Šport a olympizmus
14 min. čítania

Otázky a odpovede MOV na témy solidarity s Ukrajinou, sankciách voči Rusku a Bielorusku a štatúte športovcov z týchto krajín

Olympijská vlajka.

Medzinárodný olympijský výbor na svojom webovom sídle uverejnil otázky a odpovede na aktuálne otázky, ktoré rezonujú v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Prinášame ich slovenský preklad. Otázky a odpovede sa týkajú aktuálnej situácie po Olympijskom samite z 9. decembra 2022, po konzultačných výzvach so zainteresovanými stranami olympijského hnutia v januári 2023 a po vyhlásení MOV o „solidarite s Ukrajinou, sankciách voči Rusku a Bielorusku a štatúte športovcov z týchto krajín“.

Originálne znenie v anglickom jazyku

Prečo MOV nemôže jednoducho zakázať ruských a bieloruských športovcov až do odvolania? Prečo MOV zvažuje zmenu svojich odporúčaní až teraz?

Dvaja komisári Rady OSN pre ľudské práva (osobitný komisár pre oblasť kultúrnych práv a osobitný komisár pre súčasné formy rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti) vydali 1. februára 2023 tlačovú správu, v ktorej sa uvádza:

„Komisári OSN ocenili Medzinárodný olympijský výbor za to, že zvažuje umožniť jednotlivým športovcom z Ruska a Bieloruska zúčastňovať sa na medzinárodných športových súťažiach ako neutrálni športovci. Naliehavo vyzývame MOV, aby prijal rozhodnutie v tomto smere a aby išiel ďalej a zabezpečil nediskrimináciu všetkých športovcov na základe ich štátnej príslušnosti.“

„Chápeme túžbu podporiť ukrajinských športovcov a ukrajinskú olympijskú komunitu, ktorá spolu so všetkými ostatnými Ukrajincami strašne trpí vojnou,“ uviedli experti. „Olympijský výbor a v širšom zmysle olympijská komunita však majú aj naliehavú povinnosť dodržiavať Olympijskú chartu a v širšom zmysle medzinárodné normy v oblasti ľudských práv zakazujúce diskrimináciu. Keď štáty flagrantne ignorujú ľudské práva, máme väčšiu povinnosť postaviť sa na podporu našich spoločných hodnôt,“ dodali experti.

Zástupcovia OSN už v septembri 2022 napísali MOV list, v ktorom „vyjadrili vážne znepokojenie nad odporúčaním zásadne zakázať účasť ruských a bieloruských športovcov a funkcionárov, ako sú rozhodcovia, na medzinárodných súťažiach, a to len na základe ich štátnej príslušnosti. To vyvoláva vážne otázky nediskriminácie.“

Zjednocujúcu olympijskú misiu podporuje aj široké medzinárodné spoločenstvo. V tejto súvislosti vyniká nedávne prijatie rezolúcie „Šport ako prostriedok udržateľného rozvoja“ (A/77L.28) valným zhromaždením OSN (1. decembra 2022). V tejto rezolúcii sa uznáva, že „veľké medzinárodné športové podujatia by sa mali organizovať v duchu mieru, vzájomného porozumenia a medzinárodnej spolupráce, priateľstva a tolerancie a bez akejkoľvek diskriminácie a že by sa mal rešpektovať zjednocujúci a zmierovací charakter takýchto podujatí.“

V uznesení sa konkrétne „uznáva Olympijská charta a to, že akákoľvek forma diskriminácie je nezlučiteľná s príslušnosťou k olympijskému hnutiu.“

Táto rezolúcia bola prijatá konsenzom všetkých členských štátov OSN vrátane vlád Ukrajiny a Ruska.

Tieto dva dôvody - rezolúcia OSN a obavy z diskriminácie - boli hlavnou motiváciou pre Olympijský samit a následné výzvy na konzultácie.

Na Olympijskom samite a v rámci konzultácií so zástupcami športovcov, členmi MOV, národnými olympijskými výbormi (NOV) a medzinárodnými federáciami (MF) účastníci opätovne potvrdili svoj záväzok voči Olympijskej charte a zjednocujúcemu poslaniu olympijského hnutia. Tieto hodnoty tvoria zmysel existencie olympijského hnutia, ktoré chce zjednotiť celý svet v mierovej súťaži.

V olympijskom hnutí existujú rôzne názory na ďalší postup. Ako vnímate odlišné názory?

Je prirodzené, že nesúhlasné hlasy prichádzajú najmä zo susedných krajín Ukrajiny, vzhľadom na ich špecifickú situáciu, ale prieskum MOV má prevažnú podporu medzinárodných federácií, ich zastrešujúceho orgánu (Asociácie medzinárodných federácií letných olympijských hier ASOIF)), národných olympijských výborov (NOV) vrátane všetkých piatich kontinentálnych asociácií (Asociácia NOV Afriky, Európske olympijské výbory, Olympijská rada Ázie, Národné olympijské výbory Oceánie a PANAM) a Asociácie národných olympijských výborov (ANOV), ktorá zastupuje všetkých 206 národných olympijských výborov.

Ukrajinský prezident Zelenskyj a ukrajinský národný olympijský výbor kritizujú MOV za súčasné vyhlásenia a žiadajú, aby v Paríži 2024 neštartovali žiadni ruskí ani bieloruskí športovci. Ukrajinský NOV dokonca hrozí bojkotom hier. Čo im na to hovoríte?

Je mimoriadne poľutovaniahodné eskalovať túto diskusiu hrozbou bojkotu v tejto predčasnej fáze. O účasti individuálnych, neutrálnych športovcov s ruským alebo bieloruským pasom na OH v Paríž 2024 sa zatiaľ nediskutovalo.

MOV musí zohľadniť „vážne obavy“, ktoré vyjadrili dvaja osobitní komisári Rady OSN pre ľudské práva. Komisár pre oblasť kultúrnych práv a komisár pre súčasné formy rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti.

Je tiež dôležité poznamenať, že všetky ostatné národné olympijské výbory dodržiavajú zásady Olympijskej charty vrátane tých, ktorých športovci sú ovplyvnení konfliktami a vojnami na ich území. Napriek nesmiernemu ľudskému utrpeniu spôsobenému príliš veľkým počtom vojen v súčasnom svete žiadny z ostatných národných olympijských výborov nespochybňuje svoj záväzok dodržiavať olympijské zásady a zjednocujúce poslanie olympijského hnutia. Tieto ostatné národné olympijské výbory, ktoré sú tiež postihnuté konfliktami a vojnami, nikdy nespochybňujú účasť svojich športovcov na medzinárodných športových súťažiach.

Vyhrážanie sa bojkotom olympijských hier, o ktorom v súčasnosti uvažuje NOV Ukrajiny, je v rozpore so základmi olympijského hnutia a zásadami, ktoré zastáva. Bojkot je porušením Olympijskej charty, ktorá zaväzuje všetky NOV „zúčastňovať sa na olympijských hrách vysielaním športovcov“. Ako ukázala história, predchádzajúce bojkoty nedosiahli svoje politické ciele a slúžili len na potrestanie športovcov bojkotujúcich NOV.

V minulosti sa vyskytli precedensy, keď ste z olympijských hier vylúčili kompletné tímy, ako napríklad v Južnej Afrike v 70. a 80. rokoch minulého storočia.

V súčasnosti nie sú voči Rusku a Bielorusku zavedené žiadne sankcie OSN. Na olympijských hrách v Barcelone 1992 sa zúčastnili športovci z bývalej Juhoslávie. V tom čase - na rozdiel od dnešnej situácie - platili sankcie OSN voči Zväzovej republike Juhoslávia, ktoré vyzývali všetky členské štáty prijať potrebné opatrenia na zabránenie účasti osôb alebo skupín reprezentujúcich Zväzovú republiku Juhosláviu na športových podujatiach na ich území. Avšak aj v rámci tohto sankčného režimu OSN bola nakoniec účasť „nezávislých športovcov“ na olympijských hrách v Barcelone 1992 povolená a dohodnutá s OSN.

Vylúčenie Juhoafrickej republiky bolo založené na sankciách OSN. Apartheid sa praktizoval aj v juhoafrickom športe. Tieto sankcie OSN sa vzťahovali na všetky oblasti života. MOV týmto rozhodnutím nasledoval OSN.

MOV, samozrejme, vždy rešpektuje sankcie OSN, a to aj teraz. Pre tieto sankcie v súčasnosti nemôžeme podporovať športovcov z viacerých národných olympijských výborov.

Ako komentujete obvinenia ukrajinských predstaviteľov, že MOV je „podporovateľom vojny, vraždenia a ničenia“?

MOV čo najdôraznejšie odmieta hanlivé vyhlásenia tohto druhu zo strany niektorých ukrajinských predstaviteľov. Sú absolútne neprijateľné a nemôžu slúžiť ako základ pre akúkoľvek konštruktívnu diskusiu.

Má prezident MOV Thomas Bach v úmysle reagovať na pozvanie Volodymyra Zelenského ísť na frontovú líniu?

Prezident MOV navštívil Ukrajinu v lete 2022 na pozvanie NOV Ukrajiny. Počas tejto návštevy sa stretol so športovcami, ktorí sú postihnutí vojnou, bol svedkom zničenej športovej infraštruktúry a stretol sa aj s prezidentom Zelenským, s ktorým dlho diskutoval. Po tejto návšteve si tiež vymenili názory prostredníctvom telefónu. V súčasnosti sa neplánuje ďalšia návšteva Ukrajiny.

V tejto vojne už zahynulo niekoľko ukrajinských športovcov, ako to komentujete?

MOV je hlboko zarmútený, keď sa dozvedá o smrti členov olympijskej komunity na Ukrajine, ktorí prišli o život v tejto vojne. MOV vyjadruje úprimnú sústrasť ich rodinám, priateľom a ukrajinskému ľudu.

MOV zaujal voči tejto vojne veľmi rozhodný postoj, dôrazne ju odsúdil a niekoľko hodín po jej začiatku 24. februára 2022 vydal sankcie proti Rusku a Bielorusku a ich vládam. MOV pevne stojí za týmto krištáľovo jasným postojom. A tento postoj sa riadi solidaritou s olympijským spoločenstvom Ukrajiny, ktoré olympijské hnutie podporuje od samého začiatku vojny a bude ho podporovať aj naďalej.

Znamenajú súčasné rokovania, že MOV umožní účasť športovcov s ruským a bieloruským pasom na OH Paríž 2024?

To je predčasné. O účasti športovcov s ruským alebo bieloruským pasom na OH Paríž 2024 nebolo prijaté žiadne rozhodnutie. Diskutovanou témou je ich účasť na medzinárodných súťažiach v Ázii v nadchádzajúcej letnej športovej sezóne. V žiadnom z dokumentov zverejnených MOV nenájdete zmienku o účasti športovcov s ruským alebo bieloruským pasom na OH Paríž 2024. Pokiaľ však ide o ukrajinských športovcov, existuje plný záväzok vyvinúť všetko solidárne úsilie, aby sa v Paríži 2024 a Miláne Cortine 2026 zúčastnil silný tím NOV Ukrajiny.

To znamená, že potenciálne by na olympijských hrách v Paríži 2024 mohli byť ruskí a bieloruskí športovci?

O tejto otázke nemôžeme špekulovať, keďže ani nevieme, či a ako sa urobí prvý krok. Jedno je však úplne jasné: nehovoríme o ruských alebo bieloruských športovcoch, hovoríme o neutrálnych športovcoch rešpektujúcich prísne podmienky, ktoré sme stanovili, vrátane žiadnej identifikácie s ich krajinou a národným olympijským výborom a úplného dodržiavania antidopingových predpisov.

Kto bude zodpovedný za určenie, či ruský alebo bieloruský športovec aktívne podporuje vojnu? Aké sú kritériá na určenie tejto skutočnosti?

V súčasnosti prebieha skúmanie primárnej koncepcie podmienok účasti. Nebolo prijaté žiadne rozhodnutie. Bude potrebné vypracovať a rozhodnúť, ako by mohli vyzerať podrobnosti. V tejto fáze je predčasné pokúšať sa odpovedať na túto otázku.

Akú úlohu budú v koncepcii účasti zohrávať medzinárodné federácie? Môžete to objasniť?

MOV bude pokračovať v skúmaní tejto koncepcie prostredníctvom bilaterálnych konzultácií s každou medzinárodnou federáciou, ktorá je jediným orgánom pre svoje medzinárodné súťaže.

MOV uvádza, že športovci sa zúčastnia ako „neutrálni a individuálni“ - ako sa tento termín môže vzťahovať na tímové športy?

Toto je súčasťou diskusií v prieskumnej fáze. Je však jasné, že neutrálni športovci sa nemôžu spájať s vlajkou, hymnou, farbami alebo akýmkoľvek druhom identifikácie svojich krajín a národných športových zväzov.

Kedy bude prijaté rozhodnutie o účasti športovcov z Ruska a Bieloruska v Paríži 2024 a predtým o ich kvalifikačných cestách?

MOV bude pokračovať v skúmaní tejto koncepcie prostredníctvom bilaterálnych konzultácií s každou medzinárodnou federáciou, ktorá je jediným orgánom pre svoje medzinárodné súťaže. Ďalšie podrobnosti a časový harmonogram bude možné definovať až po uskutočnení týchto konzultácií.

Úradujúci prezident Olympijskej rady Ázie (OCA) Randhir Singh uviedol, že sa vytvára kvalifikačný systém, ktorý umožní ruským a bieloruským športovcom kvalifikovať sa do Paríža 2024. Odoberie to ázijským športovcom miesta na základe kvót, najmä v športoch s vyraďovacím kvalifikačným systémom?

OCA načrtla možný kvalifikačný postup pre športovcov s ruským alebo bieloruským pasom. OCA tiež jasne rozptýlila akékoľvek obavy, že ázijskí športovci prídu o miesta na OH 2024. Hoci sa podrobnosti ešte konzultujú v spolupráci s medzinárodnými federáciami, je jasné, že ázijskí športovci neprídu ani o kvalifikačné miesta, ani o medailové vyhliadky.

Čo sa stane v prípade športovcov z Ruska a Bieloruska, ktorí už o kvalifikáciu prišli?

Niektoré kvalifikačné podujatia vo viacerých športoch sa už uskutočnili. MOV nebude žiadať od medzinárodných federácií, aby spätne upravili svoje kvalifikačné systémy a pridelili dodatočné kvóty športovcom s ruským alebo bieloruským pasom, ktorí prišli o možnosť kvalifikovať sa pre vojnu.

Aká je reakcia MOV na slová prezidenta ROV Pozdňakova, že ruskí športovci musia súťažiť bez obmedzení?

O sankciách voči ruským a bieloruským štátom a vládam nemožno rokovať. Potvrdilo ich nedávne zasadnutie Olympijského samitu 9. decembra 2022.

Sankcie:

  • Žiadne medzinárodné športové podujatia, ktoré organizujú alebo podporujú medzinárodné federácie alebo NOV, sa nemôžu konať v Rusku alebo Bielorusku.
  • Na žiadnom športovom podujatí alebo stretnutí, vrátane celého miesta konania, sa nesmie vyvesiť vlajka, hymna, farby ani žiadne iné identifikačné znaky týchto krajín.
  • Na žiadne medzinárodné športové podujatie alebo stretnutie by nemal byť pozvaný ani akreditovaný žiadny ruský alebo bieloruský vládny alebo štátny predstaviteľ.

Čo ak niektorí športovci vyjadria svoje názory na športovisku?

Pravidlo 50.2 Olympijskej charty a jeho vykonávacie predpisy sa vzťahujú na všetkých účastníkov olympijských hier. Ako je uvedené v platných vykonávacích predpisoch, vyjadrenia športovcov nie sú povolené v nasledujúcich prípadoch:

  • počas oficiálnych ceremoniálov (vrátane ceremoniálov odovzdávania olympijských medailí, otváracieho a záverečného ceremoniálu)
  • počas súťaže na hracej ploche
  • v olympijskej dedine.

Čo ak športovec vyjadrí podporu ruskej invázii pred alebo počas olympijských hier?

Ako je uvedené v primárnom návrhu podmienok účasti, zúčastniť sa môžu len športovci, ktorí plne rešpektujú Olympijskú chartu. Uvedené správanie nie je v súlade s Olympijskou chartou.

Čo ak niektorí športovci odmietnu súťažiť s ruskými alebo bieloruskými športovcami?

V uplynulých týždňoch a mesiacoch sme boli svedkami toho, že ukrajinskí športovci súťažili proti neutrálnym športovcom s ruským alebo bieloruským pasom. V januári 2023 vyhrala tenisový Australian Open neutrálna športovkyňa s bieloruským pasom. V prvom kole sa dokonca odohral zápas medzi Ukrajinkou a hráčkou s ruským pasom. Aj v profesionálnych športových ligách v Európe a Severnej Amerike hrajú hráči s ruským či bieloruským pasom. Rovnaké pravidlá ako v tenise platia napríklad aj v cyklistike.

Očakávame, že všetky národné olympijské výbory a ich športovci, ktorí sa zúčastnia na olympijských hrách, budú plne dodržiavať Olympijskú chartu.

Podliehajú športovci s ruským alebo bieloruským pasom dopingovým testom už teraz?

Prezident Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) informoval na Olympijskom samite v decembri minulého roka, že v období od 1. januára 2021 do decembra 2022 bolo u ruských športovcov vykonaných 31 112 antidopingových testov v rámci súťaží a mimo nich. Tieto testy koordinovali rôzne subjekty v rámci svojich právomocí a všetky vzorky sa analyzovali a naďalej analyzujú v laboratóriách s akreditáciou WADA mimo Ruska. Program naďalej pokračuje.

V primárnej koncepcii podmienok účasti MOV načrtol, že oprávnení budú len športovci, ktorí plne dodržiavajú Svetový antidopingový kódex a všetky príslušné antidopingové pravidlá a predpisy. U všetkých prihlásených športovcov sa musia vykonať individuálne kontroly.

Budú športovci s ruskými alebo bieloruskými pasmi, ktorí sa prípadne vrátia na súťaže, podliehať dopingovým testom pred súťažami a počas nich?

Ako sa uvádza v koncepcii, o ktorej sa v súčasnosti diskutuje, na medzinárodné súťaže by sa mohli vrátiť len športovci, ktorí plne dodržiavajú Svetový antidopingový kódex a všetky príslušné antidopingové pravidlá a predpisy. U všetkých potenciálne prihlásených športovcov musia príslušné orgány (medzinárodné federácie a národné antidopingové organizácie) vykonať individuálne dopingové kontroly.

Tagy

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque