Komisia zahraničných vzťahov

Predseda
Jozef Liba
generálny sekretár SOŠV
Členovia
Danka Barteková
viceprezidentka SOŠV, členka MOV
Anna Kirnová
medzinárodná sekretárka SAZ, členka rady EA
Adriana Mičkovicová
MŠVVŠ SR
zástupca
MZVaEZ SR
zástupca
katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie UMB Banská Bystrica
zástupca
Slovakia Travel
Tajomníčka
Petra Gantnerová
Oddelenie medzinárodných vzťahov SOŠV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola