Všetky

Najbližšie udalosti

22.Sep 2021
- 24.Sep 2021
ASAP - bilaterálna návšteva dánskeho NOV (Bratislava)
23.Sep 2021
SPORT (R)EVOLUTION 2021
24.Sep 2021
Európsky fair play kongres
24.Sep 2021
Tomáš Surový - účastník ZOH Turín 2006, dnes oslavuje svoje 39. narodeniny. Gratulujeme!
24.Sep 2021
Tomáš Surový - účastník ZOH Turín 2006, dnes oslavuje svoje 39. narodeniny. Gratulujeme!
25.Sep 2021
Valné zhromaždenie Európskeho hnutia fair play

OLYMPIJSKÁ SIEŇ SLÁVY

Všetky projekty

Projekty

OVEP

Olympijská výchova

Jedinečný nástroj hodnotového vzdelávania, ktorý prostredníctvom kontextu olympijských športov a hodnôt olympizmu pomáha rozvinúť pozitívne morálno-etické vlastnosti.

Odznak všestrannosti

Odznak všestrannosti

Je športový projekt realizovaný na školách zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je rozdelený na súťaž jednotlivcov a postupovú súťaž škôl.

Ukáž sa!

Ukáž sa!

Grantový program Nadácie SOŠV určený na podporu talentov do 18 rokov, alebo kolektívov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov.

Juniorský olympijský tím 2020

Juniorský olympijský tím

Finančná a nefinančná podpora športovcov v juniorskom veku v rozvoji ich športovej kariéry. Športovcov nominujú športové zväzy na základe ich športových úspechov.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri