Šport a olympizmus
2 min. čítania

Pozvánka pre športovcov: Athletes Speakers vás naučí komunikačným zručnostiam

Neoceniteľné komunikačné zručnosti, ktoré môžu využiť nielen v športe, ale aj v širšom profesionálnom živote, získajú športovci počas kurzu Athletes Speakers. Úvodné stretnutie a predstavenie vzdelávacieho kurzu sa uskutoční v piatok 21. júna o 11.30 h v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v Bratislave. Pozvaní sú predovšetkým aktívni športovci. Inšpiratívne podujatie a kurz znamená začiatok ich cesty k zlepšeniu komunikačných zručností.

Dátum: 21. júna 2024

Čas: 11.30 h

Miesto: Slovenské olympijské a športové múzeum, Olympijské námestie 1, Bratislava

Termín registrácie: do 20. júna 2024

REGISTRÁCIA

O kurze: Projekt Athletes Speakers poskytne elitným športovcov neoceniteľné komunikačné zručnosti, ktoré môžu využiť nielen v športe, ale aj v širšom profesionálnom živote.

Kurz Athletes Speakers je navrhnutý tak, aby bol ľahko dostupný a umožnil účastníkom učiť sa vlastným tempom. Nasleduje asynchrónny formát s cvičeniami na konci každého modulu na posilnenie učenia. Po úspešnom absolvovaní všetkých modulov získajú účastníci certifikát ako doklad o ich novo nadobudnutých zručnostiach.

Viac informácií o Athletes Speakers

Oblasti kurzu Athletes Speakers

Verejné vystupovanie: Naučíte sa, ako prekonať strach z verejného vystupovania a stať sa sebavedomým rečníkom.

Rozprávanie príbehov: Ovládnete umenie rozprávať príbehy, ktoré budú inšpirovať a zapájať vaše publikum.

Sociálne médiá: Posilníte svoju prítomnosť na sociálnych médiách a naučíte sa, ako efektívne komunikovať so svojimi fanúšikmi a sponzormi.

Mediálny tréning: Pripravíme vás na stretnutia s médiami, aby ste sa cítili sebaisto a profesionálne.

Neverbálna komunikácia: Zlepšíte si vedomie reči tela a naučíte sa, ako vyjadriť svoje úmysly bez slov.

Príprava na pracovný pohovor: Získate zručnosti potrebné na úspešné pracovné pohovory a prezentovanie svojich kvalít.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque