SOŠV
5 min. čítania

Slovenský olympijský a športový výbor poskytne úspešným olympionikom nad 35 rokov súčinnosť pri vybavovaní príspevku za zásluhy

Peter Pašuth
Najstarším slovenským olympijským víťazom je Ján Zachara, boxerský šampión z Helsínk 1952.
Foto
Ján Súkup, Štartfoto

Olympijskí víťazi v ére samostatnosti Anastasia Kuzminová, Peter a Pavol Hochschornerovci, Michal Martikán, Elena Kaliská, Matej Tóth, Ladislav a Peter Škantárovci, ale aj zlatí medailisti z olympijských hier v ére Československa Ján Zachara, František Kunzo, Stanislav Seman a Jozef Pribilinec či ďalší držitelia cenných kovov z olympijských hier majú po 1. januári 2020 nárok na príspevok za zásluhy.

Zákon o príspevku za zásluhy v športovej oblasti vstúpi do platnosti v prvý deň nového roka. Podobné zákony existujú vo viacerých európskych krajinách. Úspešní športovci, nielen z olympijských, ale aj paralympijských i deaflympijských hier a šachovej olympiády, môžu už dnes žiadať o príspevok. Prvýkrát ho dostanú po predložení potrebných dokumentov v januári 2020. Nárok na jednorazový príspevok vo výške 10-tisíc eur majú aj medailisti z Hier priateľstva – Družba z roku 1984.

„Slovensko vychovalo veľa významných športových osobností. Po skončení kariér však väčšinou zo športu odchádzajú, nezostávajú pracovať pre Slovenský olympijský a športový výbor, športové zväzy či robiť osvetu medzi mladými. Tento stav bol dlhodobo neúnosný, bolo potrebné niečo robiť. Šport je vážnou oblasťou verejného záujmu, veď každý jeden obyvateľ aspoň z času na čas vyhľadáva pohybové aktivity. Športovci sa vďaka svojim úspechom počas kariéry i po nej starajú aj o potrebnú osvetu v oblastí športových aktivít. Dnes im často od detských čias nevieme vytvoriť podmienky, ktoré majú najlepší v iných krajinách. Aspoň takto ich oceníme za ich mimoriadne výsledky,“ hovorí o dôvodoch vzniku myšlienky na prijatie zákona o príspevku za zásluhy štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jozef Gönci, dvojnásobný bronzový olympijský medailista v streľbe z Atlanty 1996 a Atén 2004.

Výška príspevku za zásluhy sa určuje z priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok. Zlatým medailistom prináleží jedennásobok tejto sumy, strieborným 0,75-násobok a bronzovým 0,6-násobok. Podľa aktuálnych údajov by olympijskí víťazi mali po 1. januári 2020 dostávať po splnení všetkých podmienok mesačne cez 1000 eur, držitelia strieborných kovov 750 eur a bronzových 600 eur. Pôjde o nezdaniteľné prostriedky. Viacnásobní medailisti dostanú príspevok len za najvyššie dosiahnutý cenný kov.

Podľa zákona, ktorý predkladali na rokovanie parlamentu po konzultáciách s viacerými športovými subjektami a aj s predstaviteľmi Slovenského olympijského a športového výboru zástupcovia Most-Híd, majú nárok na financie športovci po dosiahnutí 35 roku veku. Táto hranica je zvolená zámerne. „Kariéra športovcov sa väčšinou končí vo veku 30 až 40 rokov. Dnes sú v tomto veku z aktívnych športovcov Michal Martikán, Matej Tóth, Zuzana Rehák Štefečeková, Danka Barteková či Erik Vlček. O dva roky už nemusia športovať. Financie im zabezpečia istotu, aby po kariére neprišli o príjem a mohli platiť účty či zabezpečovať rodinu. Chceme, aby mali po kariére akúsi barličku, o ktorú sa môžu pri rozbehu oprieť a zároveň zostanú vďaka nej pri športe,“ vysvetľuje Gönci.

Ministerstvo už na svojej internetovej stránke https://www.minedu.sk/informacia-pre-ziadatelov-o-prispevok-za-zasluhy-v-oblasti-sportu/ zverejnilo informácie pre žiadateľov o príspevok so zoznamom potrebných dokumentov. Okrem vyplnenej žiadosti, údajov k výpisu z registra trestov či osvedčenia o štátnom občianstve SR k dnešnému dňu i k termínu zisku medaily má úspešný športovec predložiť listiny či iné dôkazy, ktoré preukazujú nárok na príspevok. Môže to byť fotokópia diplomu, či potvrdenie od príslušnej národnej športovej organizácie. „Na ministerstve máme aj my registre medailových ocenení, ktoré využijeme na vnútornú kontrolu či na doplnenie chýbajúcich údajov,“ uvádza Gönci. Medailisti v dôchodkovom veku, ktorí sú zároveň držitelia cenných kovov z majstrovstiev sveta či Európy, sa môžu rozhodnúť, či požiadajú o príspevok, alebo budú naďalej dostávať rentu podľa zákona o príspevkoch športovému reprezentantovi.

Slovenský olympijský a športový výbor je pripravený vydávať potrebné osvedčenia o medailovom úspechu športovca na olympijských hrách. Zároveň poskytne súčinnosť pri vybavovaní žiadosti. „Zavedenie doživotnej renty pre úspešných olympionikov bol dlhodobo jeden z cieľov Slovenského olympijského a športového výboru. Napokon našiel podporu v širokej škále politického spektra. Je to jeden z krokov, ktorými oceníme výnimočných športovcov. Vo svete významne propagujú Slovensko, robia mu skvelé meno. Počas kariéry sa nemohli pripravovať na budúce povolanie, svoje úsilie venovali športovým tréningom a dosahovaniu kvalitných výsledkov. Máme pripravené aj ďalšie návrhy, ktorými by sme chceli podporovať úspešných športovcov, ale aj rozvoj športovej infraštruktúry, ktorá je u nás v mnohých prípadoch v zúfalom stave,“ uviedol prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.

Juniorský olympijský tím 2024
2 percent nadacia

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV