Komisia športovcov

Komisia športovcov SOŠV reprezentuje záujmy aktívnych športovcov a prezidentovi a výkonnému výboru SOŠV tlmočí názory a postoje športovcov k veciam, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Komisia športovcov deleguje svojho zástupcu do dozornej rady SOŠV aj do dozornej rady Slovenskej olympijskej marketingovej, a. s. Predseda komisie športovcov SOŠV zastupuje olympionikov a športovcov aj vo výkonnom výbore SOŠV ako jeho člen ex officio.

Základné poslanie komisie športovcov SOŠV je združovať aktívnych športovcov s cieľom

  • sprostredkovania záujmov, potrieb, námetov a informácií medzi aktívnymi športovcami a SOŠV, pri rešpektovaní názorov športovcov a ich práv,
  • sprostredkovania návrhov opatrení a rozhodnutí orgánov SOŠV, ktoré majú dopad, alebo týkajú sa pôsobenia a činnosti aktívnych športovcov vo väzbe na prípravu a účasť na olympijských hrách.

Členstvo v komisii športovcov vzniká voľbou a je na dobu určitú, na 4 roky. Počas ZOH volia slovenskí olympionici svojich zástupcov reprezentujúcich zimné športy, počas OH zase letné športy, počas Svetových hier volia svojich zástupcov športovci z neolympijských športov. Komisiu vedie predseda, ktorý je volený z členov komisie. Predsedu komisie zastupuje podpredseda v rozsahu oprávnení, ktoré mu určí predseda. Predseda komisie športovcov je ex officio člen výkonného výboru SOŠV a je prizývaný na rokovania orgánov SOŠV. Činnosť komisie je financovaná z rozpočtu SOŠV, v ktorom je vyčlenená samostatná kapitola.

Kandidát na členstvo v komisii môže byť športovec, ktorý bol člen výpravy SR na posledných dvoch hrách olympiády resp. zimných olympijských hrách, resp. Svetových hrách. Kandidátov predkladá športový zväz, ktorý je členom SOŠV. Jeden zväz môže navrhnúť maximálne jedného kandidáta. Konečný termín predkladania kandidátov je dátum skladania sľubu výpravy SR na OH, resp. ZOH, resp. Svetové hry. Právo voliť majú iba športovci, ktorí tvoria výpravu SR na hry olympiády, resp. ZOH, resp. Svetové hry. Voľby sa uskutočňujú osobne a tajným hlasovaním počas konania OH, resp. ZOH. Miesto volieb je Olympijská dedina.

Ex officio sa stáva v duchu Stanov SOŠV členom komisie športovcov SOŠV aj člen komisie športovcov MOV, resp. EOV. Jeho členstvo v KŠ SOŠV trvá až do ukončenia pôsobenia v KŠ MOV, resp. EOV.

Výkonný výbor SOV ustanovil komisiu športovcov SOV v júni 2002. Jej prvým predsedom sa stal hokejový olympionik Jerguš Bača, účastník ZOH 1994 a 1998, ktorého v roku 2002 zvolili aj za člena komisie športovcov Európskych olympijských výborov. V novembri 2004 sa novou predsedníčkou komisie stala dovtedajšia podpredsedníčka, tenistka Karina Cíleková Habšudová, účastníčka OH 1996 a 2000.Vzhľadom na jej materské povinnosti došlo koncom roka 2006 k výmene a predsedom komisie sa stal trojnásobný olympionik (1996 - 2004) a dvojnásobný bronzový medailista z OH v športovej streľbe Jozef Gönci. Na čelo komisie športovcov bol znovu zvolený na jeseň 2008, aj na jeseň 2012. V roku 2016 zvolili za predsedu komisie športovcov SOV Mateja Tótha. Po olympijských hrách v Tokiu sa v roku 2021 stala novou predsedníčkou komisie športovcov SOŠV Zuzana Rehák-Štefečeková.

Predsedníčka
Zuzana REHÁK-ŠTEFEČEKOVÁ
streľba
Členovia
Alexandra LONGOVÁ
lukostreľba
členka ex officio z titulu členstva v komisii športovcov EOV
Matej TÓTH
atletika
Richard VARGA
triatlon
Filip POLÁŠEK
tenis
Matej BEŇUŠ
vodný slalom
Paulína FIALKOVÁ
biatlon
Marek HRIVÍK
ľadový hokej
Matej ZMIJ
sánkovanie
Martina GOGOLOVÁ KOHLOVÁ
rýchlostná kanoistika
Zuzana HRAŠKOVÁ
plutvové plávanie
Alexandra FILIPOVÁ
kickbox
Tajomník
Boris DEMETER
SOŠV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque