Komisia zahraničných vzťahov

Predseda
Jozef Liba
generálny sekretár SOV
Členovia
Danka Barteková
členka MOV a zástupkyňa KŠ SOV
Elena Mallicková
MZVaEZ SR
Adriana Mičkovicová
MŠVVŠ SR
Ivan Štulajter
katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie UMB Banská Bystrica
Ľubor Halanda
člen VV SOV, SVF
Anna Kirnová
SAZ
Ivor Lehoťan
SZB
Miroslav Haviar
Slovenská kanoistika
Daniel Granec
florbal, zástupca neolympijských športov
Alfons Juck
expert
Tajomníčka
Petra Gantnerová
Oddelenie medzinárodných vzťahov SOŠV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri