Dokumenty

Olympijská charta 2018 Sk
pdf, 699.46 KB
Olympijská charta 2018 En
pdf, 3.35 MB
Štatút ombudsmana Slovenského olympijského a športového výboru
PDF, 288.35 KB
Smernica o vyznamenaniach
pdf, 237.67 KB
Stanovy Slovenského olympijského a športového výboru
pdf, 1.41 MB
Stanovy Slovenskej asociácie olympionikov
pdf, 205.19 KB
World Olympians Associacion Constitution
pdf, 73.75 KB
Štatút Slovenského olympijského a športového múzea
pdf, 3.29 MB
Štatút knižnice Slovenského olympijského a športového múzea
pdf, 1.18 MB
Koncepcia akvizičnej činnosti múzea
pdf, 1.82 MB
Štatút Združenia olympijských klubov SR
PDF, 304.02 KB
Museum Network Guideline
pdf, 275.43 KB
Ocenenia fair play Kritériá
pdf, 288.61 KB
Stanovy Slovenskej olympijskej marketingovej
pdf, 836.81 KB
Nadačná listina Nadácia Slovenského olympijského výboru
pdf, 883.45 KB
Štatút komisie športovcov
pdf, 158.99 KB
Štatút Športovej rady SOŠV 2017-2020
pdf, 431.29 KB
Štatút Komisie zahraničných vzťahov SOŠV
pdf, 373.44 KB
ORGANIZAČNÝ PORIADOK - Slovenská olympijská akadémia
pdf, 161.28 KB
ORGANIZAČNÝ PORIADOK - Združenie olympijských klubov SR
pdf, 220.42 KB
ORGANIZAČNÝ PORIADOK - Klub fair play SOŠV
pdf, 205.9 KB
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Logo SOŠV 2019 + manuál
zip, 35.7 MB
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Principles and Usage Guidelines
pdf, 8.31 MB
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Rights Activation Training
pdf, 6.6 MB
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Brand and Activation Guidelines NOC local sponsors
pdf, 37.35 MB
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Principles and guidelines for the non-commercial use of Olympic properties by NOCs
pdf, 7.42 MB
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Olympic Brand and Positioning
pdf, 4.31 MB
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Olympic Day Toolkit NOC
pdf, 10.68 MB
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Olympijský deň manuál
pdf, 33.67 MB
OLYMPIJSKA SYMBOLIKA - Logo Olympijsky den
zip, 345.31 KB
OLYMPIJSKA SYMBOLIKA - Hymna
mp3, 2.8 MB
OLYMPIJSKA SYMBOLIKA - Certifikat Olympijsky den
pdf, 1.13 MB
GENDERS EQUALITY - Projekt MOV hodnotenia rodovej rovnosti En
pdf, 2.15 MB
GENDERS BALANCED - Smernica vyváženého zastúpenia pohlaví
pdf, 663.03 KB
GENDERS BALANCED - Guide Representation En
pdf, 458.27 KB