Športové aktuality
3 min. čítania

Nové pravidlá MOV pre vyjadrenia športovcov počas OH v Paríži

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v januári uverejnil nové pravidlá pre verejné vyjadrenia športovcov. Dopĺňajú ustanovenie článku 40.2 Olympijskej charty, v ktorom sa uvádza: Všetci súťažiaci, tréneri alebo iní členovia výpravy na olympijských hrách majú nárok na slobodu prejavu v súlade s olympijskými hodnotami a so základnými princípmi olympizmu a v zhode s usmerneniami stanovenými výkonným výborom MOV. Treba ešte uviesť, že v článku 50.2 Olympijskej charty sa uvádza: V olympijských priestoroch, na športoviskách a na iných miestach nie je povolený žiadny typ demonštrácií alebo politickej, náboženskej či rasovej propagandy.

Exekutíva MOV určila miesta, na ktorých súťažiaci budú môcť slobodne vyjadriť svoje názory na akúkoľvek otázku počas olympijských hier v Paríži, ale zároveň uviedla, že sloboda prejavu športovcov bude podliehať určitým obmedzeniam. Vyjadrenie názoru bude zakázané počas otváracieho a záverečného ceremoniálu, odovzdávania medailí, súťaže a počas pobytu v olympijskej dedine.

Vhodnými miestami a príležitosťami pre športovcov na vyjadrenie svojich názorov budú predovšetkým mixzóna, v ktorej olympionici komunikujú s médiami, ďalej tlačové konferencie, rozhovory či tímové stretnutia. Takisto môžu na tento účel využiť aj svoje účty na sociálnych sieťach.

Vyjadrenie názorov na uvedených miestach a pri uvedených príležitostiach musí spĺňať určité podmienky. Športovci musia vo svojich vyjadreniach rešpektovať základné princípy olympizmu, zdržať sa útokov na jednotlivcov, organizácie alebo krajiny, dodržiavať smernice svojho národného olympijského výboru alebo príslušnej medzinárodnej športovej federácie a vyhnúť sa narušeniu pravidiel vydaným MOV. Rušivé správanie napríklad zahŕňa vyjadrenie či zobrazenie vlajky alebo transparentu počas prezentácie alebo hymny iných športovcov.

Nedodržanie týchto pravidiel môže viesť k primeraným disciplinárnym opatreniam zo strany MOV. Cieľom obmedzení je vyvážiť slobodu prejavu so zachovaním úctivého prostredia zameraného na súťaženie počas olympijských hier v Paríži v roku 2024.

Predchádzajúce olympijské hry v Tokiu otvorili dvere vyjadrovaniu názorov v olympijskom prostredí, ktoré bolo predtým úplne zakázané. Konkrétne sa to prejavilo tým, že futbalistky Veľkej Británie, Čile, Spojených štátov, Švédska a Nového Zélandu si pred niektorými zápasmi na protest proti rasizmu na ihrisku pokľakli.

Podujatia a športovci
p24
Doprajte si výnimočný zážitok, do predaja idú ďalšie lístky na OH 2024

Súvisiace

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV