Šport a olympizmus
5 min. čítania

Pre mladých ľudí je šport dôležitý, ale bránia im v ňom rôzne prekážky

pp, MOV, Allianz
Deti aj na Slovensku ukazujú, že sa chcú hýbať.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Až 72 % mladých ľudí z celého sveta si myslí, že šport je dôležitý. Viac ako 90 % rodičov si uvedomuje benefity športovania a chceli by, aby ich dieťa športovalo a zlepšilo si svoje fyzické a duševné zdravie. Vyplýva to z výsledkov celosvetového prieskumu zameraného na športové aktivity mladých, ktorý zverejnili Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a jeho globálny partner ALLIANZ, ktorý je aj hlavným partnerom Slovenského olympijského a športového výboru.

Podľa prieskumu mladí ľudia priznávajú, že sú menej aktívni v dôsledku množstva každodenných prekážok a globálnych problémov, akými sú životné náklady (37 %), pretrvávajúci vplyv Covid-19 (34 % ) či zmeny klímy (30 %).

Kompletný text štúdie

Výsledky štúdie MOV a Allianz

Autori štúdie zisťovali úroveň angažovanosti a motivácie mladých ľudí v súvislosti s komunitným športom a fyzickou aktivitou. Okrem toho skúmali, ako globálne problémy ovplyvňujú možnosti mladých ľudí športovať a ako pohyb ovplyvňuje ich výsledky v oblastiach zdravia, pohody, vzdelávania či zamestnanosti.

Štúdia je prvým krokom k naplneniu záväzkov MOV a spoločnosti ALLIANZ posilniť úlohu športu v spoločnosti s cieľom vytvoriť zdravšie prostredie pre mladých ľudí na celom svete. Štúdia pomôže ovplyvniť stratégiu a rozvoj športu pri rokovaniach s vládami, biznisovým svetom, neziskovým sektorom a širším olympijským hnutím.

Prieskum o pozitívnom vplyve športu na mladých priniesol viacero kľúčových zistení:

  • Mladí ľudia a ich rodičia uznávajú dôležitosť športu a jeho prínosy - 72 % mladých ľudí si myslí, že účasť na športe je dôležitá, a väčšina rodičov (viac ako 90 %) uznáva prínos športu pre zdravie a pohodu.
  • Viac ako polovica mladých (55 %) uviedla, že si školu užili viac v deň, keď mali nejakú fyzická aktivitu,
  • Mladí, ktorí športujú aspoň raz týždenne, majú lepšiu náladu a zdravšie sebavedomie ako tí, ktorí športujú len raz za mesiac,
  • Napriek tomu je miera športovej aktivity mládeže nedostatočná. Menej ako 20 % mladých je fyzicky aktívnych 5 a viac hodín týždenne,
  • Viacero denno-denných bariér bráni mladým byť viac aktívni, sú to napríklad ďalšie povinnosti (67 %), obavy športovať s niekým, koho nepoznajú (53 %), nechuť športovať sám (50 %), obava z posudzovania (49 %), obava, že nie sú dostatočne fit (49 %),
  • Globálne výzvy prispeli k poklesu fyzickej aktivity mladých. Ide najmä o nárast životných nákladov (37 %), následky Covid-19 (34 %), zmeny klímy, napríklad väčšie teplo, vlhkosť či nedostatok vody (30 %).
  • Osobitnú pozornosť je potrebné venovať zraniteľným skupinám. Prieskumom sa zistilo, že niektoré demografické skupiny vrátane žien a dievčat a mladých ľudí z rodín s nízkymi príjmami sa menej často venujú športu a fyzickej aktivite. 

MOV i Allianz už realizujú programy založené na výsledkoch zo štúdie

MOV a ALLIANZ sa už zaoberajú viacerými výzvami, na ktoré upozorňujú zistenia štúdie. Prostredníctvom svojej stratégie Olympism365, zameranej na posilnenie úlohy športu ako dôležitého faktora umožňujúceho plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, MOV realizuje programy, ktoré podporujú bezpečný, inkluzívny a udržateľný šport s cieľom ovplyvniť životy ľudí v oblastiach, ako sú zdravie a blahobyt, vzdelávanie, zamestnanosť, rovnosť, inklúzia, prevencia kriminality, mier a bezpečnosť.

Deti i rodičia si uvedomujú význam športu.
Deti i rodičia si uvedomujú význam športu.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Vlajkovou iniciatívou je kampaň „Hýbme sa“, ktorá sa začala počas osláv Olympijského dňa 23. júna. Do tejto iniciatívy sa zapojil aj Slovenský olympijský a športový výbor a jeho prostredníctvom tisícky ľudí po celom Slovensku. Kampaň „Hýbme sa“ (Let‘s Move), do ktorej sa zapojili olympionici z celého sveta vrátane Slovenska a ktorá vznikla v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), vyzýva svet, aby si každý deň našiel čas na pohyb pre lepšie zdravie.

ALLIANZ sa zasa snaží prostredníctvom globálneho programu MoveNow uľahčiť prístup mladých ľudí k športovaniu a a dáva im príležitosti, aby sa stali aktívnymi a zostali aktívnymi. MoveNow už rozhýbal viac ako 10 000 detí a mladých ľudí prostredníctvom globálnych a lokálnych iniciatív, akými sú športové mládežnícke tábory, séria digitálnych školení, digitálne kluby a iné podujatia.

Výzva pre vlády a súkromný sektor

Zistenia tohto primárneho výskumu zdôrazňujú potrebu, aby vlády a súkromný sektor investovali do zabezpečenia prístupu väčšieho počtu mladých ľudí k výhodám športu a olympizmu.

„Zistenia tejto správy dokazujú, že miera účasti mladých ľudí na športe a fyzickej aktivite na celom svete je výrazne ovplyvnená globálnymi problémami. Tieto poznatky budú cenným zdrojom informácií, ktoré pomôžu MOV, Allianz aj širším partnerom olympijského hnutia ďalej posilňovať iniciatívy, ktoré pomáhajú viacerým ľuďom a komunitám profitovať zo športu,“ povedal James MacLeod, riaditeľ MOV pre olympijskú solidaritu, vzťahy s národnými olympijskými výbormi a Olympism365.

Športovanie mladých ľudí ovplyvňujú viaceré faktory.
Športovanie mladých ľudí ovplyvňujú viaceré faktory.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque