Komisia pre trvalú udržateľnosť

Ciele

Cieľom činnosti komisie pre trvalú udržateľnosť je poskytovať poradenstvo pri realizácii stratégie udržateľnosti SOŠV a pri rozvoji jej zamerania a obsahu. Komisia je zložená zo zástupcov SOŠV a odborníkov na oblasť trvalej udržateľnosti z externého prostredia.

Predseda
Igor Kováč
Oddelenie olympizmu SOŠV
Členovia
Alexandra Madrová
Planet Lover
Zuzana Moravčíková
Norbert Kurilla
poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque