Marketing

O spoločnosti

Spoločnosť SLOVENSKÁ OLYMPIJSKÁ MARKETINGOVÁ, a. s. (ďalej SOM, a. s.), bola založená v zmysle zákona 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Notárska zápisnica N 383/2000, Nz 375/2000) pod pôvodným názvom R.K.O., a. s., v novembri 2000. Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sa, vložka číslo 2611/B Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. Súčasný jediný akcionár – Slovenský olympijský a športový výbor (ďalej SOŠV) – sa stal akcionárom spoločnosti v roku 2002 a ešte v tom istom roku došlo k navýšeniu základného imania.

SOŠV prevzal spoločnosť so zámerom rozvoja podnikateľských aktivít v smere reklamnej činnosti predovšetkým v oblasti športu. Spoločnosť má na základe osobitnej zmluvy so SOŠV súhlas na používanie olympijskej symboliky v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. a je oprávnená k výkonu práva, ktoré je predmetom zmluvy a k poskytnutiu jeho výkonu iným osobám. Na základe tejto zmluvy udeľuje spoločnosť právo používať olympijskú symboliku a označenia Projektový partner, Mediálny partner, Dodávateľ, Partner, Hlavný partner, Generálny partner a Exkluzívny partner SOŠV, resp. Slovenského olympijského tímu.

Spoločnosť poskytuje svojim partnerom aj reklamnú činnosť. Spoločnosť kontinuálne pracuje na podpore vnímania SOŠV ako modernej, otvorenej, transparentnej a sympatickej značky, ktorá prináša radosť zo športu a je lídrom v oblasti marketingovej komunikácie športu ako takého. Zároveň podporuje vnímanie SOŠV ako strešnej organizácie pre šport na Slovensku, ktorá systematicky pracuje na podpore športu a športovcov všetkých vekových a výkonnostných kategórií po celý rok, nielen počas podujatí Medzinárodného olympijského výboru.

Tento koncept má inšpirovať ľudí k športovým aktivitám, podnietiť ich záujem o šport a zdravý životný štýl a predstaviť im hodnoty olympizmu, olympijského hnutia a zdieľať s nimi emócie, ktoré môžu zažiť jedine pri športe a športovaní.

Kontakty

Ing. Jana Pirohová, [email protected]
Mgr. Dominika Šmihulová, [email protected]

Aktuálni partneri

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque