Šport a olympizmus
8 min. čítania

Šport je podľa politikov dôležitá oblasť spoločnosti a mal by mať lepšie postavenie

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth

Zástupcovia politických strán a hnutí počas konferencie Šport a spoločnosť, ktorú organizovali v popradskom AquaCity Slovenský olympijský a športový výbor a Slovenský futbalový zväz, zhodne označili šport ako dôležitú oblasť v našej spoločnosti. Podľa ich názoru by mal mať lepšie postavenie v spoločnosti a malo by sa zvýšiť jeho financovanie. Rozdielne pohľady však už mali na riadenie športu zo strany štátu.

Na konferenciu Šport a spoločnosť pozvali organizátori zástupcov jedenástich politických strán, ktoré v posledných prieskumoch pred parlamentnými voľbami mali viac ako 3 %. Už po pozvaní odmietli účasť zástupcovia Aliancie, krátko pred konaním konferencie sa ospravedlnili aj predstavitelia PS a KDH. V Poprade predstavili svoje programy pre šport postupne podľa poradia, ktoré si vyžrebovali pre parlamentné voľby, zástupcovia OĽANO a priatelia, SaS, Sme rodina, SNS, SMER – SSD, HLAS – SD, Demokratov a Republiky. V prezentácii mali predstaviť svoje predstavy na témy „Kam patrí šport“, „Financovanie športu“, „Športová infraštruktúra“, „Reprezentácia“ a „Priority strany v oblasti športu“. Následne odpovedali na otázky moderátorov Martina Čánika a Juraja Čurného.

Riadenie športu zo strany štátu

Po parlamentných voľbách bude veľmi diskutovanou témou v súvislosti so športom, ako by mal byť riadený z pohľadu štátu. V súčasnosti je pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zachovanie súčasného stavu podporujú SMER – SSD, SaS a Republika. „Mali by však byť posilnené kompetencie a právomoci štátneho tajomníka pre šport,“ uviedol za SMER – SSD Jaroslav Rybanský. „Slovensko potrebuje predovšetkým schopného, vplyvného a rešpektovaného štátneho tajomníka pre šport na ministerstve školstva. Štát nepotrebuje nové ministerstvo, nevidíme v ňom žiadnu hodnotu. Splnomocnenec vlády pre šport by mal kooperovať pri štátom podporovaných veľkých podujatiach či pomáhať s eurofondami,“ hovoril Ivan Husár zo SaS. „Šport by mal zostať pod gesciou ministerstva školstva, keďže je prepojený so vzdelávaním,“ povedal Jaromír Šmátrala z Republiky.

Hlas – SD i OĽANO navrhujú samostatnú agentúru pre šport. „Mala by vlastný rozpočet, fungovala by pod gesciou Úradu vlády a jej predseda by sa zúčastňoval na rokovaniach vlády. Poradný orgán ministra by nahradila korporácia športu, v ktorej by boli zastúpené všetky jeho zložky. Stretávala by sa na pravidelnej báze,“ predstavil víziu Karol Kučera. „Šport ako odvetvie plní svoju ekonomickú, sociálnu, zdravotnú i vzdelávaciu funkciu a je to prierezové odvetvie Agentúra by preto mala byť v gescii predsedu vlády. Na základoch postavených od roku 2015 je nutné vytvoriť ústredný orgán štátnej správy,“ uviedol za Hlas – SD Rastislav Železník.

Samostatné ministerstvo pre šport by chceli Sme rodina či SNS. „Dnes je šport v rámci názvu ministerstva na poslednom mieste. Aby sme mohli budovať a pritiahnuť viac mladých ľudí k športu a posunuli ho dopredu, musíme vytvoriť ministerstvo športu a cestovného ruchu. Alternatívou je aj národná športová agentúra ako v Česku, jej predseda však nemá hlas vo vláde, čo je rozdiel oproti ministrovi,“ pridal postreh Igor Kašper zo Sme rodina. „Bez pevnejšej ruky štátu nič nedosiahneme. Som zástanca pevnej ruky štátu. Financií je v štáte dosť, ale mali by ísť adresne aj do športu, aj tu je dôležitá úloha samostatného ministerstva“ povedal Andrej Danko zo SNS.

Zaujímavý názor prezentoval Richard Nemec z Demokratov, podľa ktorého by mohol šport riadiť v rámci vlády minister bez kresla: „Politicko-športová objednávka je mať vo vláde zástupcu športu, aby mohol vstupovať do legislatívnych procesov.“

ZÁZNAM KONFERENCIE ŠPORT A SPOLOČNOSŤ

Financovanie športu

Zástupcovia ôsmich politických strán sa v Poprade zhodli, že na Slovensku by sa mal zvýšiť objem financií do športu. Ten je potrebné podporovať vyššími investíciami i vytváraním vhodných podmienok na jeho dostupnosť. Strany navrhujú zmenu systému financovania či viaceré legislatívne úpravy.

OĽANO navrhuje športovné pre každé dieťa vo veku 7 až 14 rokov vo výške 50 eur na mesiac. „Dosiahli by sme to vyšším zdanením bánk a väčším výnosom zo stávkových kancelárií,“ hovoril Karol Kučera, ktorý volal po systémovom financovaní zo strany samospráv a motivačných úľavách pre firmy a štátne podniky.

Podľa Ivana Husára zo SaS v športe nie je málo financií, za jeho pôsobenia na ministerstve školstva sa „urobilo maximum pre zlepšenie spôsobu financovania.“ „Mal by sa opraviť systém športových, teda voľnočasových poukazov, ktorý by mal tiež pomôcť športu,“ hovoril Ivan Husár.

Sme rodina by chcelo podľa Igora Kašpera zvýšiť financie do športu aj s pomocou fondov Európskej únie či z prostriedkov Plánu obnovy na 1 % HDP. „Dôležité je, aby podnikatelia vedeli podporovať kluby. Daňový odvodový bonus pri sponzoringu je u nás iný ako v zahraničí, chýba odpočítateľná položka. Je to jedna z prvých vecí, ktoré sa dajú urobiť hneď. Investované financie sa štátu vrátia iným spôsobom,“ povedal Igor Kašper.

Razantným spôsobom by chcel financovanie športu vyriešiť predseda SNS Andrej Danko: „Bez toho, aby k 1. januáru 2024 bolo vo Fonde na podporu športu 75 miliónov eur, nepodpíše SNS koaličnú zmluvu. Nie som ten, kto sľubuje. Som ten, kto ciele napĺňa. Stávkové kancelárie či štátne podniky by mali odvádzať časť zo svojho zisku do športu. Chceme dať športu čo najviac financií, vytvoriť ministerstvo pre šport, ale o rozdelení financií si musia rozhodnúť sami športovci. Viem, budete sa hádať o koeficientoch, ale to už je na vás.“

SMER – SSD podľa Jaroslava Rybanského by chcel navýšiť rozpočet Fondu na podporu športu, vrátiť odvody z lotérii späť do športu a na rozvojové programy pre deti a mládež. „Prostredníctvom odvodu od zdravotných poisťovní by sme sa chceli zamerať na národný program pre zdravie obyvateľstva. Ak by sa našiel konsenzus s ministerstvom financií, môžeme sa rozprávať o superodpočte,“ povedal Jaroslav Rybanský, ktorý navrhuje inšpiráciu severskými krajinami v súvislosti s odvodom zdravotných poisťovní. Tie by mali tiež prispievať na podporu masového športu.

Hlas – SD volá po merateľnosti cieľov a stabilite financovania športu. To by malo byť optimalizované na jednotlivé druhy športových oblastí. „Musíme každému vysvetľovať, že šport je prevencia, mentálna i fyzická. Prostredníctvom národnej agentúry pre šport vieme ciele merať a meniť podľa potreby ich financovanie,“ hovorí Rastislav Železník.

Richard Nemec z Demokratov pripomenul návrh zákona o športe, v ktorom sa mali vymeniť výnosy z lotérií za výnosy zo stávok. Viac by chcel rozhýbať tému úpravy sponzoringu. „Malé firmy vedia pomáhať adresne klubom. Otvoriť by sme mohli tému superodpočtu, ktorý naša strana chce prehodnotiť vo vede a výskume,“ povedal Richard Nemec.

Republika chce podľa Jaromíra Šmátralu zvýšiť prostriedky do športu aj zákazom asignačnej dane pre firemné neziskové organizácie. Namiesto toho by mali tieto spoločnosti platiť odvod do športu. „Tieto prostriedky by neslúžili na vlastnú prezentáciu firiem,“ povedal Jaromír Šmátrala.

Šport a spoločnosť
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Infraštruktúra

Zhoda medzi zástupcami politických strán a hnutí zaznela v téme infraštruktúre. Každý chce podporiť jej modernizáciu. OĽANO by chcelo do roku 2027 mať na každej škole telocvičnú nad 150 žiakov. Aj Sme rodina podporuje rekonštrukciu a výstavbu infraštruktúry v školách, rovnako aj rozvoj cyklotrás a turistických chodníkov a chce vybudovať chýbajúce národné športové centrá. Podľa SaS je momentálne vo FNPŠ poriadok a sú nastavené pravidlá a samospráva v spolupráci so športovými zväzmi vie, čo je potrebné postaviť. Dôležité je však ukončiť projekty infraštruktúry národného významu. V rovnakom duchu uvažujú aj Demokrati, ktorí však navyše navrhujú vybudovať dve multifunkčné strediská so strednými školami, športoviskami a zázemím pre športové organizácie.

Andrej Danko z SNS pripomenul, že jeho strana už v minulosti iniciovala prísun peňazí na obnovu športovej infraštruktúry. Cieľom je, aby každý šport mal svoje národné športovisko a od toho sa odvíjali aj regionálne.
SMER – SSD chce v spolupráci s národnými športovými zväzmi vytvoriť kalendár vrcholných podujatí na Slovensku a podľa toho aj stavať infraštruktúru. Potenciál má aj obnova telocviční. Hlas – SD volá po modernizácii a realizácii novej infraštruktúry tak, aby bola dostupná a využiteľná.

Republika zasa navrhuje, aby každá obec nad 3000 obyvateľov mala viacúčelovú športovú halu a v regiónoch boli zriadené športové akadémie.

Podpora pre vrcholné podujatia

Odlišné pohľady majú politické strany a hnutia na tému reprezentácie. Podľa jedných je vrcholom ľadovca a pri jej podpore by sa malo začať zospodu od mládežníckeho športu či školského športu. Strany navrhujú stanoviť jasné pravidlá pre kandidatúry na vrcholné podujatia a zabezpečiť dlhodobú podporu štátnej športovej reprezentácie. Tá by mala zároveň prezentovať Slovensko v zahraničí. SOŠV a športové zväzy by podľa nich mali byť v týchto otázkach partnermi vlády.

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV