Jenö Tóth-Hégner

Šport
Účasť
Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Štokholm 1912
Uhorsko
Vodné pólo muži 5