SOŠV
1 min. čítania

Odporučenie Lekárskej komisie SOŠV v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19

Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Vzhľadom k daným skutočnostiam lekárska komisia SOŠV musí rešpektovať nariadenia vlády, hlavného hygienika a teda zakazuje všetky športové podujatia.

Link s aktualizovanými informáciami a pokynmi: http://www.uvzsr.sk/

V Piešťanoch, 10.3.2020

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
kaufland
Partneri MOV