Šport a olympizmus
4 min. čítania

Žiaci si môžu otestovať svoju výkonnosť v OLOV, odmeny aj pre aktívnych učiteľov

Žiaci šiesteho až deviateho ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií dostávajú aj tento školský rok možnosť otestovať svoje pohybové schopnosti a porovnať ich s rovesníkmi i so svojimi vlaňajšími výsledkami v Olympijskom odznaku všestrannosti (OLOV). Každý učiteľ má do 16. novembra možnosť zapojiť svojich žiakov do školských kôl. Odmeny môžu získať nielen priami účastníci OLOV 2023/24, ale aj ich učitelia.

OLOV poskytuje rodičom i učiteľom spätnú väzbu o výkonnosti detí. Zároveň poskytuje aj porovnanie medzi deťmi v rovnakom veku.

VIAC O PROJEKTE OLOV

Ciele projektu Olympijský odznak všestrannosti

Cieľom projektu Olympijský odznak všestrannosti, ktorý organizuje Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a partnermi TIPOS, ALLIANZSPP za veľkej pomoci a asistencie učiteľov z celého Slovenska, je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu, motivácia rozvíjať ich pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikácia talentovaných žiakov smerom k ich prípadnej ďalšej športovej výkonnostnej úrovni vo vybranom športe a tiež podpora súťaživosti.

 

OLOV vychádza z testov všeobecnej pohybovej výkonnosti

Školské kolá OLOV sú určené pre žiakov od šiesteho do deviateho ročníka základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. V tomto školskom roku sa môžu zúčastniť žiaci narodení od 1. januára 2008 do 31. decembra 2012. Keďže OLOV je zaradený do systému školských športových súťaží, kde v rámci Školského športu je najväčší projekt, organizujú sa aj krajské a celoslovenské kolá.

V školských kolách sa žiaci otestujú a budú súťažiť pod dozorom svojich učiteľov telesnej a športovej výchovy v nasledovných disciplínach: skok do diaľky z miesta znožmo, ľah – sed za 30 sekúnd, vytrvalostný člnkový beh, hod 2 kg plnou loptou vpred (medicinbalom), výdrž v zhybe nadhmatom, člnkový beh 10x5m.

„OLOV je otvorený pre všetky školy a ich žiakov. Zapojiť sa môže každý žiak z daného ročníka. Testovacia batéria je aj tento rok totožná so štátnym vzdelávacím programom pre telesnú výchovu. Učitelia telesnej výchovy majú možnosť realizovať hneď na začiatku školského roka predpísané testy všeobecnej pohybovej výkonnosti, zároveň ich skombinovať s projektom OLOV a zapísať výsledky svojich žiakov do nášho systému,“ hovorí Milan Špánik, koordinátor OLOV, odborný pracovník SOŠV.

Každý žiak získa certifikát, na základe ktorého si bude vedieť vyhodnotiť svoju športovú výkonnosť a porovnať sa so svojimi rovesníkmi. Každému výkonu žiaka v každej z vyššie uvedených disciplín projektu sa prideľuje bodové ohodnotenie podľa tabuliek. Tabuľky sú odlišné v závislosti od pohlavia a roku narodenia. Najlepší tabuľkovo hodnotení žiaci po splnení podmienok získajú zlatý, strieborný alebo bronzový odznak.

Podmienkou, aby žiaci získali certifikáty či odznaky, je registrácia školy do systému OLOV. Konkrétny učiteľ po registrácii dostane odkaz na nahrávanie výsledkov testovania žiakov, ktoré sa koná v období od 11. septembra do 16. novembra 2023. Výsledky je možné nahrať do 19. novembra 2023.

ŠKOLSKÉ KOLO 2023/24 – PODMIENKY, REGISTRÁCIA

OLOV 2023/2024

Odmena pre aktívnych učiteľov za OLOV 2023/24

Do konca januára 2024 následne zašle SOŠV zapojeným školám certifikáty pre žiakov i odznaky pre tých, ktorí dosiahnu požadovanú úroveň. Počas jari 2024 sa uskutočnia aj krajské kolá a v závere školského roka projekt vyvrcholí celoslovenským finále.

„Naším zámerom je, aby projekt OLOV každoročne rástol. Chceme preto motivovať školy a učiteľov, aby boli aktívnejší. Učitelia, ktorí zapíšu výsledky čo najväčšieho percenta žiakov školy, získajú od Slovenského olympijského a športového výboru aj menší darček,“ hovorí riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV Ivana Motolíková.

Žiaci i učitelia môžu o zážitkoch z testovania či o svojich výkonoch hovoriť a zdieľať aj na sociálnych sieťach. Príspevky stačí označiť hashtagom #OLYMPIJSKÝODZNAKVŠESTRANNOSTI.

V školskom roku 2022/23 sa do projektu OLOV zapojilo rekordných 32 806 žiakov, čo robí z iniciatívy Slovenského olympijského a športového výboru podľa počtu zapojených detí najväčšiu školskú športovú súťaž na Slovensku. Podmienky pre zisk najcennejšieho zlatého odznaku splnilo 704 chlapcov a dievčat. Najúspešnejšou školou na celoslovenskom finále v Šamoríne bola ZŠ Jána Hollého Topoľčany.

Viac informácií a kontakt: [email protected].

paris

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV