Šport a olympizmus
3 min. čítania

SOŠV chce pomáhať rozvoju infraštruktúry aj vďaka projektom EÚ

Anton Siekel (vpravo) počas stretnutia s Vladimírom Ledeckým.
Foto
SOŠV/PATRIK HRBEK

Slovenský šport sa bude môcť uchádzať o financie zo zdrojov Európskej únie v programovom období rokov 2021 až 2027. Aj o tejto téme či nových možnostiach financovania športovísk a budovania športovej infraštruktúry v regiónoch diskutoval prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel so štátnym tajomníkom ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Vladimírom Ledeckým.

V dnešnej dobe, keď je organizovaný šport naďalej značne podfinancovaný a trpí aj dôsledkami pandémie koronavírusu, je každé nové euro navyše do rozvoja športu veľmi vítaným prínosom. Labyrintom Európskej únie a jej pravidiel a finančných programov nie je jednoduché prejsť, uchádzať sa o granty z európskych zdrojov nie je jednoduchá záležitosť. „Slovenský olympijský a športový výbor chce participovať na príprave integrovaných územných stratégií v rámci jednotlivých samosprávnych krajov, vďaka ktorým s prispením eurofondov bude podporená športová infraštruktúra,“ povedal po stretnutí so štátnym tajomníkom Vladimírom Ledeckým prezident SOŠV Anton Siekel.

V strategickom pláne pre investície z eurofondov 2021 až 2027, o ktorom bola na stretnutí najväčšia debata, nechýba ani výzva na zvýšenie záujmu o športovanie. Jedným z navrhovaných riešení je budovanie športových zariadení a zlepšenie ich vybavenia.

Anton Siekel informoval Vladimíra Ledeckého o celkovom stave športovej infraštruktúry na Slovensku i o aktivite SOŠV smerom k budovaniu jej trvalej udržateľnosti, ale aj o stave telocviční a potrebe pasportizácie športových zariadení. Nevyhli sa ani debate o spolupráci so samosprávou, v rámci ktorej sa pripravuje podpis memoranda medzi SOŠV a združením SK8. „Každý z nás má v pamäti radosť, ktorú spoločne s našimi reprezentantmi prežívame pri zisku olympijskej medaily. Každá získaná medaila nás napĺňa pýchou a hrdosťou na našich skvelých športovcov. Účasť na olympijských hrách je bezpochyby snom a vrcholom kariéry každého športovca. V mnohých prípadoch je to práve rodina, ktorá stojí za úspechmi jednotlivcov. Financovanie športu je pre mnohé rodiny náročné. Obzvlášť v rodinách, v ktorých každé euro v rodinnom rozpočte chýba. Prichádzame tak o mnohé talenty. Som presvedčený, že úlohou štátu je mládež podporovať systematicky a sprístupňovať možnosti športovať každému, kto má záujem,“ zhrnul závery stretnutia Vladimír Ledecký a zverejnil ich na sociálnej sieti.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque