Múzejná rada Slovenského olympijského a  športového múzea

Predsedníčka
Danka Barteková
viceprezidentka SOŠV
Členovia
Ladislav Asványi
podnikateľ
Tomáš Černák
historik, pedagóg Katedra histórie FiF UK Bratislava
Peter Čanecký
pedagóg, VŠMU Bratislava
Branislav Delej
predseda SSOŠZ
Ján Holko
dôchodca, historik ľadového hokeja
 František Chmelár
čestný prezident SOŠV
Vojtech Jankovič
majiteľ portálu www.postoveznamky.sk
 Zuzana Kollárová
archivárka Štátneho archívu v Prešove - pracovisko Poprad
  Jan Lomíček
vedúci oddelenia dejín telesnej výchovy a športu, HM Národní museum Praha 
 Peter Maráky
Katedra etnológie a muzeológie FIFUK Bratislava
Vladimír Miller
poradca prezidenta SOŠV
 Peter Osuský
poslanec NR SR, zberateľ
Miloš  Radosa
prezident  HK  Dukla Trenčín
 František Seman
historik, pedagóg FTVŠ UK Bratislava
Michal Vaněk
riaditeľ, Židovské múzeum SNM
Tajomníčka
Zdenka Letenayová
SOŠV - SOŠM
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque