postavicky

Olympijská rozcvička

Schopnosť detí učiť sa neovplyvňuje iba to, čo sa deje v triede počas vyučovania. Vedecké výskumy na deťoch a mládeži presvedčivo potvrdzujú pozitívny účinok pohybovej aktivity na koncentráciu, schopnosť reprodukovať a zapamätať si učivo. Telesný pohyb zvyšuje hladinu dopamínu, čím sa zlepšuje motivácia, dostavuje sa pocit sebauspokojenia a v neposlednom rade táto molekula pôsobí priaznivo na mentálne zdravie. Vplyvom telesného rozcvičenia sa zvyšuje tiež aktivita hipocamu, centra pre učenie a pamäť.

Každá práca je časom únavná a učenie nie je výnimkou. Olympijská rozcvička pomôže nabudiť otupené mozgové centrá a odmenou budú nové pamäťové stopy vytvorené počas počítania príkladov, pozorovania buniek pod mikroskopom alebo memorovania nových slovíčok z cudzieho jazyka. Stačia iba tri-štyri minúty aktívnej pohybovej činnosti pred vyučovaním alebo na konci prestávky a spomínané účinky sa dostavia.

Chcem zaregistrovať svoju školu

ziacik

Cvičenia

Cvičenia s olympionikmi pred začiatkom vyučovania, alebo počas prestávok sú pomôckou pre učiteľov a učiteľky 1. stupňa ZŠ a vychovávateľov a vychovávateľky MŠ. Ich zámerom nie je len rozhýbať kosti a svaly, ale tiež nabudiť mozog a podporiť zdravý vývin detí. Triedy sa zoznámia s úspešnými športovcami a olympionikmi, ktorí predcvičujú cviky na každý deň.

Cvičenia sú zamerané na rozhýbanie celého tela. Ide o jednoduché cviky, ktoré zvládne každé dieťa. Nie sú potrebné žiadne športové pomôcky ani športové oblečenie. Cvičenie je možné realizovať v triede, ale aj na čerstvom vzduchu. Predcvičujúcimi môžu byť vďaka premietaniu obrazu excelentní športovci, na čerstvom vzduchu zasa samotní učitelia.

Chcem zaregistrovať svoju školu

 

   

  

  

  

  

  

  

Chcem zaregistrovať svoju školu

Anastasia Kuzminová
olympijská medailistka

kuzmina

Odborní garanti

chlapec

ukropcova

 

prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Slovenská akadémia vied
Bratislava

Bielik

 

prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

dekan
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzita Komenského Bratislava

Tomkova

 

PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.

fyzioterapeutka
Tomfyzio centum Banská Bystrica
Fakulta zdravotníctva SZU

 

Bendikova

 

prof. PaedDr. E. Bendíková, PhD.

World Physical Education Ambassador
FIEPS

Marek Golian

 

Mgr. Marek Golian

riaditeľ
Základná škola Narnia
​​​​​​Banská Bystrica

 

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV