Šport a olympizmus
2 min. čítania

Národné športové zväzy môžu navrhnúť športovcov do JOT 2024

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenský olympijský a športový výbor spúšťajú 7. ročník grantového programu Juniorský olympijský tím (JOT). Športovcov do projektu môžu navrhnúť príslušné národné športové zväzy a federácie.

Do Juniorského olympijského tímu 2024 môžu byť zaradení športovci, ktorí v roku 2023 (v zimných športoch v sezóne 2022/2023) dosiahli na medzinárodných súťažiach v olympijských disciplínach vynikajúce výsledky, v roku 2023 nedovŕšia viac ako 18 rokov a počas čerpania grantu vykonávajú aktívnu športovú činnosť.

Športový zväz môže do JOT 2024 navrhnúť dvoch športovcov. Členovia JOT z predchádzajúceho ročníka neprechádzajú do ďalšieho automaticky. Do JOT 2024 je však  možné navrhnúť aj športovcov, ktorí boli do JOT zaradení v predchádzajúcom ročníku, ak spĺňajú vyššie uvedené podmienky pre zaradenie (v prílohe je pripojený štatút programu).

Z prijatých žiadostí komisia pre rozvoj športu SOŠV vyberie na základe odborného posúdenia 20 športovcov, ktorí získajú v roku 2024 podporu vo výške 2 400 eur určenú na športovú prípravu.

Návrhy na zaradenie športovcov do JOT 2024 môžete podať do 13. novembra 2023 prostredníctvom formulára.

NÁVRHY NA ZARADENIE DO JOT 2024

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV