Šport a olympizmus
2 min. čítania

Zamestnanci SOŠV zveľadili okolie Domu športu a pripomenuli si Dni vody i Zeme

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth

Slovenský olympijský a športový výbor chce byť lídrom medzi športovými organizáciami v oblasti trvalej udržateľnosti a aktívne sa zapája do rôznych enviromentálnych aktivít. Pred blížiacim sa Dňom Zeme, ktorý oslavujeme 22. apríla, sa zamestnanci SOŠV rozhodli skrášliť okolie Domu športu v Bratislave, v ktorom sídli sekretariát SOŠV, viaceré športové zväzy i redakcia denníka Nový čas, ktorý je mediálnym partnerom SOŠV.

Časť brigádujúcich zamestnancov SOŠV po upratovaní okolia Domu športu.
Časť brigádujúcich zamestnancov SOŠV po upratovaní okolia Domu športu.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Iniciatíva na malú brigádu, počas ktorej sa vyčistilo okolie Domu športu od odpadkov, lístia a náletovej zelene a vyčistila sa fontána na námestíčku pred budovou, vyšla zo športového oddelenia. K výzve sa pridali zamestnanci všetkých oddelení Slovenského olympijského a športového výboru. Čistenie fontány sa uskutočnilo symbolicky v Deň vody, ktorý celý svet oslavuje 22. marca.

Pri brigádujúcich sa pristavili viacerí predstavitelia slovenských športových zväzov či futbalový tréner Vladimír Weiss. Všetci ocenili túto iniciatívu, ktorá skrášlila okolie Domu športu.

Slovenský olympijský a športový výbor sa zapája aj do iných enviromentálnych aktivít. Strešná organizácia slovenského športu si uvedomuje dopady prebiehajúcej klimatickej zmeny, ako aj potrebu prispieť svojím vlastným dielom k riešeniu nepriaznivej situácie, ktorej čelí. Od roku 2021 má vlastnú Stratégiu udržateľnosti 2030, v rámci ktorej má definované rôzne ciele.

Jedným z nich je aj začlenenie tém trvalej udržateľnosti do programu olympijskej výchovy a prispieť tak k výchove mladej generácie v duchu olympijských hodnôt. S týmto úmyslom vznikol aj projekt EKO45' – interaktívne vzdelávanie pre školy. V spolupráci s občianskym združením Planet Lover a s finančnou podporou Environmentálneho fondu ponúka pre stredné školy na Slovensku interaktívne prednášky v oblasti environmentálnej výchovy. Žiaci sa v rámci projektu EKO 45‘ dozvedia o aktuálnej situácii, vedecky overených faktoch a scenároch možného vývoja v oblasti životného prostredia.

Tagy

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque