Komisia zahraničných vzťahov

Predseda
Jozef Liba
generálny sekretár SOŠV
Členovia
Danka Barteková
viceprezidentka SOŠV, členka MOV
Adriana Mičkovicová
MŠVVŠ SR
zástupca
MZVaEZ SR
zástupca
katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie UMB Banská Bystrica
zástupca
Slovakia Travel
Tajomníčka
Petra Gantnerová
Oddelenie medzinárodných vzťahov SOŠV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola