Šport a olympizmus
4 min. čítania

Bohatá ponuka aktivít na rozvoj olympizmu v roku 2024

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Rokovanie rady pre rozvoj olympizmu viedla viceprezidentka SOŠV Danka Barteková.
Foto
SOŠV/PETER PAŠUTH

Slovenský olympijský a športový výbor pripravuje aj na rok 2024 bohatú ponuku aktivít zameraných na rozvoj myšlienok a hodnôt olympizmu a fair play. Plánom aktivít sa na svojom zasadnutí zaoberala rada pre rozvoj olympizmu, ktorú viedla viceprezidentka SOŠV a členka MOV Danka Barteková.

Keďže rok 2024 bude olympijský, oddelenie olympizmu SOŠV pod vedením Ivany Motolíkovej chce upriamiť pozornosť na hry v Paríži. V spolupráci s regionálnymi olympijskými klubmi chce pripraviť celoslovenskú ohňovú štafetu, ktorá by vyvrcholila na pripravovanom Olympijskom festivale v Bratislave. Pre mladých ľudí bude určená výtvarná súťaž, z ktorej najkrajšie práce budú zdobiť ubytovacie priestory slovenskej výpravy v Paríži. Školáci budú môcť opäť písať pozdravy olympionikom do Paríža, novinkou by mali byť aj videopozdravy pre účastníkov Hier XXXIII. olympiády.

Podpora pohybových aktivít detí, mládeže i seniorov

Jedným z najvýznamnejších projektov SOŠV je v súčasnosti Olympijský odznak všestrannosti (OLOV). V týchto dňoch sa vyhodnocujú školské kolá a pripravuje sa tlač a distribúcia certifikátov i odznakov. Už teraz je možné povedať, že opäť padol rekord v počte účastníkov. Doterajší bol z vlaňajška, keď sa zapojilo takmer 33-tisíc detí. V roku 2024 sa uskutočnia počas jari krajské kola OLOV, na ktoré nadviaže v závere júna celoslovenské finále. Následne od septembra by sa opäť rozbehli krajské kolá.

V snahe pomôcť rozhýbať deti a vytvoriť u nich vzťah k pohybu vznikol aj projekt Olympijská rozcvička, ktorý pripravuje v spolupráci s SOŠV olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová. V budúcom roku by sa mal ešte viac rozvinúť a venovať sa mu bude aj väčšia mediálna pozornosť, aby sa stal známejším.

Pohybové aktivity seniorov podporuje SOŠV cez projekt Vykročme za zdravím. Po celom Slovensku sa v telocvičniach stretávajú desiatky seniorov.

Finále OLOV
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Oslavy Olympijského dňa a OVEP

Aj na rok 2024 sa pripravujú oslavy Olympijského dňa (23. júna). Počas mája a júna sa predovšetkým v regiónoch za aktívnej podpory olympijských klubov uskutoční stovky akcií a podujatí pre mládež i seniorov. Oslavy prebehnú pod mottom, ktoré stanovil Medzinárodný olympijský výbor Let’s Move! (Hýbme sa!).

Dôležitú úlohu pri aktivitách SOŠV hrajú olympijské kluby. Združenie olympijských klubov SR, ktoré vedie Vladimír Miller, má dnes 25 samostatných subjektov v jednotlivých regiónoch. V niektorých fungujú veľmi dobre, v niektorých nevyvíjajú veľa aktivít. Všetky sa zapájajú do osláv Olympijského dňa a sú akousi predĺženou rukou SOŠV v regiónoch.

Prostredníctvom kontextu olympijských športov a kľúčových hodnôt olympizmu ponúka oddelenie olympizmu SOŠV pre učiteľov a ich žiakov program Vzdelávania k olympijským hodnotám (OVEP). Ide o jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý pomáha jeho účastníkom rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti a stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti. Program zdôrazňuje prínosy športu a fyzickej aktivity, ktoré sú integrálnou súčasťou filozofie olympizmu, a ich vplyv na zdravie, radosť a spoločenskú prospešnosť každého jednotlivca. V roku 2024 sa pripravujú ďalšie kurzy pre učiteľov, ktorí následne poznatky z nich môžu aplikovať na svojich vyučovacích hodinách.

Olympijský deň v Nitre
Olympijský deň v Nitre.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Zapojenie olympionikov a šírenie myšlienok olympizmu

Na rokovaní rady pre rozvoj olympizmu sa prvýkrát zúčastnil aj nový prezident Slovenskej asociácie olympionikov Martin Bendik. Jeho zámerom je oživiť viac činnosť asociácie a v spolupráci s SOŠV zapájať olympionikov, súčasných i bývalých, do aktivít podporujúcich pohyb i olympizmus.

Oddelenie olympizmu SOŠV v spolupráci s občianskym združením Planet Lover plánuje pripraviť pre školy opäť aktivity ku Dňu Zeme a Dňu vody, ale aj úspešný projekt Ekoolympiády. SOŠV sa naďalej bude snažiť byť udržateľný.

V rámci olympijských aktivít je pod vedením Kataríny Ráczovej aktívny aj Klub fair play SOŠV. Klub sa zapája do aktivít SOŠV, vzdelávania a šírenia myšlienok o fair play a olympizme.

Aktivity Slovenskej olympijskej akadémie sa rovnako zameriavajú na šírenie myšlienok olympizmu. V spolupráci s Francúzskym inštitútom pripravuje akadémia na budúci rok pred olympijskými hrami on-line podujatia s francúzskymi športovcami.

Medzi návštevníkmi #BeActive Night v Ružinove bol záujem aj o stánok SOŠV.
Medzi návštevníkmi #BeActive Night v Ružinove bol záujem aj o stánok SOŠV.
Foto
SOŠV/PETER PAŠUTH

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque