Londýn 1944

XIII
OH
Dôvod zrušenia
zrušené pre II. svetovú vojnu