Šport a olympizmus
2 min. čítania

Fond na podporu športu vyhlásil výberové konanie na pozíciu riaditeľa

Fond na podporu športu vyhlásil výberové konanie na pozíciu riaditeľa fondu. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

Medzi požiadavky kandidáta na túto pozíciu patrí bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa či najmenej trojročná odborná prax v oblasti riadenia. Od uchádzača sa zároveň očakáva, že bude mať komplexné vedomosti, zručnosti a schopnosti smerom k fungovaniu grantových a dotačných schém najmä verejného sektora v SR a s nimi súvisiacej legislatívy, finančných procesov, verejného obstarávania a projektového manažmentu. Ďalej ide o všeobecné znalosti vrátane technických a prevádzkových kompetencií týkajúcich sa športovej infraštruktúry, znalosť slovenského prostredia a právneho poriadku týkajúceho sa nielen Fondu na podporu športu, ale širšie aj športu, rozpočtových pravidiel vrátane finančnej kontroly a auditu, stavebníctva a samosprávy vrátane územného plánovania.

Medzi predpoklady pre úspešného kandidáta na pozíciu riaditeľa Fondu na podporu športu patria aj skúsenosti s vedením tímu ľudí, strategické myslenie a schopnosť implementovať stratégie a koncepcie do praxe, znalosť projektového manažmentu v praxi či silná vnútorná motivácia pre celoživotnú vášeň pre šport.

Kandidáti môžu svoje prihlášky do výberového konania podať najneskôr do piatka 9. decembra. Bližšie informácie sú zverejnené na webe Fondu na podporu športu.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque