Komisia športovcov

Výkonný výbor SOV ustanovil komisiu športovcov SOV v júni 2002. Jej prvým predsedom sa stal hokejový olympionik Jerguš Bača, účastník ZOH 1994 a 1998, ktorého v roku 2002 zvolili aj za člena komisie športovcov Európskych olympijských výborov. V novembri 2004 sa novou predsedníčkou komisie dovtedajšia podpredsedníčka stala tenistka Karina Cíleková-Habšudová, účastníčka OH 1996 a 2000.

Vzhľadom na jej materské povinnosti došlo koncom roka 2006 k výmene a predsedom komisie sa stal trojnásobný olympionik (1996 - 2004) a dvojnásobný bronzový medailista z OH v športovej streľbe Jozef Gönci. Na čelo komisie športovcov bol znovu zvolený na jeseň 2008, aj na jeseň 2012. Od 3. júla 2013 je členka KŠ SOV aj členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV), strelkyňa Danka Barteková, ktorá bola počas Hier XXX. olympiády v Londýne 2012 s najvyšším počtom hlasov zvolená do komisie športovcov MOV. V roku 2016 zvolili za predsedu komisie športovcov SOV Mateja Tótha. Olympionikov zastupuje aj vo výkonnom výbore SOV ako jeho člen ex officio.

Komisia športovcov SOV reprezentuje záujmy aktívnych športovcov - olympionikov a tlmočí ich názory a postoje k veciam, ktoré sa bezprostredne dotýkajú športovcov, predsedovi a výkonnému výboru SOV. Komisia športovcov deleguje svojho zástupcu do dozornej rady SOV aj do dozornej rady Slovenskej olympijskej marketingovej, a.s.

Základné poslanie komisie športovcov SOV je združovať aktívnych športovcov s cieľom

  • sprostredkovania záujmov, potrieb, námetov a informácií medzi aktívnymi športovcami a SOV, pri rešpektovaní názorov športovcov a ich práv.
  • sprostredkovania návrhov opatrení a rozhodnutí orgánov SOV, ktoré majú dopad, alebo týkajú sa pôsobenia a činnosti aktívnych športovcov vo väzbe na prípravu a účasť na olympijských hrách.

Členstvo v komisii športovcov vzniká voľbou a je na dobu určitú, na 4 roky. Výnimky predstavujú dve členky komisie športovcov SOV ex officio, ktorých členstvo v duchu Stanov SOV vyplýva zo zvolenia do komisie športovcov MOV, resp. EOV a v KŠ SOV trvá až do ukončenia ich pôsobenia v KŠ MOV, resp. EOV. Mandát Danky Bartekovej je platný do skončenia olympijských hier v roku 2020 a mandát Janky Daubnerovej až do roku 2021.

Počas ZOH volia slovenskí olympionici svojich zástupcov reprezentujúcich zimné športy, počas OH zase letné športy. Komisiu vedie predseda, ktorý je volený z členov komisie. Predsedu komisie zastupuje podpredseda v rozsahu oprávnení, ktoré mu určí predseda. Predseda komisie športovcov je ex officio člen výkonného výboru SOV a je prizývaný na rokovania orgánov SOV. Činnosť komisie je financovaná z rozpočtu SOV, v ktorom je vyčlenená samostatná kapitola.

Kandidát na členstvo v komisii môže byť športovec, ktorý bol člen výpravy SR na posledných dvoch hrách olympiády resp. zimných olympijských hrách. Kandidátov predkladá športový zvaz, ktorý je členom SOV. Jeden zväz môže navrhnúť maximálne jedného kandidáta. Konečný termín predkladania kandidátov je dátum skladania sľubu výpravy SR na OH, resp. ZOH. Právo voliť majú iba športovci, ktorí tvoria výpravu SR na hry olympiády resp. ZOH. Voľby sa uskutočňujú osobne a tajným hlasovaním počas konania OH, resp. ZOH. Miesto volieb je Olympijská dedina.

Na ZOH 2018 v Pjongčangu boli zvolení traja noví členovia komisie za zimné športy. Ich mandát vyprší v deň záverečného ceremoniálu ZOH 2022 v Pekingu.

Predseda
Matej TÓTH
atletika
Členovia
Danka BARTEKOVÁ
streľba
členka ex officio z titulu členstva v komisii športovcov MOV
Janka DAUBNEROVÁ
biatlon
členka ex officio z titulu členstva v komisii športovcov EOV
Richard VARGA
triatlon
Richard NAGY
plávanie
Zuzana REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ
streľba
Martina GOGOLOVÁ KOHLOVÁ
rýchlostná kanoistika
Jana GANTNEROVÁ
zjazdové lyžovanie
Jakub ŠIMOŇÁK
sánkovanie
Pavol HURAJT
biatlon
Michal MARTIKÁN
vodný slalom
Tajomník
Boris DEMETER
SOŠV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri