O PROJEKTE

Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy.

Motto: “Hýb sa, uč sa a objavuj“

Olympizmus je životná filozofia, oslavujúca a vyvážene spájajúca telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Spojením športu s kultúrou a výchovou sa olympizmus snaží o utvorenie spôsobu života, založeného na radosti z vynaloženého úsilia, výchovnej hodnote dobrého príkladu a na rešpektovaní všeobecných základných etických princípov.

Tri piliere aktivít propagujúcich olympizmus na Slovensku:

Pohyb Vzdelávanie Poznávanie

REGISTRÁCIA

ZAREGISTRUJ SVOJE PODUJATIE

Zorganizujte Olympijský deň na svojej škole,
zaregistrujte ho na našej stránke a získajte od SOŠV
propagačné predmety!

Registrácia

ZAREGISTRUJ SA DO VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE

Zostavte svoj tím,
zaregistrujte ho na našej stránke a
zapojte sa do vedomostnej súťaže!

Spusti vedomostný kvíz

Mapa podujatí

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri