Šport a olympizmus
4 min. čítania

Hlas športovcov je potrebný a je nutné, aby ho bolo počuť

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Účastníci 11. európskeho fóra športovcov v Bruseli
Foto
EOV

Zástupcovia športovcov z európskych národných olympijských výborov (NOV) diskutovali počas 11. európskeho fóra športovcov v Bruseli o myšlienkach a kľúčových výzvach, ktoré v najbližšom čase čakajú šport na kontinente. Rozobrali aj hodnoty a význam európskeho modelu športu. Slovensko zastupovala predsedníčka komisie športovcov Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a olympijská víťazka z Tokia Zuzana Rehák Štefečeková.

Prostredníctvom prezentácií a panelových diskusií sa účastníci podelili o svoje nápady a osvedčené postupy. Fórum organizovali Európske olympijské výbory (EOV). Cieľom podujatia bolo spojiť a prepojiť komisie športovcov národných olympijských výborov, posilniť európsku sieť zástupcov športovcov a vypočuť si ich hlas ku kľúčovým témam, ako je napríklad európsky model športu.

Športovci majú byť aktívnejší

Jedným z vrcholov fóra bola panelová diskusia o práci komisií športovcov, počas ktorej sa účastníci podelili o svoje poznatky z fungovania týchto zložiek. Prezentácie sa týkali aj programu Athlete365, Agendy 2020+5 a Olympijskej solidarity, z ktorej granty môžu podporiť činnosť komisií športovcov v jednotlivých krajinách.

Odporúčania v rámci Agendy 2020+5 sa týkali oblastí solidarity, digitalizácie, udržateľného rozvoja, dôveryhodnosti a ekonomickej a finančnej odolnosti. Účastníkom diskutujúci odporúčali, aby v rámci svojich krajín posilnili práva športovcov, naďalej priťahovali do činnosti komisií najlepších športovcov a podporovali bezpečný šport a ochraňovali čistých športovcov.

„Bolo nám prízvukované, aby športovci boli v rámci komisií národných olympijských výborov i športových zväzov aktívnejší. Nie je to strata času a práca navyše. Názor športovcov sa bude brať do úvahy iba vtedy, ak ho bude počuť,“ uviedla Zuzana Rehák Štefečeková.

Pre športovcov sú v rámci projektu Athlete365 k dispozícii viaceré programy, ktoré ich chránia pred obťažovaním, zneužívaním, pomáhajú im uvedomiť si, že ich myseľ je rovnako dôležitá ako ich telo. Športovci majú k dispozícii aj viaceré e-learningové programy na rôzne témy. Nezabúda sa ani na ich budúcnosť po kariére.

Viacero podnetov zo športového fóra

Ochrana a podpora európskeho modelu športu bola ústredným bodom programu počas celých dvoch dní a bola hlavnou témou aj prejavu prezidenta EOV Spyrosa Capralosa. Prezentácie sa dotýkali aj športovej politiky Európskej únie a jej vplyvu na športovcov. Následne sa konali panelové diskusie, na ktorých sa debatovalo o duševnom zdraví, rodovej rovnosti, udržateľnosti, bezpečnom športe a financovaní EÚ.

V rámci fóra podpísal prezident EOV Spyros Capralos a komisárka Európskej komisie pre oblasť športu Maryia Gabrielová dohodu o spolupráci, ktorá sa týka piatich základných oblastí – európskeho modelu športu, klímy a životného prostredia, rodovej rovnosti v športe, financovania a mentálneho zdravia.

„Z fóra som si vzala viacero podnetov. Komisia športovcov SOŠV by mala byť ešte viac aktívnejšia, častejšia sa stretať a posúvať viac informácií smerom k športovcom. Ako športovci by sme mali byť aktívni v rámci SOŠV, zapájať sa do práce jeho komisií, aby náš názor bolo počuť. Je dôležité, aby svoju komisiu športovcov alebo ich zástupcov vo vedení mal každý národný športový zväz. Slovenským športovcom chcem posúvať informácie o programe Athlete365 a všetkých jeho možnostiach, ktoré môžu každému z nás pomôcť,“ zhrnula Zuzana Rehák Štefečeková.

„Športovci sa aj vďaka fóru opäť dostali do popredia diskusií o mnohých kľúčových témach. Je nevyhnutné, aby pohľad športovcov zohrával kľúčovú úlohu pri usmerňovaní budúcnosti športu v Európe. Som bol veľmi hrdý na to, že sa nám v marci minulého roka podarilo predložiť podpredsedovi Európskej komisie Margaritisovi Schinasovi naše odporúčania pre konferenciu o budúcnosti Európy. Pokračujme v tejto ceste a spoločne pracujme na prioritách európskeho športu v nasledujúcich rokoch,“ povedal predseda komisie športovcov EOV Gerd Kanter.

Juniorský olympijský tím 2024
2 percent nadacia

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV