Všetky

Najbližšie udalosti

Vyhodnotenie základnej časti a zasielanie diplomov a odznakov OLOV 2021
Nominačné valné zhromaždenie SOŠV
Nominácie základných škôl do celoštátneho finále
Farebný beh Slovenského olympijského tímu
Sľub členov slovenskej výpravy na Hrách XXXII. olympiády do rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej
Ukáž sa - posudzovanie prijatých formulárov
Všetky projekty

Projekty

OVEP

Olympijská výchova

Jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý prostredníctvom kontextu olympijských športov a hodnôt olympizmu pomáha rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti.

Odznak všestrannosti

Odznak všestrannosti

Je športový projekt realizovaný na školách zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je rozdelený na súťaž jednotlivcov a postupovú súťaž škôl.

ukazsa2020

Ukáž sa!

Grantový program Nadácie SOŠV určený na podporu talentov do 18 rokov, alebo kolektívov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov.

Juniorský olympijský tím 2020

Juniorský olympijský tím

Finančná a nefinančná podpora športovcov v juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry. Športovcov nominujú športové zväzy na základe ich športových úspechov.

Všetky

NAJZAUJÍMAVEJŠIE MOMENTY

Video
Video
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri