Šport a olympizmus
2 min. čítania

Fond na podporu športu vyhlásil výberové konanie na pozíciu riaditeľa

Fond na podporu športu vyhlásil výberové konanie na pozíciu riaditeľa fondu. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

Medzi požiadavky kandidáta na túto pozíciu patrí bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa či najmenej trojročná odborná prax v oblasti riadenia. Od uchádzača sa zároveň očakáva, že bude mať komplexné vedomosti, zručnosti a schopnosti smerom k fungovaniu grantových a dotačných schém najmä verejného sektora v SR a s nimi súvisiacej legislatívy, finančných procesov, verejného obstarávania a projektového manažmentu. Ďalej ide o všeobecné znalosti vrátane technických a prevádzkových kompetencií týkajúcich sa športovej infraštruktúry, znalosť slovenského prostredia a právneho poriadku týkajúceho sa nielen Fondu na podporu športu, ale širšie aj športu, rozpočtových pravidiel vrátane finančnej kontroly a auditu, stavebníctva a samosprávy vrátane územného plánovania.

Medzi predpoklady pre úspešného kandidáta na pozíciu riaditeľa Fondu na podporu športu patria aj skúsenosti s vedením tímu ľudí, strategické myslenie a schopnosť implementovať stratégie a koncepcie do praxe, znalosť projektového manažmentu v praxi či silná vnútorná motivácia pre celoživotnú vášeň pre šport.

Kandidáti môžu svoje prihlášky do výberového konania podať najneskôr do piatka 9. decembra. Bližšie informácie sú zverejnené na webe Fondu na podporu športu.

Tamara Tokarova ukazsa2023
Juraj Slafkovsky Ukazsa 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola