Základné informácie

Názov: Slovenská asociácia olympionikov
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: Olympijské námestie 1, 831 04 Bratislava
IČO: 36069281
IBAN: SK23 0900 0000 0051 6129 5578
E-mail: [email protected]
Telefón: +421 918 901 213
Štatutárny orgán: Martin Bendik
Príslušnosť k športovým organizáciám: člen WOA, člen SOŠV
Druh športovej organizácie: občianske združenie
Druh vykonávanej športovej činnosti: iné športové činnosti
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia