SAO
Bratislava
5 min. čítania

Nový začiatok Slovenskej asociácie olympionikov, jej predsedom sa stal Michal Martikán

Profile picture for user soucek
Ľubomír
Souček
Novozvolený výkonný výbor SAO - zľava René Pucher, Zuzana Žirková, Martina Gogolová-Kohlová, Dominik Hrbatý, predseda SAO Michal Martikán, Slavomír Kňazovický, Martina Halinárová a Matej Beňuš.
Foto
Ján Kuchta, Štartfoto
Rokovanie VZ SAO viedol René Pucher (druhý zľava), medzi Pavlom Blažekom a Dáriusom Rusnákom, celkom vpravo prezident SOŠV Anton Siekel.
Rokovanie VZ SAO viedol René Pucher (druhý zľava), medzi Pavlom Blažekom a Dáriusom Rusnákom, celkom vpravo prezident SOŠV Anton Siekel.
Foto
Ján Kuchta, Štartfoto

Slovenská asociácia olympionikov (SAO) začína novú etapu svojho pôsobenia. Po dlhšom problémovom období, keď bola asociácia pasívna, sa v pondelok 13. mája v hoteli NH Gate One v Bratislave uskutočnilo valné zhromaždenie, ktoré zvolilo nové orgány SAO. Viedol ho hokejový olympionik René Pucher, ktorý informoval o nedávnom Svetovom fóre olympionikov v Lausanne, na ktorom sa zúčastnil ako delegát SAO. Účastníkov na úvod pozdravil prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel, ktorý vyjadril potešenie, že asociácia znovu nadobúda funkčnosť a vyjadril pripravenosť SOŠV diskutovať s olympionikmi o nich názoroch na rôzne otázky a rešpektovať ich odporúčania.

Pohľad do pléna počas valného zhromaždenia.
Pohľad do pléna počas valného zhromaždenia.
Foto
Ján Kuchta, Štartfoto

Tajomník SAO Roman Hanzel informoval, že vďaka intenzívnemu oslovovaniu olympionikov, ktoré predchádzalo tomuto valnému zhromaždeniu, sa počet členov asociácie za posledné mesiace zvýšil zo 105 na 162. Z nich na pondelňajšie valné zhromaždenie prišli mnohé veľké osobnosti slovenského športu, vrátane olympijských medailistov Michala Martikána, Marianny Némethovej-Krajčírovej, Zuzany Rehák Štefečekovej, Dáriusa Rusnáka, Slavomíra Kňazovického, Mateja Beňuša a Danky Bartekovej.

Výrazne omladený výkonný výbor na čele s Martikánom

Nový predseda SAO Michal Martikán spolu s Dominikom Hrbatým, ktorý dostal najviac hlasov vo voľbách do výkonného výboru.
Nový predseda SAO Michal Martikán spolu s Dominikom Hrbatým, ktorý dostal najviac hlasov vo voľbách do výkonného výboru.
Foto
Ján Kuchta, Štartfoto

Novým predsedom asociácie sa stal historický prvý olympijský víťaz samostatnej Slovenskej republiky a päťnásobný vodnoslalomársky medailista (2-2-1) z OH Michal Martikán, ktorý onedlho (18. mája) oslávi 40. narodeniny, ale stále je pretekársky aktívny. Vo voľbách mal dvojicu súperov. Martikán získal 30 hlasov, bývalá trojnásobná zjazdárska olympionička Janka Gantnerová-Šoltýsová trinásť a gymnastický olympionik Samuel Piasecký dva hlasy. Volilo 45 členov SAO, počas rokovania však prišli ešte niekoľkí ďalší.

„Keď sme v úzkej skupine ľudí začali hovoriť o novom rozbehu Slovenskej asociácie olympionikov, rozhodol som sa kandidovať. Myslím si, že vo funkcii predsedu by som mohol zužitkovať mnohé nadobudnuté skúsenosti. Na tomto valnom zhromaždení sa nás zišla len malá časť olympionikov zo Slovenska. Je dôležité spojiť mnohých,“ uviedol Martikán pri predstavovaní jednotlivých kandidátov na predsedu.

Ďalší pohľad do pléna počas rokovania.
Ďalší pohľad do pléna počas rokovania.
Foto
Ján Kuchta, Štartfoto

Vo výkonnom výbore SOA budú pôsobiť (v zátvorke uvádzame počet hlasov, získaných vo voľbách): tenista Dominik Hrbatý (27), biatlonistka Martina Halinárová (24), basketbalistka Zuzana Žirková (24), vodný slalomár Matej Beňuš (21), rýchlostný kanoista Slavomír Kňazovický (19), hokejista René Pucher (19), rýchlostná kanoistka Martina Gogolová-Kohlová (18), gymnasta Samuel Piasecký (18) a rýchlostný kanoista Juraj Tarr (v prvom kole volieb dostal 17 hlasov rovnako ako hokejista Dárius Rusnák, v druhom kole v „rozstrele“ bol medzi nimi dvoma pomer hlasov 24:20). S výnimkou Tarra sa všetci uvedení zúčastnili na valnom zhromaždení. V porovnaní s predchádzajúcim výkonným výborom SAO je jeho aktuálne zloženie výrazne mladšie, veď až na jednu výnimku (Kňazovický) sú vo vedení výlučne tridsiatnici a štyridsiatnici.

Účastníci valného zhromaždenia SAO schválili nové logo organizácie, ktoré je derivátom loga Slovenského olympijského a športového výboru. Zaň hlasovalo 32 členov SAO, zatiaľčo k návrhu, vychádzajúceho z loga Svetovej asociácie olympionikov (WOA), sa priklonilo len 13. Vypočuli si aj informáciu o príprave nových Stanov SAO.

Všetci prítomní olympionici si z rúk Michala Martikána prevzali odznaky a diplomy OLY - na fotografii pri tomto akte biatlonistka Martina Halinárová.
Všetci prítomní olympionici si z rúk Michala Martikána prevzali odznaky a diplomy OLY - na fotografii pri tomto akte biatlonistka Martina Halinárová.
Foto
Ján Kuchta, Štartfoto

Z rúk novozvoleného predsedu SAO Michala Martikána si všetci prítomní olympionici prevzali diplomy aj odznaky OLY. Používanie tituly OLY je výsada, prislúchajúca výlučne olympionikom na celom svete. Pre členov SAO sa pripravujú členské kartičky, ktoré by im v budúcnosti – po získaní partnerov asociácie - mali slúžiť aj ako zľavové karty na rôzne služby a športové tovary. A začiatkom budúceho roka sa naši olympionici (nielen členovia SOA) môžu tešiť na ples olympionikov, ktorý pripraví SOŠV v spolupráci so SAO.

„Reštart“ prišiel po dlhšom období pasivity

Slovenská asociácia olympionikov ako občianske združenie vznikla na ustanovujúcom valnom zhromaždení 2. júla 2000. Počas prvých rokov svojej činnosti bola SAO pod vedením olympijského víťaza v cyklistike Antona Tkáča a predovšetkým pričinením jej tajomníka, strieborného olympijského medailistu vo volejbale Jozefa Labudu, pomerne aktívna. SAO predovšetkým organizovala stretnutia olympionikov zo Slovenska.

V posledných rokoch však činnosť asociácie bola výrazne utlmená. Už dlho sa nepodarilo uskutočniť také valné zhromaždenie SAO, ktoré by bolo uznášaniaschopné a mohlo zvoliť orgány v novom zložení. Táto situácia dlhodobo trápila predchádzajúce vedenie Slovenského olympijského výboru (SOV). Hoci Slovenská asociácia olympionikov je samostatný právny subjekt, bývalý prezident SOV František Chmelár vyvíjal iniciatívy, aby sa asociácia „prebrala“ a zaktivizovala. Neúspešne.

Po nástupe súčasného vedenia SOŠV (k transformácii a k zmene pôvodného názvu organizácie došlo 7. decembra 2018) dostal vo výkonnom výbore do vienka starostlivosť o športovcov a olympionikov viceprezident SOV, dvojnásobný olympijský medailista v streľbe Jozef Gӧnci. V súvislosti s touto agendou aktívne rozbehol aj aktivity smerujúce k obnoveniu činnosti SAO. Oslovil viacero členov bývalého výkonného výboru SAO, ale aj ďalších, najmä mladších olympionikov, z ktorých viacerí prejavili záujem, aby ich organizácia znovu začala byť funkčná.

Po Gӧnciho januárovom nástupe do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport poveril prezident SOV Anton Siekel zastrešovaním snáh o sfunkčnenie SAO svoju poradkyňu a čestnú členku SOV, olympioničku v atletike Máriu Mračnovú.  Vďaka úsiliu viacerých ľudí sa potom podarilo pripraviť „reštart“ Slovenskej asociácie olympionikov.

paris

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV