20. narodeniny. Gratulujeme!
27.okt 2021
100 dní do ZOH 2022 v Pekingu
30.okt 2021
1000 dní do OH 2024 v Paríži
03.nov 2021
Podpis memoranda medzi SOŠV a ZMOS
04.nov 2021
308. zasadnutie výkonného výboru SOŠV

OLYMPIJSKÁ SIEŇ SLÁVY

 
Všetky projekty

Projekty

OVEP

Olympijská výchova

Jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý prostredníctvom kontextu olympijských športov a hodnôt olympizmu pomáha rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti.

Odznak všestrannosti

Odznak všestrannosti

Je športový projekt realizovaný na školách zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je rozdelený na súťaž jednotlivcov a postupovú súťaž škôl.

Ukáž sa!

Ukáž sa!

Grantový program Nadácie SOŠV určený na podporu talentov do 18 rokov, alebo kolektívov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov.

Juniorský olympijský tím 2020

Juniorský olympijský tím

Finančná a nefinančná podpora športovcov v juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry. Športovcov nominujú športové zväzy na základe ich športových úspechov.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri