Šport a olympizmus
3 min. čítania

Zástupcovia SOŠV sa stretli so splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč
Karol Kučera s Antonom Siekelom a Jozefom Libom počas jeho júnovej návštevy na pôde SOŠV.
Foto
Ľubomír Souček, SOŠV

V pondelok 7. septembra zástupcovia Slovenského olympijského a športového výboru na čele s jeho prezidentom Antonom Siekelom absolvovali pracovné stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport Karolom Kučerom. Na stretnutí bola prítomná poslankyňa NR SR Mária Šofranko, i člen správnej rady Fondu na podporu športu Ivan Greguška. SOŠV na stretnutí zastupovali aj generálny sekretár Jozef Liba, riaditeľka oddelenia rozvoja olympizmu Ivana Motolíková a pracovník oddelenia rozvoja olympizmu Igor Kováč.

Anton Siekel sa na úvod stretnutia poďakoval vládnemu splnomocnencovi za príležitosť stretnúť sa a prezentovať mu vybrané aktivity a projekty, ktoré má SOŠV vo svojom portfóliu. Zároveň zdôraznil, že pri svojich aktivitách vyvíja SOŠV snahu spolupracovať so zahraničnými národnými olympijskými výbormi (NOV), a to najmä v oblastiach, v ktorých majú v porovnaní so SOŠV oveľa bohatšie skúsenosti.

Jednou z takýchto oblastí je aj trvalá udržateľnosť. Zástupcovia SOŠV prítomným prezentovali úmysel prispieť k budovaniu slovenského športu v duchu trvalo udržateľných princípov. Prvým krokom k naplneniu tejto vízie je účasť SOŠV v medzinárodnom projekte ASAP (As Sustainable As Possible), ktorý bol iniciovaný Českým olympijským výborom a je financovaný zo zdrojov EÚ prostredníctvom programu Erasmus+. Projekt prebieha od januára 2020 do decembra 2022 a okrem českého a slovenského NOV sa na ňom zúčastňujú aj NOV Maďarska, Fínska, Nemecka a Dánska.

Zmyslom projektu ASAP je nadviazať na iniciatívy niektorých športových organizácií a rozšíriť strategický prístup k trvalo udržateľnému rozvoju aj medzi ďalších členov olympijského hnutia. Účelom projektu je spojiť dohromady NOV, ktoré majú bohaté skúsenosti s aplikáciou trvalo udržateľných opatrení (tzv. mentorské NOV), s NOV, ktoré v tomto ohľade zaostávajú a môžu profitovať z ich skúseností (tzv. učiace sa NOV).

SOŠV dostal v rámci tohto projektu možnosť úzko spolupracovať s Národným olympijským výborom a športovou konfederáciou Dánska (DIF) a aj na základe jeho skúseností pripraviť svoju vlastnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja a jej následnú aplikáciu do praxe.

Na stretnutí boli prezentované návrhy tematických okruhov a cieľov pripravovanej stratégie, ktoré by mali zasiahnuť oblasť pracovného prostredia, športových podujatí, športovísk a vzdelávania.

V rámci vzdelávacích aktivít boli prítomným predstavené aj projekty vzdelávania olympijských hodnôt (OVEP) a Olympijského dňa. Zároveň bola poskytnutá aj stručná informácia o projekte Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV), ktorý má od nového školského roka štatút Národného športového projektu.

Karol KučeraMária Šofranko ocenili bohatú činnosť a rozsiahly záber aktivít SOŠV. Prítomní sa tiež zhodli na podpore týchto iniciatív a spolupráci pri ich napĺňaní.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque