Športové aktuality
2 min. čítania

Činnosti národnej lyžiarskej federácie prešli z SOŠV na ZSL

Slovenských lyžiarov bude na medzinárodné podujatia už prihlasovať Zväz slovenských lyžiarov.
Foto
TASR/AP

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) od štvrtka 18. novembra 2021 už nevykonáva voči Medzinárodnej lyžiarskej federácii činnosti národnej lyžiarskej federácie. V zmysle listu najvyšších predstaviteľov FIS tieto úlohy prešli na Zväz slovenského lyžovania (ZSL).

SOŠV plnil úlohy a činnosti smerom k FIS na základe jej dočasného poverenia z decembra 2020. Vtedy medzinárodná federácia pozastavila Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) členstvo. SOŠV odvtedy zabezpečoval predovšetkým prihlasovanie športovcov na medzinárodné súťaže vo všetkých lyžiarskych disciplínach.

Prezident FIS Johan Eliasch a generálny sekretár Michel Vion oficiálnym listom informovali SOŠV, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ZSL aj SLA, že 5. novembra exekutíva FIS schválila provizórne členstvo ZSL vo FIS. Členom s plným právom sa môže ZSL stať v máji 2022 po schválení na kongrese v portugalskom meste Vilamoura.

Po provizórnom prijatí môžu podľa listu zástupcovia ZSL s okamžitou platnosťou plniť úlohy národnej lyžiarskej federácie smerom k FIS a prihlasovať športovcov na medzinárodné súťaže v lyžiarskych disciplínach. ZSL sa môže zúčastňovať aj na všetkých rokovaniach FIS, avšak pred schválením za plnoprávneho člena nemôže na nich hlasovať.

p24

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV