Všetky

Najbližšie udalosti

27.okt 2021
- 31.dec 2021
Výtvarná súťaž: Bojujeme v Pekingu so srdcom draka
08.dec 2021
Zasadnutie Rady pre rozvoj olympizmu SOŠV
08.dec 2021
Podpis memoranda SOŠV a Košický samosprávny kraj
13.dec 2021
Jozef Labuda OLY - účastník OH Tokio 1964, oslavuje svoje 80. narodeniny. Gratulujeme!
13.dec 2021
Webinár OVEP: Kultúra, umenie, tradície, sviatky a šport
16.dec 2021
- 30.jan 2022
Vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Bojujeme v Pekingu so srdcom draka"
Všetky projekty

Projekty

OVEP

Olympijská výchova

Jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý prostredníctvom kontextu olympijských športov a hodnôt olympizmu pomáha rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti.

Odznak všestrannosti

Odznak všestrannosti

Je športový projekt realizovaný na školách zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je rozdelený na súťaž jednotlivcov a postupovú súťaž škôl.

Ukáž sa!

Ukáž sa!

Grantový program Nadácie SOŠV určený na podporu talentov do 18 rokov, alebo kolektívov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov.

Juniorský olympijský tím 2020

Juniorský olympijský tím

Finančná a nefinančná podpora športovcov v juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry. Športovcov nominujú športové zväzy na základe ich športových úspechov.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri