Šport a olympizmus
2 min. čítania

Národné športové zväzy môžu navrhnúť športovcov do JOT 2024

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenský olympijský a športový výbor spúšťajú 7. ročník grantového programu Juniorský olympijský tím (JOT). Športovcov do projektu môžu navrhnúť príslušné národné športové zväzy a federácie.

Do Juniorského olympijského tímu 2024 môžu byť zaradení športovci, ktorí v roku 2023 (v zimných športoch v sezóne 2022/2023) dosiahli na medzinárodných súťažiach v olympijských disciplínach vynikajúce výsledky, v roku 2023 nedovŕšia viac ako 18 rokov a počas čerpania grantu vykonávajú aktívnu športovú činnosť.

Športový zväz môže do JOT 2024 navrhnúť dvoch športovcov. Členovia JOT z predchádzajúceho ročníka neprechádzajú do ďalšieho automaticky. Do JOT 2024 je však  možné navrhnúť aj športovcov, ktorí boli do JOT zaradení v predchádzajúcom ročníku, ak spĺňajú vyššie uvedené podmienky pre zaradenie (v prílohe je pripojený štatút programu).

Z prijatých žiadostí komisia pre rozvoj športu SOŠV vyberie na základe odborného posúdenia 20 športovcov, ktorí získajú v roku 2024 podporu vo výške 2 400 eur určenú na športovú prípravu.

Návrhy na zaradenie športovcov do JOT 2024 môžete podať do 13. novembra 2023 prostredníctvom formulára.

NÁVRHY NA ZARADENIE DO JOT 2024

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque