Šport a olympizmus
4 min. čítania

Výskum ukázal pokles pravidelnej fyzickej aktivity detí

Foto
TASR/MICHAL SVÍTOK

Počas uplynulých rokov zaznamenali výskumníci pokles v pravidelnej fyzickej aktivite u starších chlapcov a mladších dievčat. Aspoň jednu hodinu fyzickej aktivity denne vykonáva pätina dievčat (19 percent) a necelá tretina chlapcov (28 percent) vo veku 11 rokov. Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Slovensko 2021/2022.

Národná správa prezentuje hlavné zistenia, týkajúce sa zdravia a so zdravím súvisiacim správaním 1-, 13 a 15-ročných školákov.

Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a partnermi a za veľkej pomoci a asistencie učiteľov z celého Slovenska chce aktivovať deti k pravidelnému športovaniu a pohybovým aktivitám aj prostredníctvom projektu OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI. Zapojiť sa môžete už teraz.

VIAC O OLYMPIJSKOM ODZNAKU VŠESTRANNOSTI

Fyzická aktivita sa odráža aj v číslach výskytu nadhmotnosti a obezity

„Tak, ako len pätina dievčat a tretina chlapcov vo veku 11 rokov vykonáva denne aspoň jednu hodinu fyzickej aktivity, tak to sa odráža v podobných číslach výskytu nadhmotnosti a obezity,“ uviedla Adela Penesová z Biomedicínskeho centra SAV. Nadhmotnosťou alebo obezitou podľa objektívnych meraní výskumu (rizikové množstvo telesného tuku  25 percent u chlapcov a  30 percent u dievčat) trpí pätina dievčat (21 percent) a dve pätiny chlapcov (40 percent) vo veku 11 rokov.

„Vo veku 15 rokov u chlapcov pomôže znížiť množstvo telesného tuku rastový špurt a je menej chlapcov s nadhmotnosťou a obezitou, avšak nie u dievčat, kde vidíme s vekom kontinuálny nárast telesného tuku,“ ozrejmila Penesová. Zistenia u 11-ročných sú podľa nej alarmujúce a je potrebné v tomto veku dbať aj na pohyb, funkčnú zdatnosť, pohybovú a nutričnú gramotnosť.

Výskum ukázal, že dve pätiny 11-ročných školákov (38-39 percent) malo rizikovo nízku úroveň funkčnej zdatnosti a vo vyšších vekových skupinách dievčat sa situácia zhoršovala. Zároveň približne polovica školákov (40-55 percent) utrpela medicínsky ošetrený úraz v priebehu roka. Zistenia ukázali, že chlapci utrpeli úraz najčastejšie pri futbale, dievčatá pri volejbale alebo vybíjanej.

Školáci majú viac zdravotných ťažkostí, ukázala štúdia Health Behaviour in School Aged Children

Viac než dve tretiny starších dievčat a dve pätiny starších chlapcov prežívali vlani dve alebo viac zdravotných ťažkostí viac ako raz do týždňa. Za posledné štyri roky stúpol výskyt psychických ťažkostí u starších dievčat o približne 20 percent a fyzických ťažkostí o približne desať percent. Aj to vyplýva zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Slovensko 2021/2022.

„Pandémia ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiace opatrenia ako zatvorenie škôl, online vyučovanie, zrušenie športových a voľnočasových aktivít, obmedzenie sociálnych kontaktov, ako aj samotné ochorenie COVID-19 mali negatívny dosah na fyzické aj duševné zdravie školákov,“ uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.

Liek na bolesť hlavy, brucha, chrbta alebo zubov aspoň raz do mesiaca užívali minulý rok tri štvrtiny starších dievčat a dve pätiny starších chlapcov. „Stúpajúca spotreba liekov je v súčasnosti všeobecný trend a ako problematické sa ukazuje najmä užívanie liekov bez medicínskej indikácie alebo konzultácie (samoliečba),“ povedala Monika Laššánová z Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Preto je podľa jej slov potrebné zlepšovať liekovú gramotnosť rodičov aj detí, kriticky pristupovať k užívaniu liekov a využívať nefarmakologické spôsoby manažmentu zdravotných ťažkostí.

U detí je problémom aj nedostatočná dĺžka a kvalita spánku najmä u starších dievčat. Pokračuje pokles počtu školákov, ktorí počas školských dní spia osem a viac hodín, a to najmä v skupine starších dievčat. Štúdia ukázala, že žiaci pripisujú svoje spánkové problémy školským povinnostiam, konfliktom, zlým snom alebo používaniu mobilu/internetu pred spánkom.

„Nedostatočná dĺžka a kvalita spánku má negatívny dosah na výsledky v škole, pozornosť, náladu, bezpečnosť detí a zvyšuje riziko obezity, úrazov a problémov v oblasti emócií a správania. Je preto dôležité, aby rodičia aj v období dospievania dozreli na spánkový režim detí a zaujímali sa o ich trápenia a problémy so spánkom,“ zhrnula Michaela Kostičová z Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque