Šport a olympizmus
2 min. čítania

Pozvánka na informačný seminár o Erasmus+

Program Erasmus+ ponúka trénerom, športovým odborníkom i ľuďom z prostredia športu rozvíjať svoje znalosti a schopnosti v spolupráci so zahraničnými partnermi. Predstavenie možností, ako sa zapojiť do programu Európskej únie Erasmus+ pre šport, je cieľom informačného seminára, ktorý organizuje NIVAM - Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenským športovým a olympijským výborom.

Erasmus+ nie je len pre vysokoškolských študentov, ale dnes už ponúka viacero možností vrátane oblasti športu, ako s prispením prostriedkov Európskej únie získať nové cenné skúsenosti a schopnosti. Dôležité je podať žiadosť a získať grant.

Informačný seminár o možnostiach zapojenia sa do programu Erasmus+ sa uskutoční 31. januára 2023 od 9.00 h v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v bratislavskom Dome športu na Junáckej 6.

Hovoriť sa bude o možnostiach programu Erasmus+ pre šport na rok 2023, mobilitách zamestnancov v oblasti športu i o partnerstvách pre spoluprácu v oblasti športu.

Účasť na seminári je potrebné potvrdiť do 27. januára 2022 vyplnením Prihlasovacieho formulára.

Z kapacitných dôvodov sa na pracovnom stretnutí môže zúčastniť len 1 zástupca z každého športového zväzu/organizácie na Slovensku.

PRIHLÁŠKA

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque