Dokumenty

Olympijská charta 2023 Sk
pdf, 572.79 KB
Olympijská charta 2023 En
pdf, 1.99 MB
Stanovy Slovenského olympijského a športového výboru
pdf, 1.4 MB
Etický kódex SOŠV
pdf, 765.64 KB
Stanovy Slovenskej asociácie olympionikov
pdf, 205.19 KB
World Olympians Associacion Constitution
pdf, 73.75 KB
Štatút Združenia olympijských klubov SR
pdf, 170.29 KB
Štatút Slovenského olympijského a športového múzea
pdf, 3.29 MB
Koncepcia akvizičnej činnosti múzea
pdf, 1.82 MB
Štatút knižnice Slovenského olympijského a športového múzea
pdf, 1.18 MB
Museum Network Guideline
pdf, 275.43 KB
Stanovy Slovenskej olympijskej marketingovej
pdf, 836.81 KB
Štatút ombudsmana Slovenského olympijského a športového výboru
PDF, 288.35 KB
Štatút komisie športovcov
pdf, 158.99 KB
Ocenenia fair play Kritériá
pdf, 288.61 KB
Štatút Športovej rady SOŠV 2017-2020
pdf, 431.29 KB
Štatút Komisie zahraničných vzťahov SOŠV
pdf, 373.44 KB
ORGANIZAČNÝ PORIADOK - Slovenská olympijská akadémia
pdf, 161.28 KB
ORGANIZAČNÝ PORIADOK - Združenie olympijských klubov SR
pdf, 220.42 KB
ORGANIZAČNÝ PORIADOK - Klub fair play SOŠV
pdf, 205.9 KB
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Manuál olympijská symbolika 2021
pdf, 382.85 KB
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Logo SOŠV 2019 + manuál
zip, 44.08 MB
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Principles and Usage Guidelines
pdf, 8.31 MB
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Rights Activation Training
pdf, 6.6 MB
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Brand and Activation Guidelines NOC local sponsors
pdf, 37.35 MB
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Principles and guidelines for the non-commercial use of Olympic properties by NOCs
pdf, 7.42 MB
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Olympic Brand and Positioning
pdf, 4.31 MB
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Manuál olympijského dňa (EN) 2021
pdf, 10.15 MB
OLYMPIJSKA SYMBOLIKA - Logo Olympijsky den 2021
zip, 2.56 MB
OLYMPIJSKA SYMBOLIKA - Certifikat Olympijsky den 2021
pdf, 586.03 KB
OLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA - Manuál olympijského dňa (SK) 2019
pdf, 33.67 MB
OLYMPIJSKA SYMBOLIKA - Hymna
mp3, 2.8 MB
GENDERS EQUALITY - Projekt MOV hodnotenia rodovej rovnosti En
pdf, 2.15 MB
GENDERS BALANCED - Smernica vyváženého zastúpenia pohlaví
pdf, 663.03 KB
GENDERS BALANCED - Guide Representation En
pdf, 458.27 KB
Smernica o vyznamenaniach 2021
pdf, 154.33 KB
Formulár na vyznamenanie 2020
pdf, 76.27 KB
Dokumenty_Hodnotenie rodovej rovnosti, marec 2018
docx, 2.71 MB
Gender Equality Review Project Recommendations - March 2018
pdf, 3.34 MB
Dokumenty Guide Genders Balanced Representation
pdf, 436.98 KB
Dokumenty iné EIGE Rodová rovnosť v športe
pdf, 415.46 KB
Dokumenty Iné EOC Gender Equality Strategy 2019-2022-revised
pdf, 1.74 MB
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
pdf, 148.28 KB
Smernica o ochrane pred zneužívaním v športe
pdf, 231.47 KB
Múzeum SOŠV Bratislava - návštevnícky poriadok
pdf, 2.8 MB
Múzeum SOŠV Kremnica - návštevnícky poriadok
pdf, 2.76 MB
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV