Šport a olympizmus
14 min. čítania

Šport a spoločnosť: Šport si zaslúži lepšie miesto a viac financií + VIDEO

Peter PAŠUTH, Branislav SARŇÁK

Šport si zaslúži lepšie miesto v spoločnosti a jeho financovanie by sa malo zvýšiť až na úroveň priemeru Európskej únie. Počas prvého dňa konferencie Šport a spoločnosť v Poprade sa na tom zhodli predstavitelia Slovenského olympijského a športového výboru, Slovenského futbalového zväzu, samospráv, športovej obce i politických strán.

Konferencia Šport a spoločnosť vytvorila unikátnu platformu pre osobné stretnutia ľudí zo športovej obce, zástupcov politických strán a samospráv i všetkých tých, ktorí majú mandát i postavenie diskutovať a prinášať návrhy riešení, ktoré môžu šport na Slovensku posunúť viac dopredu. Jej témy vychádzajú z Deklarácie slovenského športu 2023, ktorou sa športové hnutie v máji obrátilo so svojimi požiadavkami na politikov pred septembrovými parlamentnými voľbami. Deklaráciu slovenského športu podpísalo vyše 12-tisíc ľudí.

Šport spája a je príkladom pre spoločnosť

„Slovenský šport spája ľudí naprieč celým spektrom spoločnosti. Doteraz sme sa sústredili predovšetkým na organizovaný šport. Šport je však o zdravom životnom štýle, prináša aj ekonomické benefity. Vďaka prevencii a zdravému životnému štýlu ušetríme financie v zdravotníctve. Investované financie do infraštruktúry sa nám vrátia aj prostredníctvom cestovného ruchu,“ povedal prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.

„Slovenský šport sa dokázal spojiť a môže byť príkladom aj pre politické strany. Komunikácia v športovom hnutí je adekvátna 21. storočiu a v porovnaní so slovenskou realitou pôsobí ako komunikácia Snemovne lordov vo Veľkej Británii. Snažíme sa byť rozumom v nerozumnom svete,“ uviedol prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.

Šport a spoločnosť
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Šport je dôležitá oblasť spoločnosti

V prvom bloku dostali priestor kandidujúce politické strany, aby pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami prezentovali svoj program v oblasti športu. V interných debatách sa zástupcovia športu snažili predložiť svoje argumenty na báze faktov, argumentov a všeobecnej diskusie.

Zástupcovia politických strán a hnutí vo svojich príspevkoch zhodne označili šport ako dôležitú oblasť našej spoločnosti. Podľa ich názoru by mal mať lepšie postavenie v spoločnosti a plynúť by doň malo viac financií. Rozdielne pohľady však už mali na riadenie športu zo strany štátu.

V súčasnosti je šport pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zachovanie súčasného stavu podporujú SMER – SSD, SaS a Republika. Hlas – SD i OĽANO navrhujú samostatnú agentúru pre šport. Osobitné ministerstvo pre šport by chceli Sme rodina či SNS, Demokrati by ho chceli presunúť pod gesciu ministra bez kresla.

Politici sa zhodujú o navýšení objemu financií plynúcich do športu. Strany navrhujú zmenu systému financovania, športovné, voľnočasové preukazy či rôzne legislatívne úpravy. Financie by bolo možné získať z eurofondov či prostriedkov Plánu obnovy.

Zhoda medzi zástupcami politických strán a hnutí zaznela v téme infraštruktúre. Každý chce podporiť jej modernizáciu, politici hovoria o obnove a budovaní telocviční v školách i ďalších športovísk vrátane športových hál v obciach nad 3000 obyvateľov, rozvoji cyklotrás a turistických chodníkov a budovaní chýbajúcich národných športových centier. Dôležitú úlohu by zohral Fond na podporu športu.

Vďaka modernizácii infraštruktúry by mohlo Slovensko hostiť aj významné vrcholné podujatia. Strany však navrhujú stanoviť jasné pravidlá pre kandidatúry na tieto podujatia a zabezpečiť dlhodobú podporu štátnej reprezentácie. Tá by mala zároveň prezentovať Slovensko v zahraničí. SOŠV a športové zväzy by podľa nich mali byť v týchto otázkach partnermi vlády.

Spoločenské miesto športu

Druhou štvrtkovou témou konferencie Šport a spoločnosť bolo Spoločenské miesto športu. Úvodnou prezentáciou sa prítomným prihovoril Vladimír Synek a diskutovali Danka Barteková – členka MOV a viceprezidentka SOŠV, Peter Korčok – prezident Slovenského atletického zväzu a viceprezident SOŠV, František Oľha – primátor mesta Prešov a Ján Nosko – primátor mesta Banská Bystrica.

„Šport je proces poľudšťovania – šport nie je cieľ, ale prostriedok. Ak chceme zmeniť vnímanie športu, musíme zmeniť myslenie športovej obce. Šport nás učí, že účasť na ňom je slobodné rozhodnutie, ale keď sa ho už zúčastňujete, tak musíte dodržiavať pravidlá a ich dodržiavanie, je paradoxne, najvyšším prejavom slobody,“ prezentoval svoje myšlienky minister šťastia Vladimír Synek.

Ako vníma problematiku spoločenského miesta športu, priblížila vrcholová športovkyňa, funkcionárka na najvyššej domácej úrovni, ale aj funkcionárka na najvyššej medzinárodnej úrovni Danka Barteková? „Na každej tejto úrovni je šport univerzálny, lebo nie je aktivita, ale filozofia, ktorú si človek vyberá, že bude žiť. Šport mi zmenil život k lepšiemu, ako dieťa som sa zapojila do organizovaného športu a tým pádom som začala dobrovoľne prijímať pravidlá, že budem súčasťou istej komunity a budem sa snažiť byť lepším človekom,“ rozhovorila sa slovenská reprezentantka v streleckej disciplíne skeet Danka Barteková. Počas diskusie rozvila aj myšlienku, že šport je univerzálny jazyk: „Každý vie športovať a na každého z nás sa vzťahujú práva, aby sme sa slobodne hýbali, slobodne si užívali šport a mali ho dostupný. MOV má tri hodnoty dokonalosť, priateľstvo, rešpekt.“

Šport a spoločnosť: Spoločenské miesto športu
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Prezident Slovenského atletického zväzu a viceprezident SOŠV Peter Korčok vyhlásil, že šport nemá dostatočné postavenie v rámci spoločnosti na Slovensku, vo svete získava väčšiu vážnosť. „Sme na ceste, aby sme zlepšovali jeho postavenie. Vidíme to na tom, že šport sa viac podporuje, SOŠV zastrešuje všetky zväzy pod sebou, stal sa pomyselnou strechou, aby pomohol celému slovenskému športu. SOŠV bude tlmočiť všetky naše potreby a bude ich spolu so štátnymi autoritami realizovať. To sa začalo dariť, vznikol Fond na podporu športu, máme štátneho tajomníka pre šport,“ vravel Peter Korčok, ktorý si uvedomuje, že nás čaká iný život ako doteraz. „Digitalizácia ovplyvňuje ľudstvo, výrazne ovplyvňuje naše deti a nás a s tým sa budeme musieť popasovať. Je alarmujúce, že polovica obyvateľov na Slovensku nešportuje, máme čo robiť, aby sme toto číslo znížili. Ak spojíme sily, tak práve šport nám pomôže, aby sme žili šťastnejší a aktívny život. Dôležité je, že šport vnímame z hľadiska zdravotného aspektu,“ hovoril prezident Slovenského atletického zväzu a viceprezident SOŠV a doplnil: „Šport má učiť akceptovať pravidlá a súpera, je súčasťou spoločnosti. Spoločne môžeme vytvárať lepšie prostredie.“

Samosprávu zastupovali primátori Prešova František Oľha a Banskej Bystrice Ján Nosko. „Šport na Slovensku žije z veľkej miery vďaka samosprávam, z môjho pohľadu je to trvalo neudržateľný stav. Šport má nesporné benefity – dieťa, ktoré športu je zdravšie. Dôležitá je spoločenská zhoda a generálna dohoda, ako s ním naložiť,“ znelo z úst Jána Noska.

V Prešove urobili v decembri minulého roka, aby zachránili chod športu, krkolomný kúsok. „Zvýšili sme niektoré poplatky – dopad to malo asi 40 eur na rodinu ročne, vďaka tomu sme to však dokázali ufinancovať a vďaka tomu teraz dávame vyššie dotácie do športu, kultúry a každej činnosti, ako to bolo vlani. Šport je fenomén a podporuje morálno-vôľové vlastnosti. Poďme súťažiť, ale na konci dňa by nás to malo spojiť a to sa deje,“ ozrejmil primátor Prešova František Oľha.

Na záver diskusie položil moderátor Juraj Čurný otázku: Čo môže športu pomôcť? „Zhoda, že šport, je dôležitý. Kým sa na tom nezhodneme, postavenie športu sa nezmení,“ uviedla Danka Barteková. „Akceptácia športu ako oblasti priemyslu. Uvediem príklad: Na začiatku sme niektorých ľudí presvedčili, že atletika má význam a potom prichádza tá akceptácia. Nie je to jednoduchá cesta, ale je zvládnuteľná,“ znela odpoveď Petra Korčoka.

„Samosprávy majú investičný dlh v infraštruktúre, potrebujú viac financií do oblasti športu. Šport by mal byť dostupný pre všetkých,“ odpovedal na otázku moderátora Ján Nosko a svoje riešenie predostrel aj František Oľha: „Mala by vzniknúť prierezová stratégia. Na každom jednom ministerstve by sa mali urobiť malé kroky a tým by sa vytvorili podmienky na šport pre všetkých. Každý by mal podporovať šport zo svojho pohľadu.“

Ministerstvo športu a... ? 

Záverečnou témou úvodného dňa konferencie Šport a spoločnosť bola téma Ministerstvo športu a... ? Diskutovali Ondřej Šebek – predseda Národní sportovní agentury Českej republiky, ktorý bol pripojený online, Alica Fisterová (úvodná prezentácia o riadení športu v krajinách EÚ), Mária Berdisová – členka Výkonného výboru SFZ, Anton Siekel – prezident SOŠV a Žaneta Surmajová – generálna riaditeľka legislatívno-právnej sekcie MŠVVaŠ.

O postavení športu v Českej republike hovoril predseda Národní sportovní agentury Českej republiky Ondřej Šebek.

„Národná sportovní agentúra (NSA) je najvyšší orgán štátnej správy, financuje šport. Nie je však jediný štátny orgán, ktorý sa podieľa na financovaní športu v Česku. Významne ho financujú obce a kraje, ktoré dávajú viac ako športová agentúra. Starostovia a primátori vnímajú potrebu športu veľmi silno a práve preto prostredníctvom obcí podporujú športové organizácie, podporujú výchovu mládeže. Šport sa financuje aj zo štátnych inštitúcií, európskych zdrojov, podnikateľského sektora a spoluúčasťou občanov,“ priblížil Ondrej Šebek.

V Česku pozitívne vnímajú, že majú úrad, ktorého hlavnou náplňou je šport. Má to svoje výhody, ale aj nevýhody. „Naše fungovanie vymedzuje Zákon o podpore športu. Spadáme pod premiéra, nevýhodou je, že jeho agenda je veľmi rozsiahla a nemá veľký priestor sa venovať športovej problematike. Na druhej strane pozitívne je, že keď premiér predloží vláde návrh, ktorý sa týka športu, tak má svoju váhu,“ konštatoval Šebek.

Aké vízie má NAS? „Šport má byť priorita, má byť digitalizovaný, má mať jednotnú vizuálnu identitu, má mať multizdrojové financovanie výstavby infraštruktúry, má vzniknúť Národný fond rozvoja športu a má sa predvídať financovanie športových subjektov,“ vymenoval predseda Národní sportovní agentury Českej republiky.

Česká scéna diskutuje o vzniku Ministerstva športu a Zákona o športe. „Nemáme Zákon o športe, máme Zákon o podpore športu. Nový zákon má riešiť a upravovať aj oblasti: zakotvenie športu ako verejno-prospešnej a zdravotne-prospešnej činnosti; postavenie profesionálnych športovcov na pracovnom trhu; zabezpečenie dôstojnej starostlivosti o olympijských a paraolympijských medailistov, podpora dobrovoľníctva; daňovej motivácia pre komerčné subjekty; genderovú vyváženosť či match-fixing,“ zhrnul Ondrej Šebek.

Slovo následne dostala športová konzultantka Alica Fisterová, ktorá rozvinula tému o riadení športu v krajinách Európskej Únie. Na úvod sa však pristavila pri problematike vzniku samotného ministerstva športu. „O tejto téme sa diskutuje už od roku 1994, keď na pôde NR SR vznikol výbor pre šport a následne v roku 1995 predložil pán Haťapka návrh na vznik ministerstva športu, vtedy to neprešlo a ostalo len pri diskusiách,“ povedala Alica Fisterová a prítomných požiadala, aby šport nevnímali len z určitých častí, ale čo v najširšej miere, nie iba ten organizovaný: „Šport nemá predvídateľný výsledok, a preto nemôžeme mať vo všetkých športoch rovnaké procesy.“
Hosťom konferencie priblížila, aké má šport postavenie v 75 krajinách sveta a podrobnejšie sa pristavila pri Rakúsku, Poľsku, Bulharsku, Taliansku a Cypre. Z poznatkov zhrnula, aké by malo ministerstvo športu pozitíva a negatíva. „Pozitíva sú legislatívna právomoc, šport by bol riadený z jedného uzla a ministerstvo by zabezpečovalo odvetvie športu ako celok, podporovalo by a motivovalo zamestnanosť v športe. Nevýhodou by bola počiatočná administratívna záťaž na štátny rozpočet,“ konštatovala Alica Fisterová.

Šport a spoločnosť: Minesterstvo športu a...?
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Pozitívny progres športu na Slovensku vidí generálna riaditeľka legislatívno-právnej sekcie MŠVVaŠ Žaneta Surmajová„Pozitívne je, že sme pri téme samostatné ministerstvo športu, ale keď som prišla na ministerstvo MŠVVaŠ, tak téma športu veľmi nerezonovala. Prvýkrát som začala vnímať problematiku športu pri Zákone o organizovaní verejných športových podujatí. Vznikol aj Zákon o športe a na to sa nabaľovali ďalšie veci – Fond na podporu športu či štátny tajomník pre šport. Stále viac pozornosti sa venuje športu,“ povedala Žaneta Surmajová. 
Ako vidí problematiku ohľadom vzniku ministerstva športu? „Dôležité je povedať, čo má byť obsahom ministerstva športu, akú má mať agendu. Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy. Štát má nadradenejšie vertikálne postavenie, o tom je princíp štátnej správy. Šport si riadi veľa vecí sám, hoci sú v zákone nastavené kontrolné mechanizmy. Ak by vzniklo ministerstvo, tak viac sily by mal v tom štát,“ upozornila Žaneta Surmajová.

Svoje postrehy prezentovala aj členka výkonného výboru SFZ Mária Berdisová„Musíme si zadefinovať, čo chceme dosiahnuť, lebo ak hľadáme riešenie bez toho, aby sme si zadefinovali, čo chceme vyriešiť, je to zbytočné a strata času. Musíme si povedať, čo chceme, aké už máme inštitúcie a potom povieme, čo sa dá, kde zlepšiť. Chceme sa podieľať na správe veci verejných a chceme, aby nás štát vnímal ako rovnocenných partnerov. Chceme mať dosah na to, čo je výsledkom na rozhodnutí na strane štátu, v rozumnej miere.“
Aký má názor na otázku vytvorenia ministerstva športu? „Ideálne pre mňa by bolo, keby šport mal také postavenie, že zriadenie samotného ministerstva by bolo nevyhnuté práve kvôli tlaku, že postavenie šport má. Aby sme nevytvorili ministerstvo preto, že by sme dali športu spoločenské postavenie,“ odpovedala Mária Berdisová.

K téme postavenia športu a ministerstva šport sa vyjadril v rámci záverečného bloku úvodného dňa konferencie Šport a spoločnosť aj prezident SOŠV Anton Siekel. „Vážme si, ako máme v športovom hnutí usporiadané vzťahy, snažme sa to ešte zlepšiť, ale nerobme to horúcou hlavou. Som rád, že sme na seba nároční, že chceme zmeniť veci v športe, že je to téma dňa, že pre politické strany to nie je okrajová téma,“ vyhlásil Anton Siekel a doplnil, že šport má jednu úžasnú výhodu: „Aj keby mu všetci chceli zle, tak prežije, ale bude to na úkor krajiny a sociálno-spoločenského rozvoja osobnosti, že mládež bude vyrastať pod digitálnym vplyvom.“

V rámci diskusie sa prvý muž SOŠV dostal aj k svojim úvahám o ministerstve športu. „Ak by mal štátny tajomník športu silné slovo pri vláde, nemuseli by sme dnes riešiť otázku, či potrebujeme ministerstvo, lebo by sme si povedali, že všetko skvelo funguje,“ povedal Anton Siekel a neobišiel ani tému šport a zdravie: „Chcel by som, aby zo strany obyvateľov prišla požiadavka na politikov, že chcú mať prostredníctvom športu zdravé deti.“

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV