Partneri

Olympijské kruhy a olympijská symbolika sú chránené zákonom. Právo na ich používanie má iba Slovenský olympijský a športový výbor a jeho partneri. Olympijská symbolika je vnímaná ako značka symbolizujúca globálnosť, priateľstvo, rešpekt, tradíciu, mier, rôznorodosť, výnimočnosť, inšpiratívnosť a dôveru.

Partneri Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského olympijského tímu sú dôležitou súčasťou olympijskej rodiny. Podpora od partnerov je pre športovú a olympijskú rodinu kľúčová, dlhodobo sa odzrkadľuje na príprave, výkonoch a úspechoch našich športovcov z olympijských i neolympijských športov. Spoločne sa tešíme z ich úspechov a partneri získavajú jedinečnú možnosť na unikátnu kampaň založenú na pozitívnych emóciách. Úspechy slovenských športovcov sú aj úspechmi podporovateľov športu a olympizmu.

Naši partneri podporujú nielen vrcholových športovcov, ale aj mladé športové talenty a budúce športové hviezdy.

Projekty Slovenského olympijského a športového výboru nie sú zamerané len na športovcov. Spoločne s partnermi sme spoločensky zodpovední a pomáhame tým, ktorí to potrebujú. Snažíme sa budovať vzťah verejnosti k zdravému životnému štýlu, učiť mladých ľudí o významne pohybovej kultúry. Spoločne šírime olympijské myšlienky, hodnoty a ideály fair play, priateľstva, hrdosti, úsilia, radosti a rešpektu v širokej verejnosti.

Chcem sa stať partnerom

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia