O projekte

Slovenský olympijský a športový výbor  a Nadácia SOŠV zostavuje z 20 výsledkovo medzinárodne najúspešnejších mládežníckych športovcov za uplynulých 12 mesiacov Juniorský olympijský tím, ktorý podporí na tento rok sumou celkovo 48 000 eur. Cieľom programu je podporovať mladých športovcov v dorasteneckom či juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry a utvoriť im na to vhodné podmienky.

Zo športovcov nominovaných športovými zväzmi vyberá športová rada SOŠV 20 najúspešnejších, ktorým Nadácia SOŠV poskytne štipendium vo výške 2 400 eur na rok a nefinančné plnenie od dodávateľov SOŠV. Každý slovenský športový zväz môže do JOT navrhnúť maximálne dvoch športovcov. Návrhy posúdi najprv športové oddelenie a potom športová rada SOŠV, ktorá vyberá 20 veľmi perspektívnych mladých športovcov z letných aj zimných odvetví.

Hlavným kritériom bola medzinárodná úspešnosť mladých talentov na vrcholných podujatiach ich vekovej kategórie v predchádzajúcom roku. Týmto športovcom poskytne Nadácia SOŠV počas jedného roka finančnú dotáciu vo výške 2 400 eur a ďalšie nefinančné plnenie od partnerov SOŠV.

Už od svojho zvolenia do funkcie prezidenta SOŠV som niekoľkokrát pripomenul, že dôležitou prioritou SOŠV musí byť podpora športovcov, najmä olympionikov. Aby sme si však vychovali novú generáciu úspešných slovenských reprezentantov, je nevyhnutné podchytiť si už dnes mládežníckych športovcov, ktorí preukazujú svoj talent a majú za sebou výsledky. Som presvedčený, že utvorením Juniorského olympijského tímu sa nám to podarilo,“ hovorí prezident SOŠV Anton Siekel.

Skryť

Čo získa športovec v JOT?

Finančná podpora
Finančná podpora

Priama finančná podpora na športovú prípravu vo forme štipendia v celkovej výške 2 400,- Eur za 12 mesiacov.

Priestor v TV médiách
Priestor v TV médiách

Mediálna prezentácia členov JOT v partnerských TV médiách.

Priestor v tlačených médiách
Priestor v tlačených médiách

Prezentácia športovca prostredníctvom mediálnych partnerov Slovenského olympijského tímu - HN, Pravda, Nový čas a Denník šport.

Priestor v online médiách
Priestor v online médiách

Prezentácia športovca prostredníctvom olympic.sk a sociálnych sietí Slovenského olympijského tímu.

JOT Games
JOT Games

Teambuilding pre členov JOT, kde si užijú kopec zábavy a rozšíria svoje vedomosti v rôznych oblastiach týkajúcich sa ich kariéry.

Výživové doplnky
Výživové doplnky

Výživové doplnky od dodávateľa Slovenského olympijského tímu.

Olympijská symbolika
Olympijská symbolika

Členovia juniorského olympijského tímu môžu spájať svoje meno s najhodnotnejšou značkou na svete.

Čo hovoria osobnosti o Juniorskom olympijskom tíme?

Každý projekt, ktorý podporuje mládež takto cielene a transparentne ako tento, je super.
JÁN LAŠÁK
hokejista
Siekel
Aby sme si vychovali novú generáciu úspešných slovenských reprezentantov, je nevyhnutné podchytiť si už dnes mládežníckych športovcov, ktorí preukazujú svoj talent.
ANTON SIEKEL
prezident SOŠV
Tento projekt pomáha preklenúť ťažký prechod medzi juniormi a seniormi.
JANA DUKÁTOVÁ
AMBASÁDORKA PROJEKTU

Máte otázku? Opýtajte sa!
Zuzana Tomčíková

+421 907 139 833
[email protected]

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri