Športové aktuality
Oznamy
3 min. čítania

Dve etablované spoločnosti pokračujú v dlhoročnej spolupráci

Úspešná spolupráca medzi Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) a spoločnosťou MATADOR Group vstupuje už do piateho olympijského cyklu. Obe významné značky predĺžili doterajšie partnerstvo, ktoré trvá od roku 2005.

MATADOR Group patrí medzi najtradičnejších podporovateľov slovenských olympionikov. Tradičná slovenská značka so 116-ročnou tradíciou podporuje účasť športovcov zo Slovenska nielen na olympijských hrách, ale aj ďalších významných podujatiach (OH mládeže, Európske hry, Európske olympijské festivaly mládeže), na ktoré vysiela výpravy SOŠV.

„SOŠV i MATADOR Group sú dlhodobo výborne etablované spoločnosti nielen doma, ale aj v zahraničí. Sme radi, že sa môžeme spájať s úspešnými domácimi firmami, ktoré majú dlhoročnú tradíciu. Predĺžením doterajšej spolupráce vysiela MATADOR Group z nášho pohľadu aj jasný signál verejnosti o jeho vnímaní športu a spoločenskej zodpovednosti,“ povedal prezident SOŠV Anton Siekel.

Olympijské hnutie v minulosti ocenilo význam prínosu spoločnosti MATADOR Group pre slovenský šport aj udelením Bronzových kruhov SOV najvyšším predstaviteľom firmy – prezidentovi Štefanovi Rosinovi a viceprezidentovi Miroslavovi Rosinovi. Aj udelenie tohto vyznamenania ukázalo, akú dôležitú úlohu hrá firma v podpore slovenských olympionikov.

„MATADOR Group je tradičný partner SOŠV. Filozofia našej značky sa v mnohom zhoduje s olympijskými hodnotami i so zmyslom fair-play. Rovnako ako športovci sa snažíme neustále zdokonaľovať a zlepšovať. Naďalej chceme spájať našu značku s tými najlepšími a prispievať k jej identifikácii ako významného dodávateľa najmä pre automobilový priemysel,“ uviedol prezident MATADOR Group Štefan Rosina.

Spoločnosť sa zapojí do viacerých aktivít a projektov, ktoré pripravil v roku 2021 Slovenský olympijský a športový výbor. Zamerané sú na podporu myšlienok olympizmu, propagáciu fair play a rozvoj pohybových a športových aktivít predovšetkým u mladej generácie a rodín s deťmi.

„V spoločnosti MATADOR Group vidíme významného podporovateľa športu na Slovensku i za jeho hranicami. Sme radi, že aj v dnešných náročných časoch, v ktorých koronakríza ovplyvnila každé hospodárske odvetvie, stojí pri nás a pokračujeme v spolupráci. V jej rámci bude MATADOR Group pomáhať nielen vrcholovým športovcom a športu na najvyššej úrovni, ale významne podporí aj naše projekty, ktorými chceme pomôcť pri zvýšení fyzických zdatností detí a mládeže,“ prezradila marketingová riaditeľka SOŠV Kristína Czuczová.

Matador Group

Nezávislá priemyselno-investičná skupina MATADOR Group, pôsobiaca v Európe i na mimoeurópskych trhoch, sa zameriava na odvetvia s vysokou pridanou hodnotou a inovácie v oblasti automobilového priemyslu a celkovej globálnej mobility. Patrí medzi popredných dodávateľov komponentov pre automobilový priemysel, ako aj iné priemyselné odvetvia. Zaoberá sa vývojom, dizajnom, inováciami, konštrukciou a sériovou výrobou lisovaných a zváraných komponentov a zostáv, ako aj strojárskou zákazkovou výrobou, návrhmi a riešeniami v oblasti priemyselnej automatizácie a robotizácie.

„Zmysel nášho angažovania v športe vidíme nielen z marketingového, ale aj zo sociálneho aspektu. Bez podpory partnerov by viacerí talentovaní športovci pravdepodobne neuspeli. Uvedomujeme si tento rozmer a veľmi aktívne sa zapájame do sponzorských aktivít a podpory slovenského športu a jeho športových talentov. Aktivity Slovenského olympijského a športového výboru vnímame ako veľmi významné v kontexte slovenského športu,“ doplnil Martin Adamka, šéf marketingu MATADOR Group.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque