Športové aktuality
2 min. čítania

Činnosti národnej lyžiarskej federácie prešli z SOŠV na ZSL

Slovenských lyžiarov bude na medzinárodné podujatia už prihlasovať Zväz slovenských lyžiarov.
Foto
TASR/AP

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) od štvrtka 18. novembra 2021 už nevykonáva voči Medzinárodnej lyžiarskej federácii činnosti národnej lyžiarskej federácie. V zmysle listu najvyšších predstaviteľov FIS tieto úlohy prešli na Zväz slovenského lyžovania (ZSL).

SOŠV plnil úlohy a činnosti smerom k FIS na základe jej dočasného poverenia z decembra 2020. Vtedy medzinárodná federácia pozastavila Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) členstvo. SOŠV odvtedy zabezpečoval predovšetkým prihlasovanie športovcov na medzinárodné súťaže vo všetkých lyžiarskych disciplínach.

Prezident FIS Johan Eliasch a generálny sekretár Michel Vion oficiálnym listom informovali SOŠV, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ZSL aj SLA, že 5. novembra exekutíva FIS schválila provizórne členstvo ZSL vo FIS. Členom s plným právom sa môže ZSL stať v máji 2022 po schválení na kongrese v portugalskom meste Vilamoura.

Po provizórnom prijatí môžu podľa listu zástupcovia ZSL s okamžitou platnosťou plniť úlohy národnej lyžiarskej federácie smerom k FIS a prihlasovať športovcov na medzinárodné súťaže v lyžiarskych disciplínach. ZSL sa môže zúčastňovať aj na všetkých rokovaniach FIS, avšak pred schválením za plnoprávneho člena nemôže na nich hlasovať.

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV