Záujemcov o realizáciu prednášky prosíme o vyplnenie nasledovného registračného formulára.

Prednášky sa realizujú v období do 19. apríla 2023. Maximálny počet prednášok realizovaných v tomto období je 52. 

UPOZORNENIE: Táto registrácia je predbežná. Registrované školy budú prehodnocované z hľadiska plánovaného počtu zúčastnených študentov a geografickej dostupnosti. Pre určenie konkrétneho termínu prednášky budú školy kontaktované zástupcami Planet Lover, o. z.

Údaje o škole

Kontaktná osoba

Prednáška

Termín prednášky
Počet prednášok v rámci zvoleného termínu
Partneri projektu
envirofond
planetlover
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola