SOŠV
2 min. čítania

Do prvého kola online Olympijského kvízu SOŠV sa zapojilo 1200 záujemcov

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) spustil začiatkom apríla online Olympijský kvíz, v rámci ktorého si môžu fanúšikovia športu a olympizmu otestovať svoje znalosti. O úspechu tejto myšlienky svedčí skutočnosť, že sa do jeho prvého kola zapojilo až 1200 súťažiacich, čo prekonalo akékoľvek očakávania.

Každý mesiac majú súťažiaci možnosť odpovedať na 300 otázok, ktoré sa týkajú histórie starovekých i moderných olympijských hier, ale i športu ako takého. Otázky sa tiež dotýkajú oblastí medzinárodného olympijského hnutia, olympijskej symboliky či olympijských hodnôt. Zároveň kvíz umožňuje účastníkom preveriť si svoje vedomosti z jednotlivých športov a ich pravidiel.

Je potešiteľné konštatovať, že znalosti nemalého počtu súťažiacich majú veľmi vysokú úroveň. Ako sme uviedli pri spustení súťaže, SOŠV každý mesiac ocení vecnými cenami piatich najúspešnejších účastníkov s najvyšším počtom bodov. Vzhľadom na neočakávane vysoký počet súťažiacich však SOŠV dospel k rozhodnutiu, že okrem najlepšej pätice vyžrebuje každý mesiac 10 ďalších účastníkov kvízu bez ohľadu na výsledný počet bodov. Všetci ocenení budú kontaktovaní a odmenení niektorou z cien od SOŠV.

V májovom kole sme si okrem aprílových pripravili aj sadu ďalších 300 otázok. Súťažiaci tak budú mať príležitosť zopakovať si otázky, na ktoré nedokázali správane odpovedať, ale aj úplne nové, ktoré určite dokážu načrieť do hĺbky ich vedomostí z olympijského a športového sveta.

Uvedomujeme si, že pre mladšie ročníky, môžu by otázky príliš náročné. Chceme preto aj im vyjsť v ústrety a informovať, že pre deti a mládež do 18 rokov pripravujeme v mesiaci jún zvláštnu verziu Olympijského kvízu, ktorú spustíme pri príležitosti osláv Olympijského dňa.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque