Komisia zahraničných vzťahov

Predseda
Jozef Liba
generálny sekretár SOV
Členovia
Danka Barteková
viceprezidentka SOŠV
zástupca
MZVaEZ SR
Adriana Mičkovicová
MŠVVŠ SR
zástupca
katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie UMB Banská Bystrica
zástupca
Slovakia Travel
Tajomníčka
Petra Gantnerová
Oddelenie medzinárodných vzťahov SOŠV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri