Športová kariéra môže byť nestabilná a ukončenie športovej kariéry kvôli zraneniu, veku alebo iným faktorom môže prísť neočakávane. Projekt Duálna kariéra poskytuje športovcovi alternatívnu možnosť a zabezpečuje jeho budúcnosť aj po skončení športovej kariéry.

Získavanie vzdelania alebo pracovného skúseností mimo športu môže posilniť sebavedomie a prispieť k celkovému osobnostnému rastu. Duálna kariéra poskytuje príležitosť získať vzdelanie a skúsenosti, ktoré sú prospešné pri prechode do života po športovej kariére. Pomáha získať pracovné schopnosti a budovať sieť kontaktov, čo uľahčuje hladký prechod do civilného života. 

Aktívne programy

Športová diplomacia

Športová diplomacia

Vzdelávací program je určený športovcom, ale aj športovým odborníkom, ktorí majú záujem o nadobudnutie nových znalostí a schopností. Program prebieha v spolupráci s ČOV.

prebieha

Najbližšie udalosti

20.sep 2023
- 24.sep 2023

Športová diplomacia - 1. modul (Športová diplomacia)

29.sep 2023

Workshop - Koncepcia duálnej kariéry

20.okt 2023
- 22.okt 2023

Športová diplomacia - 2. modul (Organizácia a financovanie športu)

10.nov 2023
- 12.nov 2023

Športová diplomacia - 3. modul (Projekt 1. + Športové právo)

24.nov 2023
- 26.nov 2023

Športová diplomacia - 4. modul (Negociácia a argumentácia)

08.dec 2023
- 10.dec 2023

Športová diplomacia - 5. modul (Komunikácia a práca s médiami)

23.feb 2024
- 25.feb 2024

Športová diplomacia - 6. modul (Projekt 2. (konzultácie) + prezentačné schopnosti)

08.mar 2024
- 10.mar 2024

Športová diplomacia - 7. modul (Základy marketingu)

22.mar 2024
- 24.mar 2024

Športová diplomacia - 8. modul (Základy riadenia ľudských zdrojov a základy protokolu a etikety)

05.apr 2024
- 07.apr 2024

Športová diplomacia - 9. modul (Interkultúrna komunikácia)

Petra Gantnerová
+421 915 499 856
[email protected]

Partneri projektu
Erasmus+
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV