Cena Pavla Schmidta

Cena Pavla Schmidta je každoročným ocenením jednotlivca za najhodnotnejší individuálny výkon roka.

Nositelia ocenenia
Rok Nositeľ Poznámka
2017 Peter Sagan
2016 Peter Škantár
2016 Ladislav Škantár
2015 Tibor Linka Štvorkajak rýchlostných kanoistov
2015 Denis Myšák Štvorkajak rýchlostných kanoistov
2015 Peter Sagan
2015 Juraj Tarr Štvorkajak rýchlostných kanoistov
2015 Matej Tóth
2015 Erik Varga
2015 Erik Vlček Štvorkajak rýchlostných kanoistov