Športová kariéra môže byť nestabilná a ukončenie športovej kariéry kvôli zraneniu, veku alebo iným faktorom môže prísť neočakávane. Projekt Duálna kariéra poskytuje športovcovi alternatívnu možnosť a zabezpečuje jeho budúcnosť aj po skončení športovej kariéry.

Získavanie vzdelania alebo pracovného skúseností mimo športu môže posilniť sebavedomie a prispieť k celkovému osobnostnému rastu. Duálna kariéra poskytuje príležitosť získať vzdelanie a skúsenosti, ktoré sú prospešné pri prechode do života po športovej kariére. Pomáha získať pracovné schopnosti a budovať sieť kontaktov, čo uľahčuje hladký prechod do civilného života. 

Aktívne programy

Športová diplomacia

Športová diplomacia

Vzdelávací program je určený športovcom, ale aj športovým odborníkom, ktorí majú záujem o nadobudnutie nových znalostí a schopností. Program prebieha v spolupráci s ČOV.

prebieha

Najbližšie udalosti

Petra Gantnerová
+421 915 499 856
[email protected]

Partneri projektu
Erasmus+
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV