Šport a olympizmus
4 min. čítania

Novely dvoch zákonov týkajúcich sa športu sú v NR SR v druhom čítaní

Foto
TASR/JAROSLAV NOVÁK

Poslanci Národnej rady SR posunuli v stredu do druhého čítania dva návrhy vládnych zákonov, ktoré sa dotýkajú oblasti športu. Novelizujú sa zákony o Fonde na podporu športu a o organizácii verejných športových podujatí.

Návrhy oboch legislatívnych úprav už pred zopár týždňami schválili ministri na rokovaní vládneho kabinetu. Obe novely sú pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V novele zákona o FNPŠ aj zmeny štruktúry orgánov

Fond na podporu športu by už nemal na vyhodnotenie výziev povinne zriaďovať odborné komisie, zrušiť by sa mali aj v zákone doteraz zadefinované športové poukazy, ktoré doteraz nefungovali. Ministerstvo školstva už pripravuje nový návrh legislatívy o voľnočasových poukazoch.

Novela zákona o Fonde na podporu športu prináša i zmeny v štruktúre orgánov fondu. Po novom by mal prebrať výkonnú právomoc od správnej rady riaditeľ fondu, ktorý sa zároveň stáva ďalším orgánom inštitúcie. Menovala i odvolávala by ho správna rada na základe výberového konania.

Členov 11-člennej správnej rady by už nemenovala vláda, ale minister školstva. Nominantov za Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), Slovenský paralympijský výbor (SPV), Slovenský futbalový zväz a Slovenský zväz ľadového hokeja musí schváliť najvyšší orgán príslušnej športovej organizácie. Po novom by kandidát na člena správnej rady nemusel spĺňať podmienku riadiacej či odbornej praxe v oblasti športu.

Znížiť by sa mal počet členov dozornej rady z piatich na troch, pričom sa menia inštitúcie, ktoré navrhujú členov dozorného orgánu – nebude to už SOŠV a SPV, ale Ministerstvo financií SR a Najvyšší kontrolný úrad SR.

Upravuje sa i percento, ktoré je fond povinný použiť na podporu výstavby a modernizácie športovej infraštruktúry či organizáciu významných súťaží. Zmeniť sa má zo súčasných 95 na 85 percent. Má tak ostať viac prostriedkov na prípadnú mimoriadnu podporu a podporu rozvoja pohybových aktivít a športu mládeže do 18 rokov.

Ak poslanci schvália novelu aj v druhom a treťom čítaní, platiť by mala od júna 2022.

Rizikové zápasy už len so vstupenkami na meno

Vstupenky na rizikové športové podujatia by sa podľa novely zákona o organizácii športových podujatí mohli predávať len na meno a priezvisko, pričom organizátor by mal byť povinný umožniť vstup na podujatie až po overení totožnosti osoby uvedenej na vstupenke. Divákom by sa mohlo zakázať nosiť a používať na športovom podujatí kuklu, zvýšiť by sa mali i pokuty za priestupky diváckeho násilia.

Doteraz platila povinnosť predávať vstupenky na meno a priezvisko na rizikové podujatie len pre fanúšikov hostí, po novom by to mohlo byť pre všetkých návštevníkov rizikového podujatia.

„Organizátor podujatia bude zároveň povinný viesť a uchovávať najmenej 30 dní odo dňa skončenia podujatia zoznam divákov, ktorým boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko diváka, a rovnako v prípade potreby ho má bezodkladne poskytnúť polícii,“ vysvetlilo ministerstvo školstva. Novelou by sa mal rozšíriť zoznam zakázaných vecí na podujatí, okrem pyrotechniky alebo zbraní aj na kukly.

V prípade postihovania priestupkov diváckeho násilia by sa mohla možná pokuta v blokovom konaní zvýšiť zo 100 na 500 eur. V rozkaznom konaní by to mohlo byť od 500 do 1000 eur. Sprísniť by sa mohol i postih za recidívu v prípade, ak dôjde k opakovanému priestupku diváckeho násilia v lehote dvoch rokov, zákaz vstupu na športové podujatie sa predĺži na jeden rok (doteraz to bolo šesť mesiacov, k opakovanému priestupku muselo dôjsť počas jedného roka).

Aj tieto legislatívne zmeny by mohli nadobudnúť účinnosť od júna 2022.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque