Šport a olympizmus
Bratislava
13 min. čítania

64. valné zhromaždenie SOŠV sa odohralo v slávnostnejšom duchu, bolo v znamení tridsaťročnice

Profile picture for user soucek
Ľubomír
Souček
Momentka z vystúpenia Juana Antonia Samaranch ml.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

Piatkové v poradí 64. valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) v hoteli NH Gate One v Bratislave malo nielen tradičný pracovný charakter, ale aj slávnostnejší duch. Svojou účasťou ho poctil aj viceprezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Juan Antonio Samaranch ml., ktorý v mene MOV zablahoželal k 30-ročnému jubileu SOŠV (vznikol 19. decembra 1992).

V úvode rokovania delegáti minútou ticha vzdali poctu športovým osobnostiam, ktoré nás navždy opustili od 63. VZ SOŠV. Boli medzi nimi aj traja čestní členovia SOŠV -Ladislav Harvan, Walter Marx st. a Jozef Kšiňan, ako aj traja olympionici – Pavel Gajdoš, Anton Šoltýs a Ondrej Šima.

Premiérovo sa na 64. VZ SOŠV uplatnilo elektronické hlasovanie namiesto doteraz tradičného s použitím mandátov.

ODOVZDANIE VÝROČNÝCH OCENENÍ A ZLATÝCH ODZNAKOV SOŠV

Rokovanie malo na úvod slávnostnú časť. V jej rámci najprv odovzdali výročné ocenenia SOŠV za rok 2022. Väčšina laureátov si ich prevzala osobne.

VÝROČNÉ OCENENIA SOŠV ZA ROK 2022: TROFEJ SOŠV (za aktuálny prínos v propagácii olympijského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu na šport, kultúru, výchovu a spoločnosť): Organizačný výbor XVI. letného EYOF Banská Bystrica 2022 CENA PAVLA SCHMIDTA (za najhodnotnejší individuálny výkon roka): Petra Vlhová  ● CENA BOHUMILA GOLIANA (za najhodnotnejší kolektívny výkon roka): družstvo hokejistov SR za ZOH v Pekingu ● CENA ONDREJA NEPELU (pre mladého športovca do 23 rokov, u ktorého sa výrazne prejavila športová perspektíva): Juraj Slafkovský ● CENA PAVLA DEMITRU (za mimoriadny pozitívny prínos k reprezentácii v spojení s vynikajúcimi výkonmi): Erik Vlček ● CENA JÁNA ZACHARU (pre trénera mládeže, ktorý dlhodobo i aktuálne dosahuje prenikavé výsledky v práci s mládežou): Dalibor Jahoda, Peter Mečiar  CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA (za propagáciu a šírenie olympijských myšlienok najmä v pedagogickom procese): Eduard Čordáš CENA MATYLDY PÁLFYOVEJ (pre ženu za športové výsledky, aktivitu v športe a v olympijskom hnutí): Eva Charfreitagová, Ľubomíra Iľanovská-Balážová ● CENA MIRA PROCHÁZKU (za celoživotnú propagáciu športu a olympizmu prostriedkami publicistiky): Milan Michalič  ● CENA VINCENTA LAFKA – OLYMPIJSKÝ KLUB ROKA: Olympijský klub Banská Bystrica.

Zlaté odznaky SOŠV si prevzali Agnesa Búřilová, Pavel Blaho, Rudolf Horváth, František Révész a Vladimír Hančík, Marián Kafka sa ospravedlnil. Na 64. VZ SOŠV boli odovzdané len tieto vyznamenania.

Niektoré ďalšie vyznamenania si laureáti prevzali už na štvrtkovom stretnutí Juana Antonia Samarancha ml. so slovenskými športovými osobnosťami. Ďalšie budú odovzdané pri iných vhodných príležitostiach. V osobitnom texte uvádzame charakteristiky všetkých držiteľov Zlatého odznaku SOŠV a zoznam držiteľov všetkých ostatných vyznamenaní.

Pohľad na predsednícky stôl počas rokovania.
Pohľad na predsednícky stôl počas rokovania.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

TRIDSAŤ ROKOV SOŠV: ÚSPEŠNÝ PRÍBEH

Prezident SOŠV Anton Siekel vystúpil so správou, v ktorej sa venoval 30 rokom olympizmu na Slovensku. V jej úvode konštatoval, že história olympijského hnutia na Slovensku je však nepomerne staršia.

Od apríla 1990 začala u nás zastrešovať toto hnutie Olympijská spoločnosť Slovenska, ktorá pripravila pevné základy pre neskorší štart Slovenského olympijského výboru (SOV). Ich súčasťou bol aj zrod prvých regionálnych olympijských klubov a začiatky pôsobenia ďalších, v súčasnosti už pevných súčastí šírenia olympizmu.

SOV vznikol 19. decembra 1992, teda už niekoľko dní pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky. Prezident SOŠV vyzdvihol veľký význam pôsobenia historicky prvého predsedu SOV Vladimíra Černušáka. Ten v prvých rokoch zohral vďaka jeho kontaktom a domácej i medzinárodnej autorite veľkú rolu. „Moja prvá návšteva po zvolení za prezidenta SOV v roku 2016 bola uňho doma,“ povedal Anton Siekel.

Na pôsobenie profesora Černušáka nadviazal František Chmelár, ktorý SOV viedol 17 rokov. „Zanechal výraznú stopu. Bol pri zrode Top tímu, Juniorského olympijského tímu, Centier olympijskej prípravy, Olympijského odznaku všestrannosti i Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska. SOV vďaka nemu rozvinul veľmi významnú agendu v oblasti olympijskej výchovy,“ pripomenul Anton Siekel.

Prezident SOŠV konštatoval, že SOV/SOŠV (názov sa zmenil po transformácii na strešnú organizáciu slovenského športu v decembri 2018) za tridsať rokov napísal úspešný príbeh. SOŠV sa stal pevnou a stabilnou súčasťou svetovej olympijskej rodiny.

Anton Siekel pri príhovore k 30. výročiu SOŠV.
Anton Siekel pri príhovore k 30. výročiu SOŠV.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

„Sme vnímaní ako seriózny a rešpektovaný partner. Veľa pre nás znamenalo, že Vladimír Černušák bol dlhoročný významný člen Medzinárodného olympijského výboru. V posledných desiatich rokoch zase ide úspešne v jeho stopách Danka Barteková. Možno až neskôr si uvedomíme, aký významný krok pre Slovensko znamenalo jej zvolenie,“ konštatoval Anton Siekel. Ďalej vyzdvihol, že Bratislavu za toto obdobie svojou návštevou poctili všetci traja poslední prezidenti MOV – Juan Antonio Samaranch st., Jacques Rogge i aktuálny šéf MOV Thomas Bach.

K vyššie spomínaným významným domácim aktivitám SOV/SOŠV pridal ďalšie, ktoré mali významný medzinárodný presah. Podieľal na organizácii IV. zimných Európskych olympijských dní mládeže (EYOD) v Poprade-Tatrách 1999 a XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici 2022. Dvakrát hostil seminár generálnych sekretárov a šéfov misií národných olympijských výborov, trikrát zasadnutie exekutívy Európskych olympijských výborov, raz valné zhromaždenie Európskeho hnutia fair play i Európske fórum športovcov, ďalej semináre Asociácie národných olympijských výborov, a dalo by sa pokračovať. SOV okrem toho významne podporoval kandidatúry Poprad-Tatier na usporiadanie zimných olympijských hier na roky 2002, resp. 2006. „Sme aj veľmi aktívnym partnerom v medzinárodných projektoch, ako sú OVEP, ASAP, RINGS či NewMiracle,“ povedal Anton Siekel.

V ďalšej časti svojho vystúpenia sa prezident SOŠV zameral na obdobie posledných rokov. Aj vďaka významnému zaangažovaniu SOŠV sa podarilo presadiť zriadenie Fondu na podporu športu i funkcie štátneho tajomníka MŠVVŠ SR pre šport, či schválenie príspevku za zásluhy v oblasti športu. SOŠV rozpracoval aj dlhodobú Stratégiu rozvoja športu do roku 2030. Ocenil by však, keby organizácia bola v minulosti i v súčasnosti výraznejšie prizvaná k tvorbe Zákona o športe.

Na záver Anton Siekel vyzdvihol kvalitný tím ľudí na SOŠV, ktorý môžu ostatné športové organizácie závidieť. Vďaka tomuto tímu sa darí rozvíjať i činnosť Slovenského olympijského a športového múzea, Nadácie SOŠV, Združenia olympijských klubov, Slovenskej olympijskej akadémie, Klubu fair play SOŠV, ako aj ďalšie aktivity. „Slovenský šport má na to, aby naplnil všetky ciele. Nie je preň typické schovávať sa pred zodpovednosťou,“ zakončil.

Momentka z vystúpenia Danky Bartekovej.
Momentka z vystúpenia Danky Bartekovej.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

Z VYSTÚPENIA DANKY BARTEKOVEJ

Viceprezidentka SOŠV a členka Medzinárodného olympijského výboru na Slovensku Danka Barteková, ktorá sa do MOV dostala najprv cez komisiu športovcov, vyzdvihla, že na Slovensku sa športovci v posledných rokoch stali aktívnym partnerom v rozhodovacích procesoch. Ocenila činnosť komisie športovcov SOŠV, ktorú dnes vedie úradujúca olympijská víťazka v streľbe na trap Zuzana Rehák Štefečeková. Komisia má viacero aktívnych členov z radov olympionikov.

Barteková vyzdvihla potenciál športu meniť spoločnosť k lepšiemu a rozširovať myšlienky solidarity, jednoty a priateľskosti. „MOV najmä dnes volá po jednote hnutia a po jeho solidarite. Nikdy nebudeme úplne jednotní, ale môžeme rešpektovať našu inakosť, aj názorovú. Sme športové hnutie, musíme byť solidárni voči tým, ktorí nepodporujú zlo,“ uviedla, nepriamo narážajúc na rozpoltenosť olympijského hnutia po stále prebiehajúcej ruskej agresii s podporou Bieloruska proti Ukrajine.

SAMARANCH: STE UKÁŽKOU, ŽE DOBRÁ PRÁCA, ENTUZIAZMUS A VÁŠEŇ SA VYPLÁCAJÚ

Viceprezident MOV Juan Antonio Samaranch ml. vo svojom príhovore konštatoval, že SOŠV patrí v Európe medzi najdôležitejšie národné olympijské výbory. „Za 30 rokov, čo nie je dlhá doba, ste prešli dlhú cestu. Môžete sa pochváliť ziskom 42 olympijských medailí, ale aj množstvom rozmanitých aktivít smerujúcich k rozvoju olympizmu. My v Lausanne počítame s vašimi radami, nápadmi, entuziazmom a vodcovstvom. Máte olympijské kluby, múzeum a akadémiu, a to dostáva olympizmus do spoločnosti, čo je naším cieľom. Ste ukážkou toho, že dobrá práca, entuziazmus a vášeň sa vyplácajú," povedal Samaranch ml.

V ďalšej časti svojho vystúpenia sa zameral na to, že medzinárodné olympijské hnutie má za sebou neľahké obdobie. „Olympijské hry 2020 v Tokiu sa museli uskutočniť s ročným oneskorením a pandémia ochorenia COVID-19 sa výrazne podpísala aj na zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu. Pre každého to bolo ťažké – pre športovcov, trénerov, funkcionárov i pre médiá. Všetci na hrách museli chodiť v maskách, v hľadisku chýbali diváci, čiže šport prichádzal o viditeľné emócie. Ani sponzori neboli šťastní. Ale prekonali sme to, ukázali sme silu a odolnosť,“ konštatoval.

Viceprezident MOV ďalej povedal, že osobitne po tejto ťažkej skúsenosti olympijské hnutie veľmi potrebuje, aby budúcoročné olympijské hry v Paríži boli naozaj po každej stránke úspešné. „Všetci musíme byť jednotní, aj keď sme rozdielni,“ apeloval s dodatkom: „V olympijskej dedine sa všetci rešpektujú, aj napriek všetkým rozdielnostiam.“

Juan Antonio Samaranch ml. pri vystúpení.
Juan Antonio Samaranch ml. pri vystúpení.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

DVAJA NOVÍ ČLENOVIA A TRAJA ČESTNÍ ČLENOVIA SOŠV

Za nových riadnych členov SOŠV boli prijatí Slovenská asociácia go a Zväz slovenského kolieskového korčuľovania. Tým sa celkový počet členov SOŠV zvýšil na 94, z ktorých je 83 právnických osôb a 11 fyzických osôb. Spolu disponujú 132 hlasmi.

Za čestných členov SOŠV boli prijaté tri osobnosti - Marianna Némethová-Krajčírová, Jozef Lohyňa a Július Dubovský. Dvaja noví čestní členovia dostali aj Zlatý odznak SOŠV, Némethová-Krajčírová toto vyznamenanie dostala už pred niekoľkými rokmi. Stručné profily laureátov uvádzame v osobitnom texte.

VÝROČNÉ SPRÁVY A SCHVÁLENIE ROZPOČTU

V programe 64. VZ SOŠV boli aj zvyčajné body, ktoré každoročne patria k jarným zasadnutiam pléna – výročné správy SOŠV i ním zriadených subjektov (Nadácia SOŠV, Slovenská olympijská marketingová, a.s., Sport Event, s.r.o.) aj ich dozorných rád, schválenie hospodárenia SOŠV za rok 2022 aj rozpočtu organizácie na rok 2023.

Výročnú správu SOŠV za rok 2022 uviedol výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi. Zo správy o hospodárení vyplynulo, že podľa účtovnej závierky mal SOŠV za rok 2022 výnosy vo výške 5 185 762 eur a náklady 6 039 844 eur. Výsledkom teda bola strata 854 082 eur. Dôvody straty v hospodárení boli účtovanie výdavkov z roku 2021 do nákladov v roku 2022 a náklady spojené s ZOH v Pekingu (letecká preprava materiálu, športového oblečenia, ubytovanie). Plénum schválilo prevedenie straty na účet Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Gábor Asványi prezentoval aj výročné správy dcérskych spoločností SOŠV – Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s., a Sport Event, s.r.o. Výročnú správu Nadácie SOŠV, ktorú takisto zriadil SOŠV, predniesla jej riaditeľka Zuzana Vodáčková. Nadácia SOŠV za minulý rok rozdelila granty v celkovej výške 315-tisíc eur, z toho v rámci projektu Juniorský olympijský tím (JOT) 65-tisíc eur. Okrem finančnej podpory môžu členovia JOT využívať aj rôzne benefity.

Výročná správa bola plénom schválená takmer jednomyseľne, len dvaja delegáti sa zdržali. Kompletnú výročnú správu môžete nájsť TU:

Účastníci 64. VZ SOŠV schválili rozpočet SOŠV na rok 2023. Rozpočet predpokladá výdavky vo výške 3 884 521 eur a príjmy vo výške 3 894 527 eur. Kalkuluje sa teda zisk 10 006 eur. Percentuálne sa najväčšie výdavky predpokladajú na prevádzku sekretariátu SOŠV a na činnosť športového oddelenia. Pokiaľ ide o príjmy,

zo štátneho rozpočtu sa predpokladá príjem vo výške 2 336 527 eur (60 %), z medzinárodných príspevkov 1 213 885 eur (31 %), z obchodnej činnosti a iné 344 336 eur (9 %).

Pohľad do pléna počas 64. VZ SOŠV.
Pohľad do pléna počas 64. VZ SOŠV.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

SCHVÁLENIE DEKLARÁCIE SLOVENSKÉHO ŠPORTU 2023

Delegáti 64. VZ SOŠV schválili text Deklarácie slovenského športu 2023, ktorej návrh pripravil SOŠV v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom. V preambule deklarácie sa okrem iného uvádza, že programových vyhláseniach ôsmich slovenských vlád od roku 1994 je športu venovaných priemerne 160 slov, čo zvyčajne netvorí ani jedno percento z celkového textu. Už len z tohto faktu vyplýva, že šport bol doterajšími politickými elitami často vnímaný primárne ako „voľnočasová“ aktivita, ktorá viac pozornosti nepotrebuje, a jeho miesto je aj na konci záujmu rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

O deklarácii podrobnejšie informujeme samostatne.

Z VYSTÚPENIA OMBUDSMANA SOŠV ĽUBOMÍRA FOGAŠA

V rámci diskusie mal obsiahlejšie vystúpenie ombudsman SOŠV Ľubomír Fogaš. Konštatoval, že po prijatí Smernice SOŠV o ochrane pred zneužívaním v športe (je platná od 1. októbra 2020) dostal viacero podnetov. Niektoré sa týkali sexuálneho obťažovania, ale vyskytli sa aj iné. Časť problémov sa podarilo korektne vyriešiť dohovorom, ale napríklad v jednom prípade bol proti trénerovi vydaný trestný rozkaz, ktorý zatiaľ nie je právoplatný.

„Ukazuje sa, že smernica bola prijatá v správnom období. Ale hoci ju máme, mali by sme zbystriť pozornosť pri sledovaní toho, čo sa okolo nás deje,“ upozornil Ľubomír Fogaš. Delegátov 64. VZ SOŠV, zastupujúcich predovšetkým športové zväzy, ombudsman vyzval, aby viedli svojich členov k tomu, nech sa neboja oznamovať prípady porušovania smernice o ochrane pred zneužívaním v športe. Uviedol, že neraz sa stáva, že v prípadoch neplnoletých športovcov, ktorí čelia takémuto správaniu, rodičia vôbec neinformujú príslušné zväzy, ale obracajú sa priamo na orgány činné v trestnom konaní.

SPOLUPRÁCA SOŠV S ÚRADOM VYSOKÉHO KOMISÁRA OSN PRE UTEČENCOV NA SLOVENSKU

Prezident SOŠV Anton Siekel 23. mája v Bratislave v mene organizácie podpísal Memorandum o porozumení s riaditeľkou kancelárie Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) na Slovensku Danijelou Popovicovou-Efendicovou. Jeho cieľom je posilniť spoluprácu s olympijským hnutím a športovými zväzmi na Slovensku. SOŠV sa stal signátorom takéhoto memoranda ako vôbec prvý národný olympijský výbor v Európe.

V nadväznosti na podpis tohto memoranda mal na 64. VZ SOŠV obsiahle vystúpenie zástupca UNHCR Stilianos Kostas. Priblížil v ňom rozmanité aktivity Úradu UNHCR pre utečencov, v ktorých zohráva významnú úlohu aj šport. „Naša idea je priniesť šport k utečencom a utečencov k športu,“ vyjadril hlavnú myšlienku. Pripomenul, že OSN spolu s MOV už dávnejšie zriadili Olympijskú nadáciu pre utečencov (Olympic Refugee Foundation).

paris

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV