Šport a olympizmus
3 min. čítania

Fungovanie a činnosť Fondu na podporu športu sa zmení

Fond na podporu športu (FNPŠ) už nebude musieť na vyhodnotenie výziev povinne zriaďovať odborné komisie, v zákone o jeho zriadení už nebude figurovať ani inštitút športových poukazov. Mení sa aj štruktúra orgánov fondu.

Príslušnú novelu zákona vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady SR. Za jej prijatie hlasovalo 91 poslancov parlamentu.

Po novom preberie výkonnú právomoc od správnej rady riaditeľ fondu, ktorý sa zároveň stáva ďalším orgánom inštitúcie. „Riaditeľa vymenúva a odvoláva správna rada na základe výberového konania,“ priblížil rezort školstva.

Zmeny v orgánoch fondu

Zmeny sa dotknú aj 11-člennej správnej rady, členov tohto orgánu už nebude menovať vláda, ale minister školstva. Zároveň nominantov za Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), Slovenský paralympijský výbor (SPV), Slovenský futbalový zväz a Slovenský zväz ľadového hokeja musí schváliť najvyšší orgán príslušnej športovej organizácie. Po novom nebude musieť kandidát na člena správnej rady spĺňať podmienku riadiacej či odbornej praxe v oblasti športu.

Zníži sa počet členov dozornej rady z piatich na troch, pričom sa menia inštitúcie, ktoré navrhujú členov dozorného orgánu – nebude to už SOŠV a SPV, ale Ministerstvo financií SR a Najvyšší kontrolný úrad SR.

„Zámerom je, aby neboli členmi dozornej rady nominanti športových organizácií, ktoré sú prijímateľmi finančných prostriedkov a príspevkov z fondu,“ dodali predkladatelia.

Zmeny aj pre odborné komisie Fondu na podporu športu

Odborná komisia nebude musieť viac odporúčať, ale len navrhovať správnej rade podporu projektov vrátane výšky príspevku. „Na rozdiel od súčasnej úpravy člen správnej rady nebude automaticky členom odbornej komisie, ale ponecháva sa možnosť, aby takýmto členom bol,“ píše sa v návrhu. Zmena má zvýšiť efektivitu aj odbornosti posudzovania a hodnotenia žiadostí o príspevky.

Upraví sa tiež percento, ktoré je fond povinný použiť na podporu výstavby a modernizácie športovej infraštruktúry či organizáciu významných súťaží. Zmeniť sa má zo súčasných 95 na 85 percent.

Zrušia sa športové poukazy, ktorých právnu úpravu predkladatelia označili za nevyhovujúcu. „Zároveň sa plánujú zaviesť voľnočasové poukazy na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže formou poukazov, a to samostatným zákonom,“ avizoval rezort.

Novela by mala platiť od 15. júna 2022.

Fond na podporu športu kreovali v závere roka 2019. Jeho cieľom je zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, ale aj športu pre všetkých, i zdravotne znevýhodnených ľudí.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque