Šport a olympizmus
2 min. čítania

SOŠV s partnermi pripravuje Koncepciu duálnej kariéry športovcov

Z prvého stretnutia pracovnej skupiny projektu Koncepcia duálnej kariéry športovcov – transfer skúseností, synergia poznatkov
Foto
SOŠV

Pripraviť koncept duálnej kariéry športovcov na Slovensku na základe skúseností zo Slovinska či odporúčaní Európskej komisie je cieľom projektu Koncepcia duálnej kariéry športovcov – transfer skúseností, synergia poznatkov.

Financované Európskou úniou

Projekt s finančnou podporou Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+ realizuje Slovenský olympijský a športový výbor s partnerskými organizáciami – Slovinským olympijským výborom – Združením športových zväzov a s Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou telesnej výchovy a športu.

Výstupom projektu, realizovaného do mája 2022 do decembra 2023, bude koncepcia duálnej kariéry športovcov ako súbor poznatkov a navrhovaných opatrení pre zavedenie funkčného systému podpory a služieb pre športovcov po ukončení ich aktívnej športovej kariéry.

Koncepcia duálnej kariéry predstavuje sociálnu inováciu s prínosom pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy a následné uplatnenie sa na trhu práce pre športovcov v oboch partnerských krajinách.

V priestoroch Slovenského olympijského a športového výboru sa v stredu 25. mája uskutočnilo už aj prvé pracovné stretnutie k projektu Koncepcia duálnej kariéry športovcov – transfer skúsenosti, synergia poznatkov.

Zainteresované strany chcú aj prostredníctvom stretnutí pripraviť koncept pre duálnu kariéru slovenských športovcov. Pri prípravách vychádzajú z poznatkov slovinskej strany i odporúčaní Európskej komisie a prispôsobujú ich na podmienky Slovenskej republiky.

Partneri projektu
Erasmus+
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV