Šport a olympizmus
3 min. čítania

Šport nie sú len výsledky

V stredu a vo štvrtok 21. a 22. septembra 2023 sa v kongresových priestoroch AquaCity Poprad uskutoční odborná konferencia Šport a spoločnosť, ktorá nadväzuje na desať ročníkov konferencie Šport a právo a štyri ročníky konferencie SPORT (R)EVOLUTION. Jej organizátormi sú Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Slovenský futbalový zväz (SFZ) v spolupráci s Učenou právnickou spoločnosťou (UčPS) a ďalšími partnermi.

Konferencia sa uskutoční približne týždeň pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky. Jej prirodzenou súčasťou bude teda aj prezentácia relevantných kandidujúcich politických strán a hnutí. Ich volebné programy v oblasti športu budú konfrontované s požiadavkami športovej obce. Tie sú obsiahnuté v Deklarácii slovenského športu 2023, ktorú jednomyseľne schválili na valnom zhromaždení SOŠV v máji tohto roka a vo verejnej výzve ju podporilo viac ako 10-tisíc ľudí.

Pozvanie prijalo desať politických strán a hnutí (v zátvorke meno potvrdeného zástupcu politického subjektu). Na konferencii vystúpia podľa poradia, ktoré určilo vyžrebovanie kandidujúcich politických strán a hnutí do volieb do NR SR (v zátvorke vyžrebované volebné číslo kandidátky).

01. ( 3) PS (Dávid Dej)
02. ( 5) OĽANO A PRIATELIA (Karol Kučera)
03. (12) SAS (Ivan Husár)
04. (13) SME RODINA (Igor Kašper)
05. (15) SNS (Andrej Danko)
06. (16) SMER - SSD (Viliam Zahorčák)
07. (17) HLAS - SD (Richard Raši)
08. (22) DEMOKRATI (Richard Nemec)
09. (23) KDH (Dávid Skokan)
10. (25) REPUBLIKA (Miroslav Suja)

Témami úvodného bloku Šport očami politikov budú kompetenčné zaradenie športu v rámci štátu, financie, športová infraštruktúra, reprezentácia a priority politického subjektu v oblasti športu na Slovensku.

V ďalších blokoch a témach diskutujúci podrobne rozoberú rôzne legislatívne, ekonomické, spoločenské a etické otázky spojené so športom a jeho významom pre spoločnosť.

  • Spoločenské miesto športu
  • Ministerstvo športu a …?
  • Šport a ekonomika
  • Šport a legislatíva

Účasť na konferencii potvrdilo viac ako 150 pozvaných hostí reprezentujúcich celoštátnu, regionálnu i lokálnu politiku, športovú obec, ekonomiku, marketing a v neposlednom rade aj médiá. Účastníkom jednotlivých tematických blokov bude možné klásť otázky prostredníctvom platformy Slido.

Cieľom organizátorov tohto výnimočného podujatia je vytvoriť trvalú unikátnu platformu na osobné stretnutia najdôležitejších, športovou terminológiou povedané, „hráčov“ majúcich mandát, ako aj spoločensko-politické postavenie, aby mohli diskutovať a prinášať návrhy riešení s trvalým cieľom posunúť šport na Slovensku z úzadia na miesto, ktoré mu zaslúžene patrí.

Konferencia Šport a spoločnosť bude odvysielaná v priamom prenose na webstránke www.sportaspolocnost.sk.

Viac o programe a jednotlivých tematických programoch konferencie sa môžete dozvedieť aj v troch podcastoch Joj Šport, ktorých hosťami boli moderátori a hostia pripravovanej konferencie Šport a právo

Šport a jeho postavenie v spoločnosti (Juraj Čurný, spolumoderátor konferencie)
Má ministerstvo športu opodstatnenie? (Mária Berdisová, téma: Ministerstvo športu ...a ?)

Šport a legislatíva (Peter Sepeši a Ladislav Križan, téma: Šport a legislatíva)

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque