Šport a olympizmus
3 min. čítania

Pozývame Vás na novú výstavu do Kremnice

Profile picture for user Muzeum Sportu
Múzeum
Športu

Hasan Fazlić je svetoznámy umelec.

Narodil sa v Lipnici (oblasť mesta Tuzla, v súčasnosti Bosna a Hercegovina) v roku 1937. Od roku 1964 sa profesionálne venuje karikatúre a ilustrácii. Je členom Únie novinárov Bosny a Hercegoviny, Únie úžitkového umenia a Medzinárodnej umeleckej skupiny INTERART (Stuttgart, Nemecko). Okrem pravidelného publikovania karikatúr v denníku „Oslodedenie“, boli jeho práce uverejnené vo viacerých juhoslovanských publikáciách. Získal viacero medzinárodných ocenení. Jeho karikatúry, humoristické a satirické kresby publikovali časopisy a noviny v Rusku, Nemecku, Švajčiarsku a Taliansku.

V súčasnosti, sú karikatúry, humoristické a satirické kresby Hasana Fazlića súčasťou múzejných a súkromných zbierok po celom svete.

Počas XIV. zimných olympijských hier 1984 v Sarajeve vytvoril sériu karikatúr s názvom „čampraz“ (výkrik detí pri sánkovačke). Z nich bolo vybraných 17 kresieb, z ktorých organizátori pripravili 50 špeciálnych, číslovaných a Hasanom Fazlićom podpísaných setov. Tieto sety boli následne odovzdané ako dar primátora Sarajeva vybraným členom olympijského hnutia.

František Chmelár, čestný prezident Slovenského olympijského výboru, daroval set označený číslom 12/50 Slovenskému olympijskému a športovému múzeu v roku 2017.

Výstava bude počas konania festivalu v spomínaných  priestoroch SOV – SOŠM v Stálej expozícii dejín lyžovania na Slovensku otvorená:

piatok: 15-18

sobota: 12-18

nedeľa:: 11-16

Hasan Fazlić is the well known artist worldwide.

He was born in Lipnica (around city of Tuzla, now Bosnia and Herczegovina ) in 1937. Since 1964 he has been a professional caricaturist and illustrator. Member of the Union of Journalists of Bosnia- Herzegovina, Union of Applied Arts Artists and the International Fine Arts Group INTERART (Stuttgart). Apart from regulary publishing cartoons in the newspaper „Oslobodenie“, his works were also published in number of Yugoslavian publication. He was awarded several international prizes. Magazines and newspapers from countries like Russia, Germany, Switzerland, Italy, etc. also published his cartoons. Today, cartoons and humoristic and satiric drawings of Hasan Fazlić are part of museum and private collations around the world.

He created series of cartoons named “čampraz” (a child shouting during sledding) during the XIVth Winter Olympic Games 1984 in Sarajevo. Seventeen of these were chosen and organizers created 50 special sets numbered and signed by Fazlic. These sets were presented as the Mayor of Sarajevo´ gift to selected representatives from Olympic movement.

František Chmelár, the Honorary Slovak Olympic Committee President donated the set No. 12/50 to the Slovak Olympic and Sport Museum in 2017.

The exhibition will be opened during the Festival Kremnické gagy 2018:

Friday: 3 p. m. - 6 p.m.

Saturday: 12 a.m. - 6 p. m.

Sunday: 11 a.m. -16 p. m.

Tagy
Projekt

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque